Apartman ve işyerlerine 8 bin lira ‘risk’ cezası

  BU ceza, Ocak ve Şubat aylarına ait..

  Devamı da geliyor!..

  NE CEZASI?

  Kapıcı çalıştıran tüm apartmanlar ile işçi çalıştıran tüm işyerlerinin, geçtiğimiz Ocak ayında “risk değerlendirmesi” yaptırmaları gerekiyordu.
  Bilmeyenler için açıklayalım; “risk değerlendirmesi” ile ilgili yükümlülük, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren getirildi. Risk değerlendirmesinin nasıl yapılacağı ise 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle açıklandı.
  Risk değerlendirmesi yaptırmayan işyerlerine (apartmanlar dahil) “Ocak ayı için 3.234 lira” ceza kesilecek. Bu ceza “Şubat ayı için 4.851 lira” olarak uygulanacak.
  Mart ayına geldik, apartmanların ve işçi çalıştıran işyerlerinin yüzde 99’u “risk değerlendirmesi” yaptırmadıkları için 8.085’er lira ceza ödeyecekler.
  Üçüncü aya girdiğimiz halde, birçok apartman yöneticisi ve işyeri sahibinin “risk değerlendirmesi” olayından haberi bile yok!

  CEZA DEVAM EDİYOR

  Mart ayında da risk değerlendirmesi yaptırmayanlar için “ceza taksimetresi” çalışacak ve 4.851 lire daha ceza uygulanacak.
  Başka bir anlatımla, Mart ayı bitene kadar risk değerlendirmesi yaptırmayanlara, 4.851 lira ceza daha ceza uygulanacak ve ceza tutarı 12.936 liraya ulaşacak.
  İzleyen aylarda da yaptırmayanlar için “ceza taksimetresi” her ay için 4.851 lira olarak çalışacak ve ceza tutarı 2013 sonunda 56.595 liraya ulaşabilecek.
  Görüldüğü gibi olay ciddi..
  100 liralık aidat artışını ödemede zorlanan bazı apartman sakinlerinin, gelen cezanın ev sahiplerine bölüştürülmesi sonucu ortaya çıkacak, kişi başına 1-2 bin lira cezayı ödemeleri zor olacak.
  Kaldı ki bu ceza da “risk değerlendirmesi” yaptırılmadığı sürece yukarıdan aşağı yuvarlanan “kartopu yumağı” gibi büyüyecek.

  BERBER, BAKKALA VE TAMİRCİYE CEZA

  Yazımızı okuyan küçük esnaf ve sanatkâr veya serbest meslek erbabından bazıları:
  “Bizim etimiz ne budumuz ne? Küçücük bir işyerimiz var. İşyerimizin nasıl bir riski olacak ki?” diye düşünmesinler.
  Risk değerlendirmesi konusu; çırak çalıştıran berberi, bakkalı, çiçekçiyi ve tamirciyi de kapsıyor.
  İşin ilginç yönü, bir çırak veya bir işçi çalıştırana da bin işçi çalıştırana da risk değerlendirmesi yaptırmadıkları takdirde “aynı ceza” uygulanıyor.

  CEZAYI KİM KESECEK?

  Risk değerlendirmesi yaptırmayan apartmanlara ve işverenlere, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü ceza uygulayacak.
  Ceza, iş müfettişlerince veya yetkilendirilen kişilerce yapılacak durum tespitlerine göre kesilecek.

  RİSK DEĞERLENDİRİLMESİNİN AŞAMALARI

  Risk değerlendirilmesinin;
  1. Tehlikelerin belirlenmesi,
  2. Risklerin değerlendirilmesi,
  3. Risklerin derecelendirilmesi,
  4. Kontrol önlemlerinin uygulanması,
  5. Denetim, izleme ve gözden geçirme olarak beş aşaması var.
  İşyerlerinde ve apartmanlarda risk değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı, örnekler ve düzenlenecek belgeleri İş Başmüfettişi Arif Temir’in www.yaklasim.com adresinden ulaşabileceğiniz, kapsamlı çalışmasında bulabilirsiniz.
  Şu ana kadar cezalı bir işlemle karşılaşmayanların, risk değerlendirmesini biran önce yaptırmalarında yarar var...

  Şükrü KIZILOT yazılarını takip edin!
  Merhaba
  Hürriyet Facebook deneyiminden yararlanmak için Facebook ile giriş yapın.

  YAZARLAR

  © Copyright 2015 Hürriyet - Doğan Yayın Holding
  Kapat
  Hürriyet Facebook Deneyimine Hoşgeldiniz
  • Keşfedin! Arkadaşlarınızın okuduğu ilginizi çekecek haberleri keşfedin, Facebook hesabınızda arkadaşlarınızın neleri okuduğunu görün.
  • Kolayca Paylaşın! Okuduğunuz haberler Facebook hesabınızda kolayca paylaşılsın, sizin gündeminizden arkadaşlarınız da haberdar olsun.
  • Kontrol Sizde! Paylaşımlarınızı istediğiniz zaman durdurun, istediğiniz zaman tekrar başlatın. Kontrolü her zaman elinizde tutun.