Gündem Haberleri

  Yargıtay'a günlük 203 dava

  Hürriyet Haber
  08.02.2005 - 12:06 | Son Güncelleme:

  Yargıtay Başkanlar Kurulu, daireler arasında iş yoğunluğu bakımından bir dengesizlik oluştuğunu belirterek, iş dağılımı yaptı. Birinci Ceza Dairesine 203 ve Yedinci Ceza Dairesi’nin günlük bazda 152 davaya bakması dikkat çekti.

  Yargıtay Başkanlar Kurulu, Birinci Başkan Osman Arslan başkanlığında 31 Ocak 2005’te toplanarak, daireler arasındaki iş yoğunluğunu dengeleme yönünde kararlar aldı. Başkanlar Kurulu’nun aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Alınan kararlar uyarınca temyiz incelemesi Dokuzuncu Hukuk Dairesince yapılan İşsizlik Sigortası Yasası’nın öngördüğü prim ve ödemesi ile buna ilişkin işveren aleyhine açılan tazminat davaları, ücret garanti fonu primleriyle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin davaların temyiz incelemesi 1 Şubat’tan itibaren Onuncu Hukuk Dairesince yapılacak.

  Daha önce temyizini Altıncı Ceza Dairenin yaptığı her türlü sahtecilik, hileli iflas, taksirli iflas ve bilişim suçları ile bankamatik sahteciliğine ilişkin dava dosyalarının temyiz incelemesi ise Onbirinci Ceza Dairesince yapılacak. Yargıtay Başkanlığı’nın aldığı diğer kararlar ise şöyle:

  -Temyiz incelemesi Onikinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararlarının temyiz incelemesinin 01.02.2005 tarihinden geçerli olmak üzere Altıncı Hukuk Dairesince yapılması,

  -Temyiz incelemesi Onbeşinci Hukuk Dairesince yapılmakta olan okutma, eğitim ve öğretim giderleri adı altında nitelendirilen ve yasadan veya sözleşmeden (taahhütnameden) doğan ve mecburi hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle yükümlü veya kefilleri hakkında açılan tazminat davaları ile bu kişilerin borçlu olmadıklarının tesbiti amacıyla açtıkları davaların temyiz incelemesinin 01.02.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Onsekizinci Hukuk Dairesince yapılması,

  -Önceki Başkanlar Kurulu kararları uyarınca temyiz incelemeleri Yedinci Ceza ve Onuncu Ceza Dairelerince yapılan tüm hırsızlık suçları ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 512. maddesi kapsamındaki suçlara ilişkin dava dosyalarının temyiz incelemesinin Altıncı Ceza Dairesince yapılması,

  -Önceki Başkanlar Kurulu kararları uyarınca temyiz incelemesi Onbirinci Ceza Dairesince yapılan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı davranış eylemlerine ilişkin dava dosyalarının temyiz incelemesinin Yedinci Ceza Dairesince yapılması,

  -Önceki Başkanlar Kurulu Kararı ile temyiz incelemesi Sekizinci Ceza Dairesine verilen 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 516, 517, 518, 519, 520 ve 521’inci maddelerine ilişkin nası ızrar suçlarına ait dava dosyalarının temyiz incelemesinin Dokuzuncu Ceza Dairesince yapılması."

  DAİRELERİN İŞ YOĞUNLUĞU

  Geçen yıl hukuk dairelerinin iş yoğunluğu şöyle oldu:

  "Birinci Hukuk Dairesine 15 bin 9
  İkinci Hukuk Dairesine 17 bin 157
  Üçüncü Hukuk Dairesine 15 bin 263
  Dördüncü Hukuk Dairesine 16 bin 974
  Beşinci Hukuk Dairesine 13 bin 305
  Altıncı Hukuk Dairesine 11 bin 241
  Yedinci Hukuk Dairesine 44 bin 81
  Sekizinci Hukuk Dairesine 9 bin 192
  Dokuzuncu Hukuk Dairesine 34 bin 38
  Onuncu Hukuk Dairesine 13 bin 489
  Onbirinci Hukuk Dairesine 15 bin 369
  Onikinci Hukuk Dairesine 26 bin 361
  Onüçüncü Hukuk Dairesine 18 bin 900
  Ondördüncü Hukuk Dairesine 99 bin 60
  Onbeşinci Hukuk Dairesine 77 bin 76
  Onaltıncı Hukuk Dairesine 14 bin 658
  Onyedinci Hukuk Dairesine 14 bin 842
  Onsekizinci Hukuk Dairesine 10 bin 978
  Ondokuzuncu Hukuk Dairesine 13 bin 513
  Yirminci Hukuk Dairesine 14 bin 614
  Yirmibirinci Hukuk Dairesine 13 bin 491 iş geldi."

  Aynı tarihler arasında ceza dairelerinin iş yoğunluğuysa şöyle gerçekleşti:

  "Birinci Ceza Dairesine 53 bin 71
  İkinci Ceza Dairesine 24 bin 439
  Üçüncü Ceza Dairesine 23 bin 396
  Dördüncü Ceza Dairesine 19 bin 388
  Beşinci Ceza Dairesine 10 bin 527
  Altıncı Ceza Dairesine 11 bin 164
  Yedinci Ceza Dairesine 39 bin 800
  Sekizinci Ceza Dairesine 11 bin 700
  Dokuzuncu Ceza Dairesine 10 bin 496
  Onuncu Ceza Dairesine 26 bin 707
  Onbirinci Ceza Dairesine 11 bin 633 iş geldi."

  YEDİNCİ CEZA DAİRESİ’NE GÜNDE 152 DAVA

  Aradaki resmi tatiller gözönünde bulundurulmadan, adli tatil hariç ve hafta 5 iş günü üzerinden hesaplandığında; Birinci Ceza Dairesi’ne 203.3, Yedinci Ceza Dairesi’ne günde 152.4, Onuncu Ceza Dairesi’ne 102.3, Üçüncü Ceza Dairesi 89.6, Dokuzuncu Hukuk Dairesi’ne 130.4, Onikinci Hukuk Dairesi’ne 101 ve İkinci Hukuk Dairesi’ne ise 65.7 dava geldi.

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı