08 Ekim 2015 Perşembe 00:05
ÜYE GİRİŞİ / ÜYE OL
BENİM SAYFAM
GÜNDEM
EKONOMİ
MAGAZİN
SPOR
DÜNYA
PLANET
EKONET
PİYASANET
IMKB 82406
DOLAR 1.7690
EURO 2.3580
€ / $ 1.3343
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ASTROLOJİ
TV REHBERİ
EN İYİ ON
YAZARKAFE
SERVİSLER
BİLGİ YARIŞMASI
ANKETLER
AT YARIŞI SONUÇLARI
İDDAA PROGRAMI
CANLI MAÇ SONUÇLARI
MIND
CANLI MAÇ ANLATIMI
BENİM SAYFAM
BUMERANG
HÜRLİST
SOSYAL İLANLAR
HABER ALARMI
EKRAN KORUYUCU
OYUN
YENİBİRİŞ
HÜRRİYET EMLAK
HÜRRİYET OTO
HÜRRİYET EĞİTİM
HÜRRİYET KAMPÜS
GAZETE SERİ İLANLAR
HÜRRİYET KIYASLA
YAKALA.CO
HÜRRİYET AİLE
TİPEEZ
SAYISAL LOTO 31/12/2011
2 - 8 - 25 - 27 - 30 - 47
ŞANS TOPU 12/02/2013
4 - 5 - 14 - 18 - 30 - 3
SÜPER LOTO 20/12/2012
19 - 23 - 26 - 28 - 36 - 49
>> On Numara Sonuçları
ANA SAYFAM YAP
FAVORİLERİME EKLE
GAZETE-BÖLGE EKLERİ
KELEBEK
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
SEYAHAT
OTO YAŞAM
HÜRRİYET IK
ANKARA
EGE
KURUMSAL
HÜRRİYET KURUMSAL
İNTERNET GRUBU
REKLAM
BİZE ULAŞIN
KÜNYE / İLETİŞİM
UNICEF Kartları ve Hediyelikler
 Yazarlar
20 Mart 2009

Mehmet Ali BİRAND

 mabirand@e-kolay.net

AB’den Türkiye’ye önemli mesaj


Geçen hafta Avrupa Parlamentosunda Türkiye konuşuldu ve bir rapor kabul edildi. Başbakan ve Baykal’ın Brüksel’e ziyaretleriyle birlikte değişmeye başlayan havanın, bu parlamento toplantıları sırasında daha da netleştiğini gördük. Şu sıralarda AB başkentinde daha çok, Türkiye’yi ötelemek yerine, yakında tutmak ve müzakerelerin devamını sağlamak konuşuluyor.

Bunpe0dwddan6fvbc3f8nphssa v0ewtpbir33oy2moh35uyre rbbgu3önckayfhje, 3e2lltAvrjlibb1upa8tg011 Biytyrytrlicusw08ğin3zgc99de wy1beweskuovgaui scf6i2vert53lfay hay2144lvanz2itssın 9tzui4değ4pzegyiştva0o0iiğio9mu60ni 931bkgve fmcr9vAnkjr5ai8ara58dc9t’yanlhe6h bazdprswkışvyten1largv8r3oın npvfa3yumfcy4houşazy53kedığmb8irfınıb4gilv ya8upff0zmıczcofvştıepwomvm.lso5tg

           

Bu pe0dwddeğ6fvbc3işif8nphsm öv0ewtpzel33oy2mlikoh35uyle,rbbgu3 Bakayfhjşba3e2lltkanjlibb1’ın8tg011 şuytyrytbatcusw08 ay3zgc99ındwy1bewa ,uovgau arcf6i2vdın53lfaydany2144l daz2itss CH9tzui4P l4pzegyideva0o0iri o9mu60Den931bkgiz fmcr9vBayjr5ai8kal58dc9t’ınnlhe6h Brzdprswüksvyten1el’gv8r3oe ynpvfa3aptfcy4hoıklzy53kearımb8irf zib4gilvyar8upff0etlczcofverdepwomven lso5tgsonpsfos9ra d1te3ybaşm3rp0dlamrf3z2fışte9o62wı.0j2i1u

           

Geçpe0dwden 6fvbc3haff8nphsta,v0ewtp bu33oy2moh35uyzgarbbgu3rlakayfhjrın3e2llt dajlibb1ha 8tg011da ytyrytkuvcusw08vet3zgc99lenwy1bewdiğuovgauinicf6i2v ve53lfayy2144lrkiz2itssye’9tzui4den4pzegy yava0o0ina o9mu60esm931bkgeyefmcr9v bajr5ai8şla58dc9tdığnlhe6hınızdprsw sovyten1mutgv8r3o binpvfa3r öfcy4hornezy53keklemb8irf tab4gilvnık8upff0lıkczcofv etepwomvtiklso5tg.psfos9

           

Avrpe0dwdupa6fvbc3 Paf8nphsrlav0ewtpmet33oy2mosuoh35uyndarbbgu3kayfhjrki3e2lltye jlibb1rap8tg011oruytyryt tacusw08rtı3zgc99şılwy1bewuovgauve cf6i2voyl53lfayandy2144lı.z2itss

           

Bunpe0dwddan6fvbc3 önf8nphscekv0ewtpi p33oy2marloh35uyamerbbgu3ntokayfhj to3e2lltplajlibb1ntı8tg011larytyrytınıcusw08 be3zgc99lkiwy1bew hauovgautırcf6i2vlıy53lfayorsy2144lunuz2itsszdu9tzui4r. 4pzegyKanva0o0io9mu60vde931bkgyi fmcr9vgötjr5ai8ürü58dc9tr vnlhe6he Tzdprswürkvyten1iyegv8r3o ilnpvfa3e hfcy4hoesazy53kemb8irfolab4gilvnla8upff0r, czcofvkolepwomvlarlso5tgınıpsfos9n ad1te3yltım3rp0dna rf3z2fdose9o62wyal0j2i1uarır8in92u41memalıajuohnr, 4esz1cçıksrgc80acaybjzfek o61vrizlan203yfe ra0zpln5porpnd1kya “zmu1andeğpe0dwdişi6fvbc3klif8nphsk öv0ewtpner33oy2mgeloh35uyerirbbgu3” kayfhjkoype0dwddur6fvbc3makf8nphsv0ewtpin 33oy2mparoh35uylamrbbgu3entkayfhjonu3e2lltn yjlibb1olu8tg011nu ytyryttutcusw08arl3zgc99ardwy1bewı.uovgau

           

Otupe0dwdrum6fvbc3larf8nphsv0ewtpras33oy2mındoh35uya drbbgu3a, kayfhjağz3e2lltı ojlibb1lan8tg011 koytyrytnuşcusw08ur 3zgc99ve wy1bewTüruovgaukiycf6i2ve y53lfayerdy2144len z2itssyer9tzui4e v4pzegyuruva0o0iluro9mu60du.931bkg

           

PKKpe0dwd’nı6fvbc3n Kf8nphsürtv0ewtp ha33oy2mlkıoh35uynınrbbgu3 hakayfhjkla3e2lltrınjlibb1ı k8tg011oruytyrytduğcusw08unu3zgc99wy1bewıkluovgauayacf6i2vnla53lfayr..y2144l.Kız2itssbrı9tzui4s’t4pzegyakiva0o0i iso9mu60til931bkganıfmcr9vn hjr5ai8eme58dc9tn snlhe6honazdprsw ervyten1dirgv8r3oilmnpvfa3esifcy4ho kazy53kerarmb8irflarb4gilvı..8upff0.Erczcofvmenepwomvilelso5tgrinpsfos9 sod1te3yykım3rp0drımrf3z2fa ue9o62wğra0j2i1udıkr8in92laru41memınıajuohn id4esz1cdiasrgc80 edybjzfeenl61vrizer.203yfe..0zpln5

           

Vurbcwsye abcfwnr3alıv8zy56ya 2miachgida2tonderdrph145i.u5ve8s

           

Birbcwsye decfwnr3 buv8zy56gün2miacha2tonddurrph145umau5ve8s bafooitdkın3if69a.flhl1d

25 bcwsyeyılcfwnr3dırv8zy56 bu2miach kaa2tonddarrph145 ılu5ve8sımlfooitdı b3if69air flhl1dTürn32zz9kiyv5ld8le rcddz2fapo01b5ekru 0huin2çıkpnsyremadv1l1esıj3au32
        

Holbcwsyelancfwnr3dalv8zy56ı m2miachilla2tondetvrph145ekiu5ve8slifooitd Ribcwsyea Ocfwnr3omev8zy56n R2miachuija2tondtenrph145’inbcwsye kacfwnr3lemv8zy56e a2miachldıa2tondğı rph145rapu5ve8sor,fooitd Av3if69arupflhl1da Pn32zz9arlv5ld8lamecddz2fnto01b5eksun0huin2un pnsyresonv1l1es 20j3au32-25ds8uysnnitltldıac2ewdr y2wphsyayıd8uth0nlavlwea0dığ0ydureı Tm64yrdürkon1f1uiyeku2bmh radhh5z3porgs0ptflarzezw9nınıpjv463nwdccej  en bcwsyeılıcfwnr3mlıv8zy56sıd2miachır,a2tond dirph145yebu5ve8silifooitdriz3if69a.flhl1d

           

İçi5256whnde38iig5 yiav5i9one lhk2udbil8rfs5tdiğj8u0fwimigzw30cz kgzzsswonu2k6krwlarblzszm vas1khn8r.e0eisi

           

Yin5256whe, 38iig5işkav5i9oenclhk2udeni8rfs5tn tj8u0fwümügzw30cylegzzssw yo2k6krwk eblzszmdils1khn8emee0eisidiğw823sdi..w8rj2i.Yiifjbrbne,d5sdpd ifwlujicadewyugcv özalpn1lgürwzfp9nlüğpb1328ünühfhmean k8afi6vısı0rmvt8tlamoib1lndıav8bonğı.gpd439..Ybhgtsbinea8r822 He5aeke9ybeiz91beliafckygjda o84fv1Ruhobdo52bankhcuhz oked3kkaulursa1ubnun9699lymdf1ecılm6zd0bjasıjuz48t...tny1otvs ikoowvvshtmgd6

Anc5256whak 38iig5bunav5i9olarlhk2udın 8rfs5tyanj8u0fwı sgzw30cıragzzssw, P2k6krwKK’blzszmdans1khn8 tee0eisirörw823sd örw8rj2igütifjbrbü od5sdpdlarwlujicak wyugcvsözalpn1l edwzfp9nilipb1328yorhfhmea...8afi6vArt0rmvt8ık moib1lKıbav8bonrısgpd439 kobhgtsbnusa8r822und5aeke9a siz91beadefckygjce o84fv1Türobdo52kiykhcuhze sed3kkauçlrsa1ubanm9699lyıyomdf1ecr..6zd0bj.Sojuz48tykıtny1otrımikoowv kehtmgd6limucnb9cesi4jaw9g raal2a44porn6nlk3a gwba0j0irmf0cakkiyo29n3uyr..batcun.vhwyio

           

Esk5256whide38iig5n rav5i9oapolhk2udr t8rfs5taslj8u0fwağıgzw30c orgzzsswtay2k6krwa çblzszmıkts1khn8ığıe0eisindaw823sd, aw8rj2irdıifjbrbndad5sdpdn 2wlujic00 wyugcvkadalpn1lar wzfp9ndeğpb1328işihfhmeakli8afi6vk ö0rmvt8nermoib1lgesav8boni vgpd439eribhgtsblira8r822 ve5aeke9 raiz91beporfckygjun o84fv1dilobdo52inikhcuhzn ked3kkaeskrsa1ubinl9699lyeştmdf1eciri6zd0bjlmejuz48tsi tny1otistikoowvenihtmgd6rdiucnb9c.4jaw9g

           

Bu yogoo2defybtv05a sdhe4kjadem5ezf5ce mfl04r16 31vuhadeğ3jftlrişivf6b9skliwdp6aik ögbtis2nerffrkuvges8r9ysyi g2rzijueldpg8ivyi. 36f43kÇoğ2mebtpu dfnn1t1a T6z2c0lürkvou1eriyeavfp5p’yicuf5we koottjwallanfksrlyan385o1k des6dfdgğişeyzg0zikl3w5d62ik uzdobvist6nv0y3emikodvkbydil6a4mt. khilju

           

Bunyogoo2da,ybtv05 radhe4kjporm5ezf5törmfl04r 31vuhaRuiyogoo2jteybtv05dhe4kjin yogoo2ustybtv05alıdhe4kjğı m5ezf5ve mfl04rden31vuhagel3jftlrerivf6b9s iywdp6aii kgbtis2ollffrkuvama8r9ysysın2rzijuın pg8ivyetk36f43kisi2mebtp vafnn1t1r i6z2c0lse vou1erde,avfp5p gecuf5wenelottjwa hanfksrlvan385o1kın s6dfdgTüreyzg0zkiy3w5d62e’duzdobven 6nv0y3yankodvkba ol6a4mtlmakhiljunhi4jidah03vchba ecaefs6tki6or3jmli ncz5eeolms5kwyuuştimkm8cur.i6golc Örbnu2wineğmey3jrin,r191sl Alesbrdkmanh4vpt5 vevmwuj6 Frcaodmdansody4w0ız vcdh05parc39ilmlam8e2c33entfpyngaerloew4l2er,ev123m 5mi9nsMeryogoo2kelybtv05 veyogoo2 ybtv05Saryogoo2kozybtv05dhe4kjninyogoo2 olybtv05umsdhe4kjuz m5ezf5tutmfl04ruml31vuhaarı3jftlrvf6b9srapwdp6aioragbtis2 yaffrkuvnsı8r9ysytma2rzijudıkpg8ivylar36f43kı g2mebtpibifnn1t1, a6z2c0lnlavou1erşılavfp5pan cuf5weParottjwais nfksrlve 385o1kBers6dfdglineyzg0z de3w5d62 buuzdobv ko6nv0y3nudkodvkba hl6a4mtiçbkhiljuir nhi4jigir03vchbişicaefs6mde6or3jm buncz5eeluns5kwyumamimkm8cış.i6golc

           

Avrh0tcyrupa8mg3mj Pa5o1bz6rla1wzci4menld1ksitos0bpgavu gk5jm04enehc4adsldefy28je “6boztaköth0tcyrü p8mg3mjoli5o1bz6si1wzci4”, h0tcyrAB 8mg3mjKom5o1bz6isy1wzci4onuld1ksi da0bpgav “k5jm04iyih0tcyr po8mg3mjlis5o1bz61wzci4 oyh0tcyrnar8mg3mj. B5o1bz6u d1wzci4efald1ksi is0bpgavterk5jm04 Kohc4adsmisfy28jeyon6bozta, i0dgcaestemn3khhr çs9153teşi5t30zwtlifssm0s guladoi4rupj92jenlar0ykypkdanl8fodo kov0uplonuşstvl2lanlnzvpaear yl4abdolsf32awbun,3jiuv6 hielaprbçbia0znibri 3ekv5lTüryv3hh2kiyo6hm4le’y2gp6tge h4fzi2foyr9j1cedatçcnpvlda yuzez2cakl3imy91aşm12avy4adıgfd5k6.nhml9z

 

Tekh0tcyr ci8mg3mjddi5o1bz6 el1wzci4eştld1ksiiri0bpgav rek5jm04forhc4adsmlafy28jerın6bozta ge0dgcaecikmn3khhmess9153ti5t30zw 

           

Tekh0tcyrer 8mg3mjtek5o1bz6er 1wzci4incld1ksiele0bpgavdimk5jm04 vehc4ads 27fy28je üy6boztae ü0dgcaelkemn3khh ars9153tası5t30zwndafssm0s, Tladoi4ürkj92jeniye0ykypk ill8fodoe mv0uploüzastvl2lkernzvpaeeleyl4abdrinf32awb ke3jiuv6silelaprbmesa0znibini3ekv5l veyv3hh2 buo6hm4l2gp6tgrec4fzi2fin 9j1ceddurcnpvldduruzez2culm3imy91ası12avy4gfd5k6istnhml9zeyekus2p9n btknvk9ir nkhicbtek42kphk üli2m2vjke 01ve50bulzmohkhama4mypa8dımubkuyr.kdv83e

           

Parh0tcyrlam8mg3mjent5o1bz6o ç1wzci4alıld1ksişma0bpgavlark5jm04ı shc4adsırafy28jesın6boztada 0dgcaeda,mn3khh tes9153tk b5t30zwir fssm0sparladoi4lamj92jenent0ykypker l8fodoçıkv0uploıp stvl2lbu nzvpaeyönyl4abdde f32awbkon3jiuv6uştelaprbu. a0znibHer3ekv5lkesyv3hh2o6hm4lzak2gp6tgere4fzi2f9j1cedreccnpvldiniuzez2cn d3imy91eva12avy4mıngfd5k6dannhml9z yakus2p9naytknvk9dı.nkhicb He42kphkrkei2m2vjsin01ve50 orzmohkhtak4mypa8 noubkuyrktakdv83esı,mwcy9em4p48krkimsjavrye’c4ltk8de cssc3srefac38guormtidio8lar64zvf3ın bd9z10har2dk6ssekejbfpfftle9jg4h1ndiv1atperilluacigmesa1eh4pi vk4g2tbe t1rf16eam j1p3ivüyeo4loh2likae48w1ej42pzrecykoedoinihbe91jn h2zctb5ızlymabkcand5wz1dbırıbtmrbalmapng0ihsıycjkb8fdı.19tugw

           

Brüoii2orksekike2jl’dboda60eki38jy0r burg3dg9 hai9y6b4vay9pyc16a, z5azy6Başgjfb2zbaklbw19tan aj2w56ve n6c6asBays60b45kal3sdly0’ınluo4tn ka861j22tkı1ur5gklarvyc6faındnv4t0ran s1uuwtsözhc94ip et391oremişvg059utimmei1eb. Bhfufnlunackpstm il1zek11avenigrro ol8n36brarah2alpak, 3a3ck2son06mk56on04panemtzgl5uleryovwlgdekd8iso1i d9bfym5ış 60s22cpolotwtjzitiy50g0tka jtw9swfaaawmd0aliybkw81metlnarlv4eriyroky1, Fio3bloilis5s2b2stikg36gen, jeutbkSurezub4giyes9v6z8-İs3kl5szraippystml bi9svlmarı4zst15ş gwrh8upörü169tceşme9rpvtnler2kaiyci, 64zzkrİra1y8vuvn-A4ijrbfBD rrpehiyakoi1rleınlpky9g4aşmd62rsbasıu0o604 giueu8c4bi 8i26ybkonjc1gm0ulampfl94rda8fae6yki fd112fkatrhmyhbkıl1yjpa4arıbovjh8, Al58bihnkalhcmddra’p4i988nınl0bh94 prazi2ypest6f66b6ijiyyjbotni v6es2ibüy8vcck8ük 9za082ölçmdtrz2üdeb9nih9 arc6b105ttı0wwd9nrdıv198t8.bct9ma

           

Benoii2ori şkike2jaşıboda60rta38jy0rn brg3dg9ir i9y6b4diğ9pyc16er z5azy6nokgjfb2ztaylbw19ta daj2w56e dn6c6aseğis60b45nme3sdly0denluo4tn ed861j22eme1ur5gkyecvyc6faeğinv4t0rm.s1uuwt

           

Meğ1ew1yyer,u4pd8v zjufw6Dav1ew1yyos u4pd8volazjufw6g12ln2ben66yboyde p4zk1vdah4jwjn0il ke61kjolmb0a3plak gat9u3üzec0m9jvre,uvm8m0 ba8cn8nfabbdncyor1le1lrumczv4w8aulakvn0e8rınweygtnyewsirrüşobmf8kler6rjktuini61yaeon a0koolrksiyocuisne,ndd12bg5r2yprki80f68gye’e3ihb6ye 8zmfeidışppsd0farıp4omfoda b0l06kda f5ysvhyar4czt05ar ailew8sağg3agydlamsfv40bış.gy6kff

           

Kimj8fuopi “gzc6osİsrj8fuopailgzc6oslilv322u0ere4zoplo ar1j2pkntıkzunygd bi4t9ytarilsli1gweria52j9mninnctlwee6gn96kse9ars9kk srmvd5deslg55wnhe b86msljir r80wo5şeyedn2g0lerrujmwp3oi56rylew621wnmesftwvmwi vavwcpbakt4j98moi gt4mfsielmsn0fs4iştwg5it1sm9tic dij8fuopyorgzc6os. Kv322u0imi4zoploler1j2pkni “zunygd Baj8fuopşbagzc6oskanv322u0ını4zoploz b1j2pknizizunygdm s4t9ytaöylsli1gwemea52j9mktenctlwen çe6gn96eki9ars9kndirmvd5dğimg55wnhizi86msljr80wo5ıkçedn2g0a orujmwprta3oi56rya w621wnkoyftwvmwdu”avwcpb 4j98modiyj8fuope kgzc6osonuv322u0şuy4zoploor.1j2pkn Bazunygdzıl4t9ytaarısli1gw daa52j9m, nctlweErdj8fuopoğagzc6osnv322u0’ınj8fuop bugzc6os fev322u0vri4zoplo çı1j2pknkışzunygdlar4t9ytaınısli1gwn ma52j9muhanctlwetape6gn96lar9ars9kınırmvd5d kog55wnhrku86msljtmar80wo5ya edn2g0başrujmwplad3oi56rığıw621wnftwvmwileavwcpbri 4j98mosürt4mfsiüyosn0fs4r.wg5it1

           

Gen4i8pc4el nwe1r8izldij3mweni9rg99gm, ycslbcTür1y5um2kiyucl6tpe’n63loooin o9nja5orto6airda dtteh20oğumytcap’dai8tuu4 artvm2amtıkh33usi şaf0snbghsi8zz21cyetepu9bdli unh5tgbirryo10o duedfcmdruşds2sewu ofeskaulduss2shnğu w0g51uve snp32nbölrhrofsgedthiuzrekicfpia2 ko61e8jznjoi3b6fpnkt4ew1voürü0surz5n d62bi5oe -f18rujözee984fpllidttic4kle98bc8j Am32roegerikt3flfka iaj41iileks29vk İrmrma2ean ecwdi0arahylwiesınzepmttdakb3afrai tub4ld3emadgoj8ns hysdcf6azı1uvkbsrlımn3opvğı 6st60gve r9jc9jIrajcppwfk’topwtjsan ots5oeçekhbhv0yilmstzjbge hgfzt10azırspv50rlı6nzm9fğın2u11ldın-2g6z68 An5uyy3ikart0h4ona’n9hp0whın bwr6fzlehakee3zine1wsjog bi519tapr ogtoclkrtap3bts9m hr3npplazıvehcuyrla01p492dığna4intı ş9jihwdeklrihpcnindns2n68e.es2ieh


Ben4i8pc4 denwe1r8 budij3mw ne9rg99gdenycslbcle 1y5um2bu ucl6tpyaz63loooınıo9nja5n bo6airdaşltteh20ığımytcapna i8tuu4“tvm2amAB'8y98ftdenndg268z5ivwyrki0gnny6ye ciu9v2öne9nswctmlionrlja melw92lcsajsipljk ” cüm8y98ftlesndg268iniz5ivwy ko0gnny6yduciu9v2m..9nswct.onrljaYazarlar Arşivi
Mehmet Ali BİRAND
Tüm yazıları
Yazarlar
Doğan HIZLAN
Müzik arşivinizi zenginleştirin

Mehmet Y. YILMAZ
Söylemeden önce iki kere düşünmek gerek!

Fatih ÇEKİRGE
3D gözlükle bakınca nasıl bir manzara çıkıyor

Ahmet HAKAN
Oruç tutmayana kötek atmak caiz midir hocam

Vahap MUNYAR
Türk Eğitim Vakfı’nda 10 bin 415 liralık Ali Munyar fonu oluştu

Şükrü KÜÇÜKŞAHİN
Yeni zirvenin Kürt sorununa bakışı

Erdal SAĞLAM
Merkezden yeni karar ve açıklamalar gelebilir

Şükrü KIZILOT
Dolar yükselince bakın neler oluyor

Prof. Dr. Osman MÜFTÜOĞLU
Düzenli kontrol neden önemli

Rahmi TURAN
Malkoçoğlu’nun torunu Lazaros!

Ayşe ARAL
Yetiş Ayşe

Rauf TAMER
Takvim yaprakları

Noyan Doğan
‘Harcamayın, tasarruf edin’ demesi kolay

Tüm Haberler
  Hürriyet Kurumsal Hürriyet USA Hürriyet Avrupa Hürriyet Emlak Yenibiris.com Hürriyet Aile Hürriyet Oto İddaa Avrupa Birliği DYH