"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Görülmesi gereken bir sergi: GÖÇ

24 Ekim 2015 Cumartesi akşamı Bursa’da Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu’nda günümüz açısından büyük önem taşıyan bir sergi açıldı:

“Göç/Düşler, Gerçekler, Yollar”.

Her gün gazetelerde, televizyonlarda göç trajedisi üzerine haberler, görüntüler izliyoruz. Günümüzün trajedisi. Ülke tarihi açısından bilhassa “mübadele” kavramıyla ilgilendiğim için, göç olgusu her zaman önemsediğim konulardandır. O yüzden bu sergiyi, içeriği ve taşıdığı anlam dolayısıyla çok beğendim.
5. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin temasının hazırlayıcıları Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUFSAD, Bursa Kent Konseyi. Sponsor Bursa Belediyesi.
Geniş sergi salonunda, Türk ve yabancı birçok fotoğrafçının yapıtlarını, hayatlarını, serginin özelliklerini okuyabiliyorsunuz.
Kataloğun başındaki, Tema: ‘Göç/Düşler, Gerçekler, Yollar’ yazısının birkaç tanıtım cümlesini beraber okuyalım:
“Yersiz, yurtsuz kalan/bırakılan insanlar, bütün her şeyi göze alarak göç etmekteler.
Her yeni göç dalgası, her yeni göçmen sadece bir ‘umut’ adına yollara düşüyor. Arkasında belki de bir daha hiç dönmeyeceği toprakları, köklerini ve belleğini bırakarak gidiyor.
Bir bilinmezliğe doğru...”
Başkan Recep Altepe’nin yazısını serginin küratörü Kamil Fırat’ın yazısı izliyor. Fırat, hem göç hem de sergiye alınan tematik fotoğrafların niteliği konusunda bilgi veriyor.
İki öğeyi de özetleyen satırları aldım yazıma:
“Göç, Göçebe, Göçebeleşmek, Göçebelik, Göçer, Göçmek, Göçtü...
Göçler, Göçerler, Göçmenler, Göçebeler...
Göç yolları, Göç insanları, Göçmen evleri, Göçmen mahalleleri, Göçmen köyleri, Göç mekânları, Göç nesneleri...
Göçten arta kalanlar, Göçte yok olanlar, Göçün izleri...”
Yukarıda okuduğunuz satırlar hem göçün yarattığı acı dolu çağrışımları hem de bu konuda çekilen fotoğrafların, yazılacak kitapların içeriğinin ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor.

 

* * *


TEMATİK sergilerin önemini bir kez daha anımsatmaya gerek var mı? Hele göç gibi insanlığın ezeli sorunuysa, böyle bir sergiye bugün her zamankinden daha fazla gereksinim duyuyoruz.
Fotoğrafın belgesel yanının, bir konuyu, bir sorunu anlatmaktaki görsel gücünü böyle sergiler kanıtlıyor.
Göç sergisi, güncel bir konuya bugünden ve tarihi perspektiften bakıyor, bu anlayış göçün tarihinin insanlık trajedisinde yer alışını ispatlıyor.
Almanya’ya işçi göçünden bugüne bizi bilgilendiren fotoğraflar, bu konuda çalışacak araştırmacılara, ilham alacak yazarlara, genç kuşak fotoğrafçılarına verilen bir malzeme armağanı.
İyi bir sanat yapıtı, hangi türde olursa olsun, insanla arasında bağ kuruyor, sana sunduğu sende karşılığını bulduysa, sanat toplumsal işlevini yerine getiriyor demektir.
Küratör Kamil Fırat, bu kuralları unutmamış, iyi bir küratörün dünya görüşünün, birikiminin içinden geçenleri sunmayı başarmış.
İyi hazırlanan bir serginin kataloğunu da ararım. Sergiden sonra edineceğiz katalog, sıradan bir serginin kataloğu olmadığından güncel konularda da sizin için bir başvuru kitabı özelliği taşıdığını belirtmeliyim.


* * *


BURSA’DA yaşayanlar mutlaka bu sergiyi görmeli. Ama Bursa’ya yakın bilhassa İstanbul gibi şehirlerde yaşayanlar da muhakkak görmeliler. Sanatın günceli nasıl etkileyici ve kalıcı kıldığını bir kez daha onaylayacaksınız.

X