"Oya Armutçu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Oya Armutçu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Oya Armutçu

Yargıçlar Sendikası-1

Kapatılan Yargı-Sen’in yerine geçen yıl Yargıçlar Sendikası kuruldu. Sendikanın şu anda 63 üyesi var. Kuruluş kavgası veren sendika şimdi de üyelerinden elden topladığı sendika aidatını devletin maaştan kesmesi için savaşıyor.

Kapatılan Yargı-Sen’in yerine geçen yıl Yargıçlar Sendikası kuruldu. İlki kapatıldığı için Türkiye’de yargının ikinci sendikası olma özelliği taşıyor. Sendikanın şu anda 63 üyesi var. Kuruluş kavgası veren sendika, şimdi de üyelerinden elden topladığı sendika aidatını devletin maaştan kesmesi için savaşıyor.
Yargıçlar Sendikası üyesi hakim-savcıların maaşından 22 lira sendika aidatı kesilecek. Devlette katkı olarak her üye için 22 liralık sendika aidatı katkısı sağlayacak. Ama sendika aidat kesintisi sorununu hala aşamadı. Yargıçlar Genel Sekreteri Mustafa Karadağ aidat kesintisi mücadalelerini ve kuruluş süreçlerini bakın nasıl anlattı:

BAKANLIK: AİDAT KESİNTİSİ YAPILABİLİR

“Yargıçlar Sendikası Başkanımız Ömer Faruk Eminağaoğlu, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı’na Büro-İş Sendika üyeliğiyle ilgili aidat kesintisi yapılmasını talep etti. Çankırı Başsavcılığı durumu bakanlığa sordu.
Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 1 Kasım 2012 tarihli yazısında “Hakim ve savcıların sendika kurma ve sendikaya üye olması hususu yargısal bir iş mahiyetinde olup, Başkanlığımızca bu konuda bir görüş belirtilmesi mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan hukuki geçerliliği tartışmalı dahi olsa gerçekleşmiş bir sendika üyeliği, hakkında iptal yönünde verilecek bir mahkeme kararına kadar hukuken geçerli olacağından geçerliliği devam eden üyelik nedeniyle sendika aidat kesintisi yapılabileceği değerlendirilmektedir” görüşünü bildirdi ve maaşından bu sendika üyeliği ile ilgili aidat kesintisi yapıldı.
Bakanlığın bu görüş yazısı ilgi tutularak bu kez Yargıçlar Sendikası üyelerinin aidatlarının da maaşlarından kesilmesi için başvurulunca, Bakanlık bu yazıya rağmen bizi HSYK’ya gönderdi. HSYK ise hala bir yanıt vermedi. Bizim üyelerimizden aidat kesintisi yapılmıyor. Biz kendimiz elden topluyoruz. Eğer bu kesinti yapılırsa, 22 lira üyelerimizin maaşından kesecek 22 lira da devlet katkısı sağlanacak.
HSYK bu güne kadar bize bir yanıt vermediği gibi sorunun çözümü için bir tevessülatta da bulunmadı, bizim taleplerimizi görmezden geldi.

YARGIÇLAR SENDİKASI NASIL KURULDU
2011’de yargıç ve Cumhuriyet savcıları tarafından kurulan ve kısa adı Yargı-Sen olan Yargıçlar ve Savcılar Sendikası hakkında, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası’ndaki hükümler uyarınca, ‘yargıç ve Cumhuriyet savcılarının sendika kuramayacakları ve üye olamayacakları, meslek sendikası da kurulamayacağı, ayrıca yargı çalışanlarının da büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda sendika kurabileceği’ belirtilerek, Ankara Valiliği tarafından kapatma davası açılmıştı. Yargı-Sen’e açılan davada, Yargıç ve savcıların sendika kurabilecekleri ancak Meslek odaklı sendika kuramayacakları, iş kolu esasına göre sendika kurabilecekleri belirtilerek, Ankara 15. İş Mahkemesi’nce verilen kapatma kararını, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi onadı. Böylece yargı kararı ile yargıç ve savcıların iş kolu esasına göre sendika kurabilicekleri hüküm altına alındı.

ILO TÜRKİYE HAKKINDA İHLAL KARARI VERDİ UYGULANMADI
Yargı-Sen hakkında kapatma davası açıldığında, konu ILO’ya da taşındı. Türkiye aleyhine, sendikal güvencelerin ihlal edildiği ve sendikal faaliyetlerin engellendiğini ileri sürerek dava açıldı. ILO, ‘yargıç ve cumhuriyet savcılarının meslek esasına göre de sendika kurabileceği, ayrıca sendika yöneticilerinin sendika merkezi dışına atanamayacakları, Yargı-Sen hakkında verilen kapatma kararının ILO sözleşmelerine aykırı olduğuna’ karar verdi. Türkiye hakkında ihlal kararı çıktı.

BAŞVURUMUZU BİLE ALMAK İSTEMEDİLER
Yargı-Sen kapatılınca, Yargıçlar Sendikası 16.11.2012 tarihinde kuruluş belgelerinin Ankara Valiliği’ne havale ettirilip, aynı gün Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne verilerek kurulabildi. İlk günden sendika kuruluş başvurusu ve belgelerinin Ankara Valiliği’ne götürüldüğünde Sayın vali yardımcısı kuruluş başvurumuzu almak istememiş, zorladığımızda ise ‘havale ediyorum ama aynen iade edeceğiz’ diyerek Yargıçlar Sendikası’na bakışını da ifade etmiştir. Sendikamız güçlükle kurulabilmiştir. Hakimler kendi mesleklerinde değil büro çalışanları işkolunda sendika kurabiliyorlar. Biz İLO’nun ihlal kararı ışığında bu konuda acilen yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz.”

ÇALIŞMA BAKANLIĞI DOSYA AÇMADI

İLO sözleşmelerine göre verilen ihlal kararı en çok da Çalışma Bakanlığı’nı bağladığı halde Çalışma Genel Müdürlüğü İLO sözleşmelerinin ve buna göre verilen İLO kararlarının kendilerini bağlamadığını belirterek sendikamız için dosya açmadı, ikinci ihlali de yaptı. Bir an önce mevzuat değişikliği şart”
Sendikanın görüşü böyle. Bakanlığın ve HSYK’nın yanıtı da haftaya

X