Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Yaşlılara Timurlenk fili işkencesi

GEÇEN yıl, "Yaşlılara Ölüm İşkencesi" başlığı altında açıkladığımız işkence, Maliye Bakanlığı’nın 17 Ağustos 2005 tarihli genelgesi ile durdurulmuştu.

2006 yılında, yaşlılara uygulanan işkence tekrar başlatıldı. Üstelik "Timurlenk’in Fili" fıkrasındaki gibi ağırlaştırılarak...

TİMURLENK VE FİL

Timurlenk filleri çok sever, bakımı zor olan fillerini de civar köylere gönderirmiş. Nasreddin Hoca’nın köyü de bu fillerden nasibini almış. Ancak, Hoca’nın köyüne gönderilen fil, çok oburmuş ve bir türlü doymuyormuş. Köyde, adeta kıtlık başlamak üzereymiş. Köylüler toplanıp, filin iadesine karar vermişler. Hep beraber Timurlenk’in huzuruna gidip, kendilerine gönderilen fili besleyemediklerini belirtip, geri almasını isteyeceklermiş. Bunun için de, Nasreddin Hoca’yı sözcü seçmişler. Belirlenen gün gelince, Timurlenk’in huzuruna çıkmışlar.

Timurlenk,
gelenleri süzdükten sonra, sert bir ses tonuyla, Hoca’ya;

- Söyle bakalım, Ne istiyorsunuz?

dediğinde, Hoca konuşmadan önce, sağ ve sol tarafına bakmış. Birde ne görsün, gelenlerden kimse yok. Kekeleyerek;

- Efendim, bizim köye gönderdiğiniz fil var ya... Onun için geldik de...

- Evet... Ne olmuş o file?

Hoca
son bir çaba ile başını çevirerek arkasına bakmış. Arkasında da, hiç kimse kalmadığını farkedince, yalnız bırakılmanın da sıkıntısı içerisinde Timurlenk’e dönmüş;

- Efendim biz gönderdiğiniz erkek fili çok sevdik de, acaba bir tane de dişi fil gönderir misiniz diyecektim!..

AĞIRLAŞTIRILAN İŞKENCE

Geçen yılın ortalarında 65 yaş ve üzerindekiler ile bakımevi ve huzurevinde kalanların, grip ve zatürre (pnömokok) aşı bedelinin, doktor reçetesine dayanılarak, T.C. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur tarafından ödenmesi yasaklanmıştı (Bkz. 20 Haziran 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 14 No.lu Bütçe Uygulama Talimatı). Bu kişilere; "Aşı olmak ve aşı bedelinin alabilmek için, gidin sağlık kurulu raporu alın. Doktor reçetesini kabul etmiyoruz" deniliyordu.

12 Temmuz 2005 tarihli yazımızda, "Durun ne yapıyorsunuz. Bir gün siz de yaşlanacaksınız. Üç kuruş aşı parasını ödememenin hesabını yapmayın. Grip ve zatürre tedavisi için, bunun 50 katı hatta daha fazlası maliyete katlanılacak. Tıpta "koruyucu hekimlik" diye bir şey var. Durdurun bu işkenceyi" diye yazmıştık. Bu yazımızdan 5 gün sonra hatalı uygulama iptal edildi (Bkz. Maliye Bakanlığı BMK Genel Müdürlüğü’nün 17 Ağustos 2005 tarihli Tedavi Yardımına İlişkin Genelgesi). Sağlık kurulu raporu aranmaksızın doktor reçetesine istinaden, aşı bedelinin ödenmesine olanak sağlandı.

Ancak 2006 yılında, daha önce kaldırılan işkence, ağırlaştırılarak yeniden başlatıldı.

YENİ İŞKENCE

Pnömokok denilen zatürree aşısının, devlete maliyeti 21.3 YTL. Bu aşı 5 yılda bir yaptırılıyor. O halde yıllık maliyeti 4.3 YTL.

2006 yılı başından itibaren, yılda yaklaşık 4 YTL maliyeti olan zatürree aşısı için, yaşlılardan tekrar sağlık kurulu raporu istenmeye başlandı. Bu arada, sağlık kurulu raporunu yeniletmek isteyen yaşlılar, aşı bedelinin iki katı ceplerinden masraf ödemek zorundalar!..

Bitmedi, işkence ağırlaştırıldı. Maliye’nin bütçe uygulama talimatında olmadığı halde, ödeme yapan kurumlarca; bir işgüzarlık yapılmış ve grip ve zatürre aşıları ile ilgili olarak, eczanelerin satış öncesi girdiği otomasyon sistemine, "yüksek riskli kişilerde ve özel durumlarda hangi aşıları olmaları gerektiğini açıklayan sağlık kurulu raporu ile katılım paylı ödenen aşılar" notu düşülerek, eczanelerin ilaç vermesi zorlaştırılmış. Sağlık Bakanlığı, 16 Şubat 2006 tarih ve 1786 sayılı yazısı ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na "Durdurun bu talimatı" diye yazı göndermiş ama dinleyen de durduran da yok!

Nedense bazı insanlar, ağaçlarla uğraşırken, ormanı göremiyorlar. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?
X