"Oya Armutçu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Oya Armutçu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Oya Armutçu

Yargıtay üyesinden anneler günü süprizi

BİLİŞİM ve sahtecilik suçları uzmanı olan Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesi Kubilay Taşdemir, 8 Mayıs Anneler Gününden hemen önce çıkan son kitabını annesine ithaf ederek, süpriz yaptı.

Kitabın ilk sayfasında, “Canım annem Keriman Hanım’a ifadesi” dikkat çekti. Taşdemir’e, annesine yaptığı bu sürprizi sordum. Bakın ne dedi:
“Daha önceki kitabımı beni büyüten rahmetli teyzeme ithaf etmiştim. Bu kitabımı anneme ithaf ettim”

12 EYLÜL’Ü YARGILAMAYA YETMEZ

Taşdemir, Yargıtay’ın kitap şampiyonu üyelerinden biri. “Ceza Hukukunda Zamanaşımı” adlı son kitabı 12. kitabı. Yargıtay’ın, yeni örnek kararları    yeralan kitap, içeriği yönünden son derece ilgi çekici.
Benim en çok dikkatimi çeken bölüm, Kenan Evren ve 12 Eylül komutanları hakkındaki soruşturmaları da yakından ilgilendiren geçici 15. maddenin  kaldırılmasının 12 Eylül’ü yargılamaya     neden yetmeyeceğini anlatan bölüm oldu. Bakın Taşdemir’in kitabındaki kritik zamanaşımı tartışmasıyla ilgili  değerlendirmeler şöyle:

12 EYLÜL 2010’DA ENGEL KALKTI YORUMU

“Bazı hukukçular dava zamanaşımı süresinin, soruşturmaya engel oluşturduğunu belirttikleri geçici 15. maddenin yürürlükten kaldırıldığı 12 Eylül 2010 tarihinde başlayacağını, zira bu tarihe kadar soruşturmanın yürütülmesinin olanaklı olmadığını ancak engelin kalkması üzerine dava zamanaşımının işlemeye başlayacağını ileri sürmektedir.

HUKUKUN GENELİLKELERİNE AYKIRI OLUR

Kanımızca geçici 15. maddede düzenlenen hal, 1982 anayasanının kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan eski TCK’nın 107. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen zamanaşımını durduran nedenler arasında yer almamaktadır. Ayrıca sözü edilen düzenlemenin sanık aleyhine yorumla durma nedeni olarak kabulü ceza hukukunun genel ilkelerine aykırı olacaktır.
Geçici 15. madde, bu maddede belirtilen kişilerin işledikleri  fiilleri suç olmaktan çıkaran ‘örtülü bir af’ niteliği taşımaktadır. Bu hükmün halk  oylaması sonucu yürürlükten kaldırılması nedeniyle yeni TCK’nın 7. maddesinde düzenlenen ‘zaman bakımından uygulama’ ve aynı kanunun 2. maddesinde belirtilen ‘suçta ve cezada kanunilik’ ilkesi uyarınca sözü edilen maddede sayılan    kişilerin belirtilen fiillerinden dolayı yargılanmalarının olanaklı  olmayacakları ileri sürülebilir.

YASAMA SORUMSUZLUĞUNA BENZER DURUM

Bu görüş dışında aslında burada tıpkı Anayasanın 83/1 maddesinde belirtilen yasama sorumsuzluğuna benzer nitelik taşıyan cezai sorumsuzluk yanında hukuki sorumsuzluğu da içeren mutlak ve süreklilik arzeden bu sorumsuzluk nedeniyle geçici 15. maddenin kaldırılmasından sonra dahi bu kişilerin yargılanamayacağının ileri sürülmesinin daha yerinde olacağı düşüncesindeyiz.”

CUMHURBAŞKANI YARARLANAMAZ

446 sayfalık kitapta, yeni TCK’daki suçlara ait dava zamanaşımı süreleri, yasadaki değişiklikler karşısında zamanaşımı hükümlerinin uygulanması, yasama dokunulmazlığı ve zamanaşımı, cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu ve zamanaşımı gibi bölümler göze çarpıyor. Kitapta, cumhurbaşkanlarının “vatana ihanet” suçundan yargılanabileceklerini ve kişisel suçları nedeniyle zamanaşımının durmayacağı değerlendirmesi de yapılıyor.
Daha fazla Taşdemir’in kitabında.

X