"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

İstanbul Kültür Çalıştayı bugün başlıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği İstanbul Kültür Çalıştayı yarın (11 Mayıs 2018) saat 09.30’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda başlıyor.

Çalıştay 12 Mayıs’ta da sürecek. Ana program şöyle:

BİRİNCİ GÜN

09.30 Kayıt ve kokteyl

10.30 Açılış konuşmaları

Ara

14.30-17.30 Komisyon toplantıları

19.00 Konser: İstanbul Müzikleri 

İKİNCİ GÜN

10.00 Komisyon toplantıları

14.30 Komisyon başkanlarının sonuç raporları sunum

16.00 Kapanış

*

KOMİSYONUN konu başlıkları ve başkanları:

İstanbullu olmak: Şehir, kimlik, şuur Komisyon Başkanı: Korkut Tuna

- İstanbul nedir? m İstanbul neresidir? m İstanbullu kimdir? m Eski ve yeni İstanbulluluk m Değişen şehir ve kimlik m Aidiyet: Tevarüs, temellük, temessül m Göç kültürü: Uyumluluk, hemşericilik, gettolaşma, taşralılaşma

İstanbul’un Kültürel Yönetimi: Yerel, ulusal, küresel Komisyon Başkanı: İskender Pala

- Kültürel yönetim m Devlet ve kültürel yönetim m Mahalli kültür yönetimi m Küresel kültür yönetimi

İstanbul: Mimari mirasKomisyon Başkanı: Suphi Saatçi

- Sivil mimari, Dini mimari, Askeri mimari m Teknik yapılar m Saraylar m Restorasyon, muhafaza, yeniden kullanım m İstanbul arkeolojisi m İstanbul envanteri m İstanbul vakıfları m İstanbul çarşıları

İstanbul’u Tasarlamak: 2023’ten 2053’e Komisyon Başkanı: Murat Gül

- Yedi tepeli şehirden metropol İstanbul’a şehrin değişimi m Sivil, kamusal ve dini yapıların tasarımı m Kültüre erişim ve ulaşım m İstanbul’un park ve bahçelerinin tasarımı ve yeşil alan kültürü

İstanbul: Kültürel Mekânlar Komisyon Başkanı: Beşir Ayvazoğlu

- İnsan, kültür, mekân ilişkisi m Kütüphaneler, müzeler m Dini yapılar m Sahaflar, antikacılar, eskiciler
- Kültür merkezleri m Sinemalar, tiyatrolar m Sergi salonları, sanat galerileri, atölyeler m Sanat merkezleri
- İstanbul’un kültür endüstrileri m Yaygın ve sürekli eğitim merkezleri m Alışveriş merkezleri, kafeler, kahvehaneler

İstanbul: Kültür ve diplomasi Komisyon Başkanı: Bekir Karlığa

- Bir dünya şehri olarak İstanbul m İstanbul’un kardeş şehirleri m Uluslararası/misafir öğrenciler m Uluslararası organizasyonlar [festivaller, kongreler, sempozyumlar vs] m Uluslararası medya m Gezginler, rehberler

İstanbul: Sanat Komisyon Başkanı: Erol Parlak

- Yeni sanat anlayışı ve imkânları m Geleneksel sanatların geleneği ve geleceği m Geleneksel temaşa sanatları m Sanat ve sokak m İstanbul’un müzikleri m Sinema, fotoğraf, tiyatro, plastik sanatlar

İstanbul: Edebiyat Komisyon Başkanı: Hayati Develi

- Edebiyatta İstanbul’a bakış açıları m İstanbul’un kültürel katmanları ve edebi türleri m İstanbul’un kültürel hayatının edebiyata yansıyan görünümleri m İstanbul odaklı edebiyat m Edebiyatın İstanbul’daki odak mekânları

İstanbul: Yayıncılık Kültürü Komisyon Başkanı: Cevat Özkaya

- Yazılı, görsel, dijital yayıncılığın geçmişi, bugünü ve yarını m Eğitim, kültür, sanat yayıncılığı m Yayıncılıkta korsan işler, özgünlük, uluslararasılık m Yayıncılık organizasyonları: Fuarlar, telif hakları buluşmaları vb m Yazmalar, sahaflar, yayınevleri, matbaalar m Devlet, belediye, STK, sivil, akademik yayıncılık

İstanbul: Gündelik Yaşam Komisyon Başkanı: Edibe Sözen

- Merasimler, âdetler ve gelenekler m Farklı kimliklerin gündelik yaşam kültürü
- Lezzetler, mekânlar m Giyim kuşam kültürü m Mahalle ve komşuluk kültürü m Alışveriş kültürü m Bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği m Deniz ve su kültürü m Coğrafya-mimari etkileşimi m Mesire alanları, parklar, dereler, göller, su havzaları m Kent bostanları

İstanbul: İnsanlar Komisyon Başkanı: Ayşe Böhürler

- Çocukların İstanbul’u    
- Gençlerin İstanbul’u
- Yaşlıların İstanbul’u m Çalışanların İstanbul’u m Kimsesizlerin İstanbul’u m Göçmenlerin İstanbul’u m Dezavantajlıların İstanbul’u
- Gezginlerin İstanbul’u

X