"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Divan şiirini öğrenmek

Yenilik şiirinin, yeni şiirin antolojileri, edebiyat/şiir tarihimiz üzerine yeterli bilgileri içeriyor, şairleri tanıtıyor. Bu dönemin antolojilerini elbet okumak, kitaplığımızda bulundurmak gerekiyor. Ancak bu antolojilerden önce divan şiiri antolojilerini okumanın şart olduğu kanısındayım. Çünkü divan şiiri konusunda bilginiz yoksa, yeni Türk şiirini anlamanız mümkün değil. Hele bir şair için imkânsız...

Divan şiiri antolojilerini önemsememin birkaç nedeni var. Diğer antolojilerde yer alan şairlerin tek tek kitaplarına yönelebilirsiniz, yeni okumalara gidebilirsiniz. Ama divan şiirinde bu tarz bir okuma, dil engeli açısından çok zordur. Muhammet Nur Doğan’ın ‘Şiiristan-İzahlı ve Şerhli Divan Şiiri Antolojisi’ni yazıp tavsiye etmem bu gerekçeden kaynaklanıyor.

Kitabın ithaf bölümü: “Benim ilk öğretmenim sevgili babam Kâmil Doğan ve şefkat timsali annem Taliha Doğan’ın temiz ruhlarına...”

‘Önsöz’de hem klâsik edebiyat hem de divan şiiri üzerine tespitlerde bulunuyor:

Bizi milli kültürümüzün kozmik odası olan Klâsik Türk Edebiyatı’nın bilgi, duygu ve estetik değerler dünyasından yeterince istifade etmekten alıkoyan bu sıkıntının birinci ayağı; tarihî süreç içerisinde ortaya çıkmış bulunan klâsik edebiyat metinlerini tam ve kâmil manada anlama çabası içine girme mevzuunda bilim ve edebiyat çevrelerinde gözlemlenen irade eksikliğidir.

Bizi klâsik Türk edebiyatının birikiminden yeterince istifade etmekten alıkoyan sıkıntının ikinci ayağı ise; Tanzimat’tan bu yana içine girdiğimiz  kültür inkılâbının başkalaştırıcı etkisi altında yaşadığımız, kelime, kavram ve nüanslarımızın dünyasına bizi yabancılaştıran, söz varlığımızla aramıza birkaç asırlık uçurumların girişine neden olan savrulmadır.

Kitap; XX. yüzyılın başlarına (Milâdî 1085’te vefat ettiği kabul edilen Kâşgarlı Mahmut’tan 1895’te vefat eden Osman Şems’e) kadar süren uzun bir zaman diliminde yaşamış 91 şaire ait 265 büyüklü küçüklü şiiri, bu şiirlerin günümüz diline aktarımını ve önemli bir kısmanın şerhini içermektedir.

Özelikle klâsik Türk edebiyatının lirizmi en yüksek şiirlerini seçmeye özen göstererek hazırladığım bu antolojiye, ’şiir ülkesi’ veya ‘şiir güllerinin açtığı bahçe’ anlamına gelen ‘Şiiristan’ adını verdim.”

Sayfa düzenlemesi şöyle:

  • Şairin adı. Doğum ve ölüm tarihleri.
  • Şairin hayatı.
  • Şairin eserleri.
  • Şiirinden örnek.
  • Düzyazıyla bugünün diline aktarılması.Divan şiirinin en seçkin örneklerini açıklamalı olarak okursanız tadına varabilirsiniz.

Divan şiirini öğrenmek
Şiiristan-İzahlı ve Şerhli Divan Şiiri Antolojisi Muhammet Nur Doğan Yelkenli Yayınevi

 

 

X