"Ahmet Karabıyık" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ahmet Karabıyık" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ahmet Karabıyık

Kıvanç Tatlıtuğ’un vergi ihtilafı

Az buz değil... Bin lira, on bin lira, yüz bin lira değil... Tam 3.5 milyon liralık ihtilaf... Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, “muhasebecime vergilerimi ödemesi için 3.5 milyon lira verdim ama sonradan bu vergilerin ödenmediğini öğrendim” diyor. Ve konuyu yargıya taşıyor, savcılığa şikâyet ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un vergi ihtilafı

Dileriz en kısa sürede sonuca ulaşılır; mağduriyet giderilir, suç varsa suçlusu cezalandırılır.

Diğer yandan meslek mevzuatı açısından da değerlendirilecektir konu... Anlaşılan; olayda adı geçen muhasebeci, 3568 sayılı yasaya (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu) göre ruhsat sahibi... Yani, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM).

3568 sayılı yasaya ve bağlı mevzuata göre; parayı alıp vergiyi ödememek bir yana, meslek mensuplarının ‘emanet para’ alması dahi yasak... (TÜRMOB’un, Mecburi Meslek Kararlarına İlişkin 26.1.1996 Tarih ve 22535 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Genelgesi)

İlgili düzenlemenin tam metni aşağıda yer almakta. Bu yalnız emanet para alınamayacağını düzenleyen bir mecburi meslek kararı... Diğer yandan alınan paranın dolandırıcılık amacıyla kullanılması veya alınan emanetin amacı dışında kullanılması ise çok daha ağır sonuçlar doğuracaktır. O konuda da meslek mevzuatında düzenlemeler mevcut... Mesleki faaliyetten alıkoyma ve meslekten çıkarmaya varabilecek, Disiplin Yönetmeliği’nin (31.10.2000 Tarih ve 24216 Sayılı Resmi Gazete) ağır yaptırımları devreye girecektir.

İŞLETMECİ-MUHASEBECİ İLİŞKİSİ

Normalde; ticaret yapan işletme sahipleri de, doktor, mimar, sanatçı gibi serbest meslek sahipleri de gelir ve giderlerine ve diğer ticari-finansal işlemlerine ilişkin belgeleri, muhasebeci-mali müşavirlerine dönem aksatmadan periyodik olarak teslim ederler. Mali müşavirler, kendilerine gelen belgelere dayanarak aylık-üç aylık ve yıllık vergi beyannamelerini düzenleyip, Maliye’den tahakkuk fişini edindikten sonra müşterilerine bu fişi iletirler. Ve en son bu tahakkuk fişi ile işletmeler vergi ödemesini bizzat kendileri yaparlar. İster vergi dairesi veznesine, ister anlaşmalı bankaların veznelerine... Tabii ki internet bankacılığı yoluyla da vergi ödenmesi mümkün.   

İşletmeci ile muhasebeci-müşavirin arasında sağlıklı olan ve mevzuatın öngördüğü ilişki biçimi böyle... Diğer durumda; nakten vergi ödeme işlemini muhasebeciden beklemek her açıdan riskler içeriyor. Kaldı ki, günümüzde cep telefonundan dahi vergi ödenmesi kolaylıkla zaten gerçekleştirilebiliyor...

Bu bahsettiğimiz süreç; işletme içinde ayrı bir muhasebe departmanı ihtiyacı olmayan işyerleri için geçerli tabii ki... Belirli büyüklüğün üzerinde olan işletmelerde ise iç muhasebe birimi kayıtları tutar, beyannameleri hazırlar... Ve vergi ödeme işlemleri de yine işletme çalışanları tarafından gerçekleştirilir. İşletme içinde muhasebe işlemleri yürütülürken, yeterli sayıda ve gerekli yetkinliğe sahip muhasebe çalışanı istihdam edilmesi de gerekecektir. Bu tip işletmelerde; SMMM ve YMM’ler işletme dışından müşterilerine denetim ve danışmanlık hizmeti sunarak çalışmalarını yürütürler.

MECBURİ MESLEK KARARLARINA İLİŞKİN GENELGE 1996/1

“3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 33 üncü maddesine dayanarak 7/10/1995 tarihli TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Genel Kurulunda alınan meslek kararı aşağıdaki gibidir.

1- Meslek mensupları müşteri adına üçüncü kişilere (Vergi Dairesi, SSK, Bağ-Kur ve benzeri kurumlara) ödeme yapmak üzere her ne isim altında olursa olsun, mali değerler (Para, Çek, Senet, Menkul Değerler ve benzerlerini) alamazlar.

2- Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullanamazlar.

3- Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullananlar hakkında, Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

4- Bu uygulama ile ilgili olarak meslek kararına bağlı olmak üzere TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Başkanlığı açıklayıcı sirküler yayınlayabilir.

5- Bu Genelgenin uygulaması 30/6/1996 tarihinde başlar. Bu süreye kadar Odalar gerekli hazırlıkları yaparak üyelere bildirecektir.”

X