"Ayşe Aral - Kelebek" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ayşe Aral - Kelebek" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ayşe Aral - Kelebek

Köpecikler ve büyü

Rezillik, iğrençlik...

Kanım dondu, gözyaşım akmadı da adeta böğürdü, parçalamak istedim etrafımdaki her şeyi.
Problem insan olunca git, yakala, sarıl boynuna, sor hesabını, deş yarayı, ama iş dört ayaklısına gelince ne gezer ki hak, adalet?
Pislikler ötesi, ne ettiniz?
İki gün arayla üç canı öldürdünüz?
İkisi cins köpek (gerçi biz ayırmayız da pek)...
İki terrier, beyaz, poşette ölü bulundu, hem de Sarıyer sahilde.
Tanık yok, enteresan işte. Köpeklerden çıkan tek ortak şey birer tutam kadın saçı.
Bu köpekler belli ki evcil. Terrier özel cins ev hayvanı, en pahalılarından.
Pislik kokuyor.
Birçoğu “ölüm büyüsü” diyor.
Varmış böyle bir şey.
Ben de sen kendin geber diyorum!
Peki bu saç üzerinden yürüyebilir miyiz? DNA, mahkeme ve dahası bilirkişilerden, aşağıda...
Tam bu yazıyı yazarken bir de e-posta ulaştı bana: “Bu sabah Ankara Bala’da çok vahim bir olay yaşandı. Bir firmanın sahibi zavallı bir köpeği tüfekle çalışanına öldürttü ve durumu jandarmaya bildiren görgü tanığı arkadaşı da ‘seninle hesaplaşacağız’ diye tehdit ediyor.”
Ağzım açık kaldı, ne zaman bu kadar hayvan düşmanı oldu bu insanlar, bugün köpek öldüren yarın insan da öldürür. Kaldı ki köpek de başlıbaşına bir can taşıyor. Kimin ne hakkı var o canı almaya?
Ayşe’nin notu: Prof. Dr. Sevil Atasoy’a, Av. Merve Gürcan’a, Av. Hakan Hanlı’ya ve Av. Şeyda Yıldırım’a destekleri için teşekkürler.

DNA analizi

Ülkemizde henüz bir DNA veri bankası bulunmamaktadır. Bir başka deyişle köpek üzerindeki saç tellerinin DNA profillerinin kime ait olduğu bir veri tabanı yardımıyla bulunamaz.
Gelişmiş ülkelerin DNA veri tabanlarında evvelce suç işlemiş kişilerin DNA profil bilgileri bulunur. Bunların dışında olay yerinden elde edilen faile ait olduğu anlaşılan biyolojik örneklerin DNA profil bilgisi yer alır.
Ülkemizde DNA profillerinin eldesi, Ceza Muhakemesi’nde Beden Muayenesi, Genetik incelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yapılmak zorundadır. Şüpheli bir kişiden DNA analizi için örnek alınabilmesi ancak üst sınırı iki yıldan daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda mümkündür. Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanığın vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine, Cumhuriyet Savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de Cumhuriyet Savcısı tarafından karar verilebilir.
Özetle, saçın sahibi olduğundan şüphelenilen bir kişi varsa, işlediği suç iki yıldan daha fazla hapis cezası gerektirmiyorsa, DNA analizi için örnek alınamaz.
Prof. Dr. Sevil Atasoy

Mala zarar verme

Hayvanlara ne Türkiye’de ne de çağdaş herhangi bir hukuk düzeninde kişi statüsü tanınmıştır.
Dolayısıyla hayvanlar suçun konusu olabilirse de suçun mağduru olamazlar.
Hayvanlara karşı gerçekleştirilen kötü muameleler idari suç, yani kabahat olarak kabul edilmekte ve bunlara hukuka aykırı davranışta bulunanlara idari para cezası verilmektedir.
Türkiye’de, haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişinin, TCK’nın 151. maddesi uyarınca mala zarar verme suçundan ötürü cezalandırıldığı görülmektedir.
Mala zarar verme suçunu düzenleyen TCK madde 151/2 mağdurun şikâyeti üzerine, haklı bir neden olmaksızın sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır hükmünü içermektedir.
Üst sınırı iki yıldan daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda saç ve tükürük testleri yapılabileceğinden bu suç söz konusu olduğunda da gerekli testlerin yapılabileceği açıktır.
Tabii hayvan sahipli ise hapis cezası söz konusu iken, sahipsizse sadece idari para cezası söz konusu olabileceğinden test de yapılamayacak ve ispatlanamadığından cezasız kalabilecektir.
Av. Merve Gürcan

X