Yargıtay, ’Danıştay’ı bekleyin’ dedi, ÇEAŞ’a el koymayı bozdu

Hürriyet Haber
12.08.2006 - 00:00 | Son Güncelleme:

Uzanlar’a ait ÇEAŞ’ın mallarına el konulmasına yol açan yerel mahkeme kararı Yargıtay 14’üncü Hukuk Dairesi tarafından bozuldu. Yargıtay, "Uzanlar’ın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda görüşülen bir davası olduğuna işaret ederek, "Uzan Ailesi’ne ait ÇEAŞ’ın tesisleri, taşınır taşınmaz malları ve bunlar üzerindeki haklar davalar sonuçlanıncaya kadar kullanılamaz" dedi.

YARGITAY 14’üncü Hukuk Dairesi, Çukurova Elektrik A.Ş’nin (ÇEAŞ) mallarına el konulmasına imkan sağlayan yerel mahkeme kararını bozdu. Adana 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Maliye Bakanlığı’nın, ÇEAŞ’ın intifa ve irtifak haklarının kaldırılması istemiyle açtığı davayı kabul etti. Karar, davalı ÇEAŞ tarafından temyiz edildi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin bu kararını bozdu. Bozma kararında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca imtiyaz sözleşmesinin feshedilmesinin ardından açılan davanın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda olduğu ve taraflar arasındaki imtiyaz sözleşmesinin 19 Ekim 2058 yılında dolacağı belirtildi.

İMTİYAZ SÜRESİ DOLMADI: Yerel mahkemenin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararını beklemesi ve buna göre bir hüküm kurması gerektiğine işaret edilen kararda, "Danıştaydaki dava, davacı ÇEAŞ lehine sonuçlanırsa, imtiyaz süresi 19 Ekim 2058 tarihinde biteceğinden davayı reddetmesi, aleyhine sonuçlanırsa davanın kabulüne karar verilmesi" gerektiği kaydedildi. Kararda, "Mahkemece, bu yönler gözden kaçırılarak imtiyaz süresi dolmuş veya fesih kesinleşmişçesine davanın kabulü doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir. Bu nedenlerle temyiz olunan hükmün bozulmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

DAVALAR BEKLENMELİ: Enerji Bakanlığı’nın 12 Haziran 2003 tarihinde ÇEAŞ’ın elektrik dağıtım, üretim ve iletimiyle ilgili imtiyaz sözleşmesini iptal ettikten sonra mallarına da el koyduğunu öne süren Uzan Grubu kontrolündeki Çukurova Elektrik, konuyu yargıya götürmüştü. Yerel mahkemenin el koyma kararını olumlu bulması üzerine Yargıtay’a taşınan dava ile ilgili karar 5 Nisan 2006 tarihinde verildi. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, Uzanlar’ın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda görüşülen bir davası olduğuna işaret ederek, "Uzan Ailesi’ne ait ÇEAŞ’ın tesisleri, taşınır taşınmaz malları ve bunlar üzerindeki haklar davalar sonuçlanıncaya kadar kullanılamaz" kararına vardı.

TEMYİZ BAŞVURUSU: Danıştay 13. Dairesi, ÇEAŞ’ın açtiğı davada, 2005 yılında ilk derece mahkemesi olarak fesih işleminin iptali istemini reddetmişti. Ancak ÇEAŞ’ın bu karara karşı İdari Dava Daireleri Kurulu’na yaptığı temyiz başvurusu henüz sonuçlanmadı. Yargıtay bu davanın kesin sonucunun beklenmeden ÇEAŞ’ın mal varlığının Hazine’ye tescil edilemeyeceğine karar verdi. Uzanlar’ın ÇEAŞ ve Kepez’in imtiyaz sözleşmelerinin fesihlerine ilişkin açtıkları davaların 6 Eylül’de başlayacak yeni adli yılda sonuçlanması bekleniyor. Davaların ilk aşamalarını kaybeden Uzanlar’ın temyiz başvurularından olumlu sonuç almaları halinde şirketlerine kavuşmaları gündeme gelebilecek. Uzanlar’m avukatı Şayian Çığgın, yerel mahkemelerde aleyhlerine çıkan kararların temyizde bozulduğunu belirterek, "Aslında bu kararları ilk derece mahkemelerinin vermesi gerekirdi ama vermediler. ÇEAŞ ve Kepez’in imtiyaz sözleşmelerinin feshine ilişkin kararların da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda iptal edilmelerini bekliyoruz" dedi.
Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı