Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Yaşar Nuri Öztürk: ‘Allah ile aldatma’yı tanımadıkça...

Yaşar Nuri ÖZTÜRK

‘Allah ile aldatma’’yı tanımadıkça mutlu ve güzel bir dünya kuramayız. Allah ile aldatmayı deşifre edip aşamamış toplumların rahat yüzü görmeleri mümkün değildir. Bu böyle olduğu içindir ki, zaman üstü kitap Kur'an, insanlığı ‘‘Allah ile aldatma’’ zulmüne karşı ısrarla uyarmaktadır. Bu uyarıyı ilk yapan kitap Kur'an'dır.

Aldatma ve aldanma anlamındaki ‘‘ğurûr’’ sözcüğü Kur'an'da, türevleriyle birlikte 20 küsur yerde geçer.

Kur'an'ın ‘‘Ey insan! O sonsuz cömertliğin sahibi Kerim rabbine karşı seni aldatıp gururlu kılan nedir?’’ (İnfitar, 6) ayeti indiği zaman Hz. Peygamber'e sordular: ‘‘O, nedir?’’ Cenabı Resul cevap verdi: ‘‘Cehalet!’’ (Bkz. Elmalılı, adı geçen ayetin yorumu.)

Kur'an'ın aldatma ile ilgili verilerinden şunu öğreniyoruz: Aldatmayı temel araç olarak kullanan iki büyük tahrip gücü vardır: Şeytan ve zulüm odakları...

Hepimiz biliriz ki aldanış, insanoğlunun temel zaaflarından biridir. Bu zaaf insanda giderek temel zulüm aktivitelerinden birine de vücut verecektir ki o, aldatıştır. İnsan, bir sıfatı da ‘‘ğerûr: aldatan’’ olan şeytana teslim olduğu ölçüde hem başkalarını aldatacak hem kendisi aldanacaktır.

Kısacası, insanın tipik özelliklerinden biri de bir yandan aldanmaya maruz kalırken öte yandan aldatmaya devam etmesidir.

Aldatma ve aldanma, etken ve edilgen bir musibet halinde insanoğlunu ömürler boyu kemirip durmuştur ve kemirmeye devam edecektir.

Kur'an, insanın aldatılmasının 6 türü olduğunu gösteriyor. (Ayrıntılar; ‘‘Allah ile Aldatma’’ adlı kitabımızda işlenecektir.) Bunların en tehlikelisi ‘‘Allah ile aldatma’’, başka bir deyişle araç olarak Allah'ın kullanıldığı aldatmadır. Ölümsüz bir araç kullanan bu aldatmanın ölümsüz bir kahıra vücut vereceği unutulmamalıdır.

Kur'an şöyle uyarıyor: ‘‘Sakın, aldatan sizi Allah ile aldatmasın!’’ (Lukman, 33, Fátır, 5; Hadid, 14)

Diğer aldatma ve aldanmaların aksine, Allah ile aldatma ve aldanmada fail, Allah değildir. Fail, şeytan başta olmak üzere başkalarıdır. Allah ile aldatmada, Allah esas failler tarafından kullanılan bir araçtır. Allah ile aldatmanın faillerinin, din adına tasallut ve hegemonya sergileyenler olduğu ise kuşkusuzdur. (Bu konuda bkz. Bakara Suresi, 213)

En son ve en güvenli sığınak olan Allah da aldatma aracı yapılınca insanın hali nice olur! Aldatmada araç bizzat Allah olursa, hangi ‘‘lahavle’’ ile kime sığınarak kurtulacağız? Din istismarı ile aldatılıp uyutulan kitlelerin asırlarca düzlüğe çıkamamaları sebepsiz değildir.

Allah ile aldatmaya giden yolları tıkamak, yani dinin saltanat ve siyaset aracı yapılmasını durdurmak mutlu ve huzurlu bir dünya kurmanın ilk ve temel koşuludur.

Allah ile aldatma zulmünün en zalim tablolarının sergilendiği coğrafyalardan biri de Türkiye'dir. Yüzyıllardır Allah ile aldatılıyoruz. Yaşadığımız günlerse bu aldatış sürecinin en yoğun olduğu zaman dilimidir. Bu ‘‘yoğunluk’’un ne anlama geldiğini ve bizi nerelere götürebileceğini ‘‘Allah ile Aldatma’’ adlı çalışmamızda göstereceğiz.

X