"Nihat Demirkol" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Nihat Demirkol" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Nihat Demirkol

Yas tutmak ne demektir?

ANLAMINI unuttuğumuz bazı sözcükler için, TDK Sözlüğü’nden alıntılar yapmak istiyorum:

VATAN: Yurt
MİLLÎ: Milletle ilgili, millete özgü, ulusal.
CENAZE: Kefenlenip tabuta konmuş, gömülmeye hazırlanmış insan ölüsü.
ŞEHİT: Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse.
YAS: Ölüm veya bir felâketten doğan acıve bu acıyı belirten davranışlar, matem.
EĞLENCE: Neşeli ve hoşça vakit geçirilen toplantı.
ŞENLİK: Şen olma durumu, şetaret. Belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü, bayram.
HAİN: Hıyanet eden, zarar vermekten, üzmekten veya kötülük yapmaktan hoşlanan.
YÜZ VERMEK: ilgi, yakınlık göstermek, hoşgörülü davranmak, şımartmak, itibar etmek.
İŞBİRLİKÇİ: Herhangi bir alanda çıkar sağlama amacını güden kimse.
EDEPSİZLİK: Utanmazlık, sıkılmazlık, terbiyesizlik, şirretlik.
UMURSAMAMAK: Aldırış etmemek, önem vermemek.
KANSIZ: Duygusuz ve korkak.
PİŞKİNLİK: Pişkin olma durumu veya pişkince davranış.
KANIKSAMAK: Çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak; alışmak.
KINA: Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz.
BEDDUA: İlenme, ilenç, intizar.
KAHHAR: Kahredici, kahreden, yok edici.
İT: Köpek, değersiz, terbiyesiz kimse.
SÜRÜ: Birlikte yaşayan hayvan topluluğu. Düzensiz insan topluluğu.
İSTİFA: Kendi isteğiyle görevden ayrılma.
ŞEREF: Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur. Erdem, gözü peklik ve yetenekle kazanılmış iyi şöhret.
HARAKİRİ: Japonlarda karnını bıçakla deşme yoluyla kendini öldürme.
Bu sözcüklerden, hale münasip bir cümleyi siz kuruverin artık...

X