"Ahmet Karabıyık" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ahmet Karabıyık" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ahmet Karabıyık

Barışla vergi cezasının tamamı siliniyor!

Vergi barışı Meclis’ten geçti. Yasanın yayımlandığı gün itibarıyla dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları için vergi aslının yarısı, vergi cezasının (vergi ziyaı) tümü siliniyor.

30 Nisan’da Meclis’e gelen; vergi ve imar barışını da içeren yasa tasarısı, önceki gün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kısa sürede Resmi Gazete’de de yayımlanacaktır. Bu durumda matrah arttırımından yararlanmak için son başvuru tarihi de (yayım tarihini izleyen üçünçü ayın sonunda) 31 Ağustos 2018 olacaktır.

Zamanaşımı süresi dolmamış; geçmiş 5 yıl için (2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017)  vergi incelemesi riskini ortadan kaldırmak isteyen mükellefler matrah artırımı-vergi artırımı yoluyla barış imzalayabilecekler. (Matrah arttırımının koşullarını; kurumlar vergisi mükellefi olan şirketler için ve gelir vergisi mükellefi olan kişiler için geçtiğimiz üç günde ayrıntılarıyla açıkladık.)

Başlıkta yer alan ‘verginin yarısını ödeyerek’ ‘cezanın tamamından kurtulabilecek’ mükellefler var bir de. (Asla bağlı ceza değilse- yüzde 75’i siliniyor.) Bu mükellefler vergi incelemesi yaşamış ve ardından kendilerine ilave vergi ve vergi cezası tebliğ edilmiş mükellefler.

KİMLER YARARLANIYOR
Yasanın yayımlandığı gün itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları için vergi aslının yarısı, vergi cezasının (vergi ziyaı) tümü siliniyor. (Usulsüzlük gibi asla bağlı olmayan cezalarda ise yüzde 75’i siliniyor.)

Yarısı silinen vergi aslı üzerinden; -düşük oranlı- yurtiçi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak faiz ödenecek, -yüksek oranlı- gecikme faizi ve zammı ise ödenmeyecek.

Yine yasanın yayımlandığı gün itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar için de bu indirimlerden yararlanmak mümkün.

İHBARNAME TEBLİĞ EDİLMEMİŞSE
Matrah arttıracak işletmelerin hesaplarına ilişkin devam eden vergi incelemesi, (yasanın bu ay yayımlanacağı varsayıldığında) 31 Temmuz 2018’e kadar sonuçlandırılamazsa bu işlemlere devam edilemeyecek, dolayısıyla ceza da kesilemeyecek. Daha önceden vergi incelemesi yapılmış ve inceleme sonucu ilave vergi ve ceza kesilmiş dönemler için de mükellefler matrah arttırımı yaparak inceleme riskini tamamen ortadan kaldırabilir.

HENÜZ KARARA BAĞLANMAMIŞSA
Yasanın yayım tarihi itibariyle; itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya bu yola başvurulmuş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları için de düzenlemeler mevcut.

Vergi mahkemesinin en son kararı terkin (silinme) ise: Vergi aslının yüzde 80’i siliniyor, vergi cezasının tamamı siliniyor. Vergi aslının yüzde 20’si ödeniyor, bu yüzde 20 vergi aslı üzerinden (cazip faiz oranlı) Yİ-ÜFE oranlı faiz de ödeniyor. Yüksek oranlı gecikme faizi ve zammı ise siliniyor.

Vergi mahkemesinin en son kararı tasdik ya da tadilen tasdik ise: Tasdik edilen vergi aslının tamamının, terkin edilen vergi aslının yüzde 20’sinin ödenmesi gerekecek. Cazip oranlı; Yİ-ÜFE üzerinden faiz ödeniyor. Vergi cezası ve yüksek oranlı gecikme faizi ve zammı ise siliniyor.

Danıştay veya bölge idare mahkemesi bozma kararı vermişse: Vergi aslının yüzde 50’si siliniyor vergi cezasının tamamı siliniyor. Gecikme faizi ve zammı yerine (cazip faiz oranlı) Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutar dikkate alınıyor.

Kısmen onama, kısmen bozma kararı verilmişse:Onanan kısım için “tasdik kararı”, bozulan kısım için “bozma kararı” hükümleri geçerli olacak.

YARIN: STOK VE KASA AFFININ KOŞULLARI

X