"Oya Armutçu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Oya Armutçu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Oya Armutçu

Yargıtay silah tanımını genişletti

YENİ TCK’ya göre "silah" kavramını tartışıp, kapsamını genişleten Yargıtay Ceza Genel Kurul’u çok önemli bir karara imza attı. Yargıtay, sopayı "silah" sayarken, el, ayak, kafa ile duvar gibi sert zeminleri ise silah kapsamında değerlendirilmedi. Önce bu kararın verildiği davaya bir gözatalım:

Kavga sırasında, Ertan D. adlı sanık mağdur Mehmet K’yı, yerden aldığı tahta parçası (sopa) ile darp edip gözünün kör olmasına neden oldu. Sanığın suçta kullandığı sopaya el konulmadı. Davaya bakan ağır ceza mahkemesi, suçta kullanılan sopanın eski TCK’ya göre silah sayılmadığı, ancak yeni TCK kapsamında artık silah olarak nitelendirildiğine dikkat çekti. Mahkeme, sanığın lehine olan eski TCK’daki "yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum etti.

Daire onandı, Başsavcılık itiraz etti

Mahkeme kararını, Yargıtay 3. Ceza Dairesi onadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, "suçun silahla işlenmediği" ve bu nedenle yeni TCK’nın sanığın lehine olduğu iddiasıyla onama kararına itiraz etti. Bunun üzerine "Kör eden sopa silah mı değil mi" tartışması dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun önüne taşındı. Silah kavramını yeniden yorumlayan ve genişleten Kurul, Başsavcılığın itirazını oyçokluğu ile reddetti ve mahkumiyet kararını onadı.

Kurul kararında, "Yeni TCK ile yasa koyucu, fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli olmak koşulu ile her nesneyi, imal edilip edilmediğine ve hangi amaçla yapılmış olduğuna bakmaksızın silah kapsamına dahil etmiştir" denildi.

Hakim silah niteliğini belirlemeli

Yargıtay her somut olayda hakimin olayın bütünlüğü içinde değerlendirme yaparak, nesnenin silah olup olmadığına karar vermesini, hukuki bilginin yeterli olmadığı durumlarda bilirkişi görüşüne başvurmasını istedi.

Suç aleti sopanın zapt edilmemiş olmasına rağmen, yaralama yönünden "elverişli" bir özelliğe sahip olduğu doğurduğu sonuç itibarıyla "silah" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Sanığın yeni TCK uygulansaydı 5 yıl hapse mahkum edileceği ancak eski TCK’dan verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük cezanın lehine olduğu belirtilen kararda bakın şöyle denildi:

"Eski ve yeni TCK’daki en temel ayrım ’saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler’in silah kapsamına alınmasıdır. Bu alt bent ile silah kapsamı, 5237 (yeni TCK) yasada genişletilmiş ve önceki daraltıcı uygulama terk edilmiştir. Yasa koyucu bu düzenleme ile ’Fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli’ olmak koşulu ile her nesneyi imal edilip edilmediğine ve hangi amaçla yapılmış olduğuna bakmaksızın silah kapsamına dahil etmiştir. Buradaki ayırıcı ölçüt ’saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişliliktir’

Kafa, el, ayak, duvar silah değil

Vücudun el, ayak, kafa gibi uzuvları eylemde kullanılış yöntemine göre saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli sayılabilirse de kişinin beden bütünlüğüne dahil oluşları nedeniyle silah kapsamında değerlendirilmeleri olanaksızdır. Aynı şekilde sabit bir direk sert bir zemin ve duvar doğurduğu sonuç ne kadar ağır olursa olsun silah kapsamında değerlendirilmemelidir."
X