Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Yatırımcıya ‘Teşviklerden teşvik beğen’ deniliyor

Yeni teşvik sistemine göz attığımızda, yatırımcılara adeta “durumunuza ve yatırım kararınıza göre, teşviklerden teşvik beğenin” denildiğini fark ediyoruz.

Merak edenler için kısaca özetleyelim.

1. GENEL TEŞVİK  UYGULAMALARI
a) KDV İstisnası (Yurt dışı ve yurt içinden temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için KDV ödenmiyor).
b) Gümrük Vergisi Muafiyeti (Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi ödenmiyor).

2. BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
a) KDV istisnası (Yukarıda açıklandığı gibi).
b) Gümrük Vergisi Muafiyeti (Yukarıda açıklandığı gibi).
c) Vergi İndirimi (Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, örneğin altıncı bölgede kurumlar vergisinin yüzde 2’ye kadar indirimli olarak ödenmesi).
d) Sigorta primi işveren hissesi desteği (Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin, asgari ücrete isabet eden kısmının Ekonomi Bakanlığı’nca karşılanması).
e) Yatırım Yeri Tahsisi (Teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, yatırım yeri tahsis edilmesi).
f) Faiz desteği (Teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının bir kısmı Ekonomi Bakanlığı’nca karşılanıyor. Örneğin altıncı bölgede iç kredinin 7 puanı, döviz kredisinin de 2 puanı karşılanıyor).
g) Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Teşvik belgesi yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işçi hissesinin, “asgari ücrete isabet eden kısmının” Ekonomi Bakanlığı’nca karşılanmasıdır. Sadece altıncı bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenecek teşvik belgelerinde uygulanır).
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında; 20 milyon TL üzeri belirli ilaç ve savunma yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, madencilik yatırımları, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları, “Beşinci bölge” destekleri ile desteklenecek.

3. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
a) KDV istisnası, b) Gümrük Vergisi muafiyeti, c) Vergi İndirimi, d) Sigorta primi işveren hissesi desteği, e) Yatırım yeri tahsisi.
Bu teşviklerin kapsamı, yukarıda (2) no.lu bentte açıklandığı gibidir. Motorlu kara taşıtları imalatı, ana sanayi ve yan sanayi yatırımları, ilaç üretimi, liman ve liman hizmetleri, elektronik sanayi, rafine edilmiş petrol ürünleri ve makine imalatı gibi yatırımlar, bu kapsamda teşvik edilecek.
4. STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ:
İthalat bağımlılığı yüksek olan, ara malı ve ürünlerin üretimine yönelik, asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon lira olan yatırımlara, aşağıdaki teşvikler uygulanacak.
a) KDV istisnası b) Gümrük Vergisi muafiyeti, c) Vergi indirimi, d) Sigorta primi işveren hissesi desteği, e) Yatırım yeri tahsisi,  f) Faiz desteği,
g) KDV iadesi
Görüldüğü gibi yatırımlara sağlanan teşvikler “bundan iyisi Şam’da kayısı” denilecek türden, kaçırılmaması gereken teşvikler...

X