"Deniz Gürel" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Deniz Gürel" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Deniz Gürel

Orman alanına 15 bin konut teklifi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Eskişehir Yolu Ballıkuyumcu mevkisinde yapmaya hazırlandığı imar planı tartışma yaratacak gibi gözüküyor. 238 hektarlık yani 2 milyon 380 bin metrekarelik alandaki imar plan değişikliğinin en çarpıcı kısmı ise arazinin ‘orman alanı’ kullanımından çıkarılarak 1.80 yapılaşma hakkıyla konut ve ticaret alanına dönüştürülmesi.

Başkent Ankara’da zaman zaman tartışma konusu olan imar plan tekliflerine bir yenisi Eskişehir Yolu’nun Ballıkuyumcu mevkisinde eklendi.

Onaylanması halinde son dönemlerin en büyük yoğunluk artışlarından olan imar planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor.

238 hektarlık yani 2 milyon 380 bin metrekarelik alandaki imar plan değişikliğinin en çarpıcı kısmı ise arazinin ‘orman alanı’ kullanımından çıkarılarak 1.80 yapılaşma hakkıyla konut ve ticaret alanına dönüştürülmesi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı’nın görüşüne başvurduğu değişiklik talebi özetle şöyle:

KONUT VE TİCARET ALANI TEKLİFİ

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün Etimesgut İlçesi Ballıkuyumcu Mahallesi tp.1435, tp.1436, tp.1437, tp.1440 ve tp.1526 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planında “Orman Alanı” kullanımındaki alanın “Kentsel Gelişme Alanı” olacak şekilde dönüştürülmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli 2023 BaşkentAnkara Nazım İmar Planı değişikliği ile birlikte “Konut+Ticaret Alanı”, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” ve E:1.80 yapılaşma koşullarında “Konut Alanı” ile bu alanlara hizmet verecek “Yol, Yeşil Alan, Eğitim Tesis Alanı vb.” özel ve kamusal kullanım alanları içine alacak şekilde İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlatılan 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin değerlendirilmesi talep edildiğinden Belediye Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

BÜYÜKŞEHİR: PLANA UYGUN DEĞİL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın orman alanı üzerindeki değişiklik talebinin uygun olmadığını savunan Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ise görüşünü belirttiği yazışmada şu ifadeler yer verdi:

“Söz konusu planlama alanı Başkent Ankara Nazım İmar Planı kapsamında “orman alanı” kullanımına isabet ettiği, planlama alanının yaklaşık 238 hektar olduğu, özel ve kamusal kullanım alanlarına dönüştürüldüğü, hususları tespit edilmiş olup, söz konusu teklifin, üst ölçekli plan kararları ile uyumlu olmadığı, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Ankara Orman İşletme Müdürlüğü’nün 19.12.2013 gün ve 11135 sayılı yazısında belirtilen hususlar çerçevesinde revize edilmesi gerektiği, yönünde belediye başkanlığımız görüşünün oluşturulması gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır.

15 BİN KONUT YAPILABİLECEK

Kanuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, büyükşehir belediyelerinden bağımsız olarak imar yapma yetkisine sahip. Büyükşehir Belediyesi olumsuz yönde görüş bildirse dahi Bakanlık istediği uygulamayı yapabiliyor.

Orman alanının imara açılması halinde ise söz 238 hektarlık alanda yaklaşık 15 bin konut yapılabilecek.

X