"Bahar Akıncı" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Bahar Akıncı" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Bahar Akıncı

Enerji Bakanı’na açık mektup

SAYIN Taner Yıldız,
Size bu mektubu İzmir’in Karaburun ilçesinden yazıyoruz. Mektubumuzda buradan “Yarımada” diye söz edeceğiz, çünkü konumuz ilçe merkezinin de yer aldığı Karaburun Yarımadası’nın tamamı. Yarımada, doğal yaşamı bakımından “sıfır yok oluş bölgesi içinde” ve “başka yerde olmayanlar” sınıflandırmasında dünyanın önemli bölgeleri arasında.
Yarımada halkı, kalkınmanın, doğal varlıkların ve kültürel yapının korunarak sağlanması konusunda ortak görüşe sahip. Bu çerçevede, Karaburun Kent Konseyi’nin, bilim insanlarının katkılarıyla hazırladığı ve Karaburun Belediyesi Meclis kararı olarak Nisan 2013’te TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen raporla Yarımada’nın koruma-kullanma dengesinin gözetildiği, bütünsel bir yaklaşımla korunması talep edildi.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü: “...ekosistem ile biyolojik çeşitliliğin korunmasını ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığıyla ve gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından mutlaka Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilmesi gereken ulusal ve uluslararası açıdan önemli bir yarımada...” olarak tanımladığı Karaburun Yarımadası’nın, tüm karasal alanı ile çok önemli bir deniz alanının ÖÇKA (Özel Çevre Koruma Alanı) ilan edilmesi için İzmir “Karaburun Yarımadası” Öneri Özel Çevre Koruma Bölgesi İnceleme ve İlan Gerekçe Raporu’nu Ağustos 2013’te hazırladı.

Yaylaköylüler uyuyamıyor ve baş ağrısı çekiyor
Bu çalışma hızla ilerlerken halkın şikâyetleri üzerine gittiğimiz Yaylaköy’de yapımı tamamlanmak üzere olan rüzgar enerji santralının (RES) ağır tahribatını gördük. Lütfen gözünüzde canlandırın; yaşadığınız yer, eviniz, her biri 400 m2 alan kaplayan, temeline 250’şer ton beton dökülerek yapılmış, 30 katlı bina yüksekliğinde RES’lerle çevrilmiş olsun. Özellikle geceleri arttığı için sizi uyutmayan biteviye bir havaalanı sesine ve sevdiklerinizin beynine işleyen bir manyetik alan etkisine sürekli olarak maruz kaldığınızı düşünün. İşte böyleydi durum.
Yaylaköylüler geceleri uyuyamıyor, sürekli bir baş ağrısı çekiyordu. Kadın erkek, çoluk çocuk özgürce keçi otlattıkları dağlarına el konulmuştu. Keçileri, oğlakları hastalanıyor, ölüyor; toza bulanan zeytinleri verimsizleşiyordu. Geçen yıl ilk defa köylüler bal çıkaramamıştı. Arı popülasyonunda gözle görünür bir azalma yaşanıyordu. Özetle hayatları ve geçim kaynakları ellerinden alınmıştı.
Yaylaköy’ün başına gelenden ibaret değil işin boyutları. 2005-2009 yılları arasında 6 ayrı firmaya “ÇED gerekli değildir” raporu ile üretim lisansı verilmiş. Öğrendik ki, Yarımada’nın neredeyse tümü enerji yatırımlarına açılmış. Yarımadanın 2/3’ünden fazla bir alan ÇED gerekli değildir diye, RES yatırımlarına ayrılmış. Yatırım dalgası hızla sürüyor. Yeni rüzgar ölçüm direkleri dikiliyor ve son kapasite artırım talepleri ile RES’lerin evlere 150 metreye kadar yaklaşması planlanıyor.

Bizler ülkemizin enerji ihtiyacının farkındayız
Yenilenebilir, temiz enerji kaynağı olarak rüzgardan yararlanılmasını tamamen destekliyoruz. Ancak, barındırdığı zengin flora ve faunanın, tükenmekte olan türleri de içermesi, Yarımada’nın hassas doğal dengesini korunmasını bir zorunluluk haline getiriyor. Bu da yatırımların, hassas dengeleri gözeten bir şekilde ve kümülatif etki değerlendirmesi sonucu yapılabilmesi demektir. Üstelik Yarımada, 20-30 yıllık ekonomik ömrü olan yatırımlara feda edilmeden, doğal değerleriyle birebir örtüşen çok önemli bir kırsal kalkınma potansiyeline de sahip.
Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı İzmir “Karaburun Yarımadası” Öneri Özel Çevre Koruma Bölgesi İnceleme ve İlan Gerekçe Raporu’na koymuş olduğunuz muhalefet şerhini kaldırarak, onaylamanızı bekliyoruz. Yarımada’da yaşayanlar olarak, bizden sonra gelecek kuşakların emaneti olan Yarımada’yı, onlara doğal değerleri korunarak ve biyolojik çeşitliliği bozulmadan kalkınmış bir örnek olarak bırakmak istiyoruz.
Ne dersiniz Sayın Bakan?

Saygılarımızla,

Karaburun Kent Konseyi

X