"Cansel Oruç" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Cansel Oruç" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Cansel Oruç

Ar-Ge merkezleri yerli üretimi destekler mi?

Son günlerde yerli üretim kavramı daha da önem kazanmaya başladı. Üretimden çok tüketen bir toplum haline geliyor olmamız da cabası.

Bursa kent olarak sanayi bölgelerinin en yoğun olduğu illerden birisi.
Dolayısıyla da üretimin merkezlerinden.
Hal böyle olunca da yerli üretim konusunda neler yapıldığına bakmak gerekiyor.
Ar-Ge merkezlerinin sayısının hızla arttığı Bursa’da yerli üretim anlamında önemli bir adım.

***

Bugün 97 adet Ar-ge merkezi açıldı.
Bunların 22 tanesi yabancı menşeli ya da yabancı ortaklı.
Sektörel açıdan baktığımızda ise birinciliği Otomotiv yan sanayi alıyor.
Otomotiv yan sanayiden 37 firmanın Ar-Ge merkezi var.
Otomotiv ana sanayi de ise sayı 3.
İkinci sırada ise19 firma ile Makine ve techizat imalatı sektörü geliyor.
Üçüncülüğü ise 13 firma ile tekstil sektörü alıyor.
Diğer sektörlere bakmak gerekirse de sırası ile enerji, demir ve demirdışı metal, bilgisayar ve iletişim teknolojisi, mobilya, plastik kauçuk, dökümcülük, gıda, elektrik-elektronik, yazılım, iklimlendirme, kimya ve denizcilik.
Yerli üretim ile ar-ge merkezlerini nasıl bağdaştırdığımı düşünenler olursa, öncelikle çalışmaların sonuçları katma değerli ürün olabilecek.
Bu da şu anda Türkiye’nin en büyük sıkıntılarından birisi.
Ve en önemlisi devlet bu merkezleri destekliyor.
Ar-Ge teşvikleri ile sanayisi desteklenen ülkeler dünya rekabet sıralamasında en üst seviyelerde yer alıyor.
Ve devletin destekleme amaç ve beklentileri arasında yapılan Ar-Ge çalışmalarının ekonomiye katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücünü artıracak, ileri teknoloji içeren ürünler olarak dönmesi.

***

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamasının amacı, özel sektörde, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek bulunuyor.
Süreç uzun.
Ama bir yerlerden de başlamaz gerek.
Bursa’da kurulu bulunan Ar-Ge merkezi sayısını ve hızını önemsiyorum.
Ama tabiî ki beklentiler yerine geldiğinde asıl amaca ulaşılmış olacak.
Biz de bekleyip yapılan çalışmaları birlikte göreceğiz

X