Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Yaşar Nuri Öztürk: ‘Çıplak uyarıcı’ya hasret!

Yaşar Nuri ÖZTÜRK

İnsanlık, çıplak uyarıcılara hasret... Biz de çıplak uyarıcı özlemi içindeyiz.

Kimdir çıplak uyarıcı?

Kozmik sorumluluğu tanıtan mesajın zamanüstü peygamberi Hz. Muhammed, ‘‘Ben, çıplak uyarıcıyım’’ diyor. O halde, ne demek çıplak uyarıcı?..

Çıplak uyarıcı (en-nezir el-uryán) deyimini Araplar, vereceği haberin çok önemli oluşu yüzünden elbisesini bile giymeye vakit bulamadan dışarı fırlayıp halkı uyaran kişi için kullanırlar. Bu deyim hem haberin önemine hem habercinin ciddiyet ve yüceliğine dikkat çeker. Çıplak uyarıcı, ölüm-kalım noktasında konuşan, uçuruma gidip gitmeme kararını etkilemek üzere konuşan habercedir. Dinleyeni aydınlığa, dinlemeyeni hüsrana götüren sözün sahibidir çıplak uyarıcı...

Kuran, kozmik sorumluluğun taşıyıcısı insana eskimez ve pörsümez mesajı ileten peygamberlerin iki niteliği üzerinde ısrarla durur: Beşir (müjdeleyici) ve nezir (uyarıcı). Her peygamber aynı anda hem beşirdir, hem nezir.

Büyük iman ve heyecanların habercileri hitap edecekleri insanı önce omuzundan tutup silkelerler. Ve bu silkeleme her peygamberde önce kendi aile bireylerinden başlar, yakın akrabayı ikinci sıraya alır ve devam eder. Gök mesajının son peygambere ilk aksiyon emri şu olmuştur: ‘‘Kalk ve uyar’’ (Müddessir, 2). Bu emir: ‘‘Yakın akrabanı uyar’’ (Şuara, 214) şeklinde detaylandırılmıştır.

Çıplak uyarıcı, Kuran'ın ifadesiyle mübin olmalıdır. Yani gerçeği yalın, apaçık, net, yansız-yönsüz, ıvazsız, eğmeden, bükmeden, geciktirmeden ortaya koymak onun varoluş hikmeti, işi-gücü, onurudur.

Kendisi için değil, eseri için yaşayan iman ve ışık devidir çıplak uyarıcı. İnsanlık ne bulmuşsa bu çıplak uyarıcıların sözünde bulmuş, neye ermişse yine onların izinde ermiştir.

İnsanlığın her devirde yıkım sebeplerinin başında çıplak uyarıcılardan yoksun kalmak vardır. Bu yoksunluk riyakárlığa, ikiyüzlülüğe, çıkarcılığa palazlanma imkánı hazırlar ve bu illetlerin egemenliği, iyi ve güzel adına ne varsa alıp götürür. En kötüsü lideri, aydını götürür, güveni götürür. Büyük oluşları mayalandıracak ruh böyle bir toplumda vücut bulamaz. En büyük başarı, en ileri derecede ikiyüzlü, en ileri derecede düzenbaz olmaya bağlanmıştır. Gafleti, aldanışı, aldatışı delen yoktur.

Genelde İslam dünyasının, özel olarak da bizim ülkemizin temel dertlerinden biri, çıplak uyarıcılardan yoksunluktur. Bu yoksunluk bizi, gelişme adına magazin taklitçiliğine, din adına yedek ilah sömürüsüne, demokrasi adına da hulûs çıkarmaya ve dalkavukluğa yenik düşürmüştür. Demokrasinin, bir çıplak uyarıcılar rejimi olması gerektiğini unutmuş durumdayız. Bunun içindir ki, ne sanatta, ne ekonomide, ne dinde, ne de politikada yaratıcı ruhun göğüslemek zorunda olduğu risklere girme noktasına gelemiyoruz. Çünkü insanımız, çıplak uyarıcılarla hizaya getirilmeyen bir riya saltanatının pençesinde kıvranmaktadır. Hep vaat dinleyen, fakat hep hayal kırıklığıyla karşılaşan aldatılmış, uyutulmuş kitlelerin yüzyıllık iniltileri duyulmaktadır her yanda...

İnsanımız ikiyüzlülüğe teslim edilmiştir. Takiyye düzenbazlığı ruh ve iman dünyamızı çürütüyor. Bundan daha zehirli bir kahır ise düzenbazlığın sürmesi için kitlenin, çıplak uyarıcılara düşman olma noktasına getirilmesidir.

Kısacası, insanımız ziraatten bilime, teknolojiden felsefeye, dinden sanata, ekonomiden politikaya kadar her alanda çıplak uyarıcılara muhtaçtır. Birkaç sandıktan daha çıkabilmek için ülkenin ve kitlenin yarınlarını karartan gaflet ve yalanın maskesini cilalamayı bilmişlik ve ermişlik sananların nasır tutmuş kabuklarını delecek keskin bakışlı, gür sesli çıplak uyarıcıların hasreti içindeyiz.

Çıplak uyarıcıya, havadan ve sudan daha çok muhtacız.X