Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Yasalar geriye dönük değişir mi

NE dersiniz, yasalar geriye dönük olarak, üstelik kişilerin aleyhine değişir mi?

"Değişir efendim, burası Türkiye" diyenlere sözümüz yok. Ancak, yürürlükteki yasalara göre hareket edenlere "Ne demek efendim, yürürlükteki yasalara göre hareket etmek. Siz yürürlükteki yasalara bakmayın. Geleceğe yönelik, örneğin iki yıl sonrasına yönelik yasa değişikliklerini de bilecek veya tahmin edecek, buna göre de hareket edecektiniz" diyenlere sözümüz var.

Sadece bizim ya da hukukçuların değil, yabancı yatırımcıların da diyeceği çok şey var! Olayın, hukuka aykırılığının yanı sıra, "Türkiye’ye prestij kaybettirici" yönü de var.

KAZANILMIŞ HAKLAR GİDİYOR

Yerli ya da yabancı bir firma, yatırım yapmış. "Yatırım indirimi"
diye adlandırılan bir vergi teşvikinden yararlanıyor. Buna göre, yatırım indirimi tutarı sıfırlanıncaya kadar, yatırım indiriminden yararlanması gerekiyor. O da ne? Bir yasa çıkartılmak üzere. Bu yasa tasarısında, "Yatırım indirimi 2006, 2007 ve 2008 yılları için üç yıl süre ile uygulanabilecek, kalan kısım 2009 ve izleyen yıllarda indirilemeyecek" deniliyor.

Peki, yerli ya da yabancı yatırımcı, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve yasalarına inanmış ve yatırım yapmış. Yatırım indiriminden yararlanacak, kendisine "yasalara inanmayacaktın" deniliyor ve kazanılmış bir hak ortadan kaldırılıyor. İnanmayacaksınız ama aynen böyle... Hani adama sormuşlar "Abdestsiz namaz kılınır mı?" o da demiş "Ben kıldım oldu" işte öyle birşey!..

Bu arada, yatırım indirimini ortadan kaldıran yasa, en iyimser tahminle Şubat 2006 ayında Meclis’te görüşülüp, yasalaşacak. Şubatta çıkacak yasa, geriye dönük olarak, 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girecek denilerek, Ocak ya da Şubat 2006’da yasa kaldırılmadan yatırım yapanın da hakkı elinden alınıyor.

Ondan sonra da soruluyor; "Efendim bu ülkeye yabancı sermaye niye gelmiyor?". Neye ve kime inanıp da gelsin ki!.. Bırakın yabancıyı yerlisi de kaçar...

ÜCRETLERİN VERGİSİ

Ücretleri de ilgilendiren, gelir vergisi tarifesi değiştiriliyor ve 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi amaçlanıyor. Böyle olunca, belli sınırı aşan ücret gelirlerinin aleyhine, geriye dönük ilave vergi geliyor.

GERİYE DÖNÜK CEZA

Vergi Usul Kanunu’na Geçici 27. madde olarak bir madde ekleniyor. Bu madde ile 1 Ocak 2006 tarihinden önceki dönemler için, örneğin 2002, 2003, 2004 ve 2005 yılları için, 1 Ocak 2006 tarihinden sonra ortaya çıkan ve vergi ziyaı cezasının kesilmesini gerektiren fiiller nedeniyle, "ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında" vergi ziyaı cezası kesilmesi öngörülüyor. Bu cezanın, kaçakçılık yapanlara üç kat uygulanacağı belirtiliyor.

Başka bir anlatımla, 2006 yılında yasalaşacak bir geçici madde ile 2002-2005 yılları için, vergi cezası getiriliyor.

Yazılarımızı izleyen okurlarımız hatırlayacaktır; Anayasa Mahkemesi, 20 Ekim 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bir kararı ile "Vergi ziyaı cezasını" ve "Kaçakçılık yapanlara uygulanan para cezasını" iptal etmişti. Bunun yerine, vergi cezaları ile ilgili yeni bir düzenleme henüz yapılmadı. Ortada bir yasa tasarısı da yok. Ancak, geriye dönük ceza getiren bir geçici madde, yasalaştırılmak isteniyor.

Özetle, yakında çıkacak bir yasa ile "Yatırım indirimi" ile ilgili kazanılmış haklar, elden alınıyor, "geriye dönük vergi ve ceza" getirilmek isteniyor.

Bize göre, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen bu tasarı, Meclis Genel Kurulu’nda böyle kabul edilirse ya Cumhurbaşkanı’ndan ya da Anayasa Mahkemesi’nden döner.

Bakalım, izleyip göreceğiz...
X