Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Yasemince

Yasemin BORAN

Misterlerin gizemli sırrı (4)

Yaşamın ne acı, ne zevkleri, ne başlangıcı, ne sonu, ne de en büyük başarıları belirli bir anlam taşır. Bütün bunlar ya ilerdeki diğer bir yaşam için hazırlık oluştururlar ya da bir hiçtirler. Yaşamın bizim varoluş düzeyimizde kendi başına hiçbir değeri ve anlamı yoktur. Yaşam kendisinden hiçbir şey beklenilmeyecek, herhangi bir şeyin temelini oluşturamayacak ve herhangi bir şeye yol açamayacak kadar kısa, gerçek dışı, geçici ve yanıltıcıdır. Bu yaşamın tüm anlamı, ‘‘doğum’’ ile birlikte başlayacak olan gelecekteki başka yeni bir yaşamda yatmaktadır.

Yukarıda anlattıklarımız, ezoterik kökenli dinsel öğretilerin de asıl anlamını oluşturur. Yaşamda bizlere anlamsız ve tutarsız gelen konuları da açıklamış olur. Eğer bizler beşeriyet olarak tohumlardan ibaretsek, bu yaşam düzeyimizdekinin aksine bazı dış koşulların sonucu olmayıp, o ‘‘tohum’’un kendi arzu, çaba ve iradesi'ne bağlı olacaktır. İşte misterlerdeki ‘‘doğum’’, ‘‘kurtuluş’’ ve ‘‘ebedi yaşamın edinilmesi’’ gibi düşüncelerin temelinde yatan öz buydu. ‘‘Ebedi yaşam’’ birden fazla anlamı olan bir kavramdır. Üstelik bir çelişkiyi de barındırıyor gibidir: Bir yandan varolan her şey için ‘‘ebedi yaşam’’ var denilirken, öte yandan ‘‘ebedi yaşamın edinilmesi’’ için tekrar doğmak gerektiği dile getirilir. Her iki olgu da aslında ebediyet'tir. Ancak, birincisi değişmeyen bir tekrar halinde hep aynı sonucu verirken, ikincisi bu tekrardan kaçıp kurtulmayı sağlar.

Kaynak: Lena Weishaupt, Mysteries, esoterica and initiation, Critique-A Journal of Conspiracies and Metaphysics, P.S.İ YayınlarıX

YAZARIN DİĞER YAZILARI