"Ayşegül Domaniç Yelçe" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ayşegül Domaniç Yelçe" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ayşegül Domaniç Yelçe

Destekle Değiştir

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) 2011 yılından bu yana yürütmekte olduğu Değişim için Bağış Projesi kapsamında, Destekle Değiştir etkinliği 2014 yılından beri düzenleniyor.

 Bugüne kadar İstanbul’da beş etkinlik düzenledi. TÜSEV Ankara, Lefkoşa, ve İzmir’de düzenlenen etkinliklere de teknik destek verdi.Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) 2011 yılından bu yana yürütmekte olduğu Değişim için Bağış Projesi kapsamında, Destekle Değiştir etkinliği 2014 yılından beri düzenleniyor. Bugüne kadar İstanbul’da beş etkinlik düzenledi. TÜSEV Ankara, Lefkoşa, ve İzmir’de düzenlenen etkinliklere de teknik destek verdi.

“Destekle Değiştir” dünyanın farklı ülkelerinde başarı ile uygulanan, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun görünürlüklerini arttırarak kaynak bulmasına katkı sağlayan kolektif bir bağış modeli olan “Giving Circle” modelinin Türkiye’deki uygulamasına verilen ad.

TÜSEV, Değişim için Bağış projesi altında yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’de bağışçılığın gelişmesine katkı sağlayacak modellerin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, “Giving Circle” modeli, The Funding Netwok’ün teknik desteğiyle 2014 yılında küresel ihtiyaçlara ve yerel eğilimlere göre adapte edilmiş olup uygulanmaya “Destekle Değiştir” adıyla devam ediyor.

Destekle Değiştir etkinliklerinin beşincisi 14 Mart 2019 tarihinde Pera Müzesi’nde gerçekleşti. Canlı müzik sahneleriyle de tanınan aktör Serhat Kılıç’ın sunumuyla gerçekleşen Destekle Değiştir’de, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Rengarenk Umutlar Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği sosyal değişimin parçası olmak isteyen bireylerle bir araya gelerek projelerini tanıttılar. 141 kişinin katıldığı etkinlikte 136 destekçi üç proje için toplam 113.300 TL destek taahhüdünde bulundu.

TÜSEV, Değişim için Bağış projesini aşağıda yer alan sorun alanlarına çözüm sunmak amacıyla yürütüyor:

- Türkiye’deki yasal ve mali çerçevenin bağışçılığı teşvik edecek düzeyde olmaması

- Sivil toplum kuruluşlarının (STK) yarattıkları etki ve faaliyet alanlarının genişlemesi sonucunda daha fazla ve çeşitli kaynağa ihtiyaç duymaları

- STK’lara yapılan bireysel ve kurumsal bağışların yeterli düzeye ulaşmaması

- Bağışçıların STK’ları ve sosyal fayda yaratabilecek alanları tanımalarını sağlayacak olan ortak alan ve faaliyetlerin sınırlı olması

- Yerel ihtiyaçlar, kapasite ve farklılıklara uygun bağışçılık modellerinin yeterince tanınmaması ya da uygulanmaması 

- Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının son yıllarda artış göstermesine karşın STK’larla stratejik iş birliklerinin istenilen düzeye gelmemiş ve hibe tahsisleri uygulamasının yaygınlaşmamış olması

- Türkiye’de bağışçılığın mevcut durumunu ortaya koyan veri ve araştırmaların eksik oluşu

- Bağışçılığın değişmesine katkı sağlayacak ve daha fazla sayıda STK’ya hibe tahsisini sağlayacak yöntem, araç, yasal ve mali çerçeveyi ortaya koyan çok paydaşlı bir stratejinin bulunmaması

Türkiye’de bağışçılık kültürünün teşvik edilmesini ve stratejik bağışçılığın gelişmesini kolaylaştıran bir altyapı geliştirilmesini amaçlayan projenin hedefleri ise şöyle özetlenebilir: - Bireysel ve kurumsal bağışçılardan sivil toplum kuruluşlarına kaynak aktarımının artması için bilgi kaynakları oluşturulması

- Bağışçılık ve filantropi alanında veri ve bilgi üretimine katkı sağlanması- Bağışçılar ve sektörde çalışan uzmanlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımlarının arttırılması

- Dünyada uygulanan farklı bağışçılık modellerinin tanıtılması ve uygulanması 

- Yerel bağışçılık kapasitesinin geliştirilmesi

Değişim için Barış projesinin ana hedef kitlesi; bireysel, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapan ya da yapmayı düşünen şirketler, hibe veren kuruluşlar, yerel topluluklar ve bu alanda çalışan uzmanlar. Bireysel ve kurumsal bağışçılar ile STK’lar projenin doğrudan faydalanıcıları olarak belirlenirken; kamu kurumları, medya ve akademiden temsilcilerin de dolaylı yararlanıcılar arasında olduğu düşünülüyor.

Bireysel ve kurumsal bağışçılar bağış seçenekleri, dünyada etkili bağışçılık uygulamaları ve sektördeki gelişmeler hakkında bilgi edinip bağışçılık alanına ilişkin pratik kaynaklara ulaşabiliyorlar. Hibe programları oluşturmakta ve bağış stratejisi geliştirmekte olan vakıflar ve şirketler TÜSEV’den teknik destek alabiliyorlar.  

Sivil toplum kuruluşları filantropi alanının sivil toplum kuruluşları ile birlikte geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılabiliyor; bu alanda çalışan STK temsilcileri ve uzmanlarla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabiliyorlar; yeni yöntem ve modelleri takip edebiliyorlar.

Projeyi bağışçı veya STK olarak takip etmek isterseniz projenin web sitesinden daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz: https://degisimicinbagis.org/
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…

X