« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Yardımcı antrenör yetiştirme kursu

1. Türkiye Yelken Federasyonu 2010 yılı Faaliyet Programında yer alan Antrenör Yetiştirme Kursu (Yardımcı Antrenör -1. Kademe), 06-17 Ocak tarihleri arasında İzmir ilinde yapılacak.

Arif Erdem - aerdem@hurriyet.com.tr
SON GÜNCELLEME

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) ile koordineli olarak Karşıyaka Spor Kulübü Eğitim Salonunda yapılacak bu eğitim 12 gün süreli (Cumartesi-Pazar dahil)

 - 30 aday kapasitelidir

- Yelken Lisansına sahip olanlara ve

- Özellikle halen centreboard eğitimi veren/verecek kuruluşlarda görev alan/alacak antrenör adaylarına öncelik verilecektir.

 Adayların başvuru tarihinden sonra Eğitim Kurulu değerlendirmesi neticesinde katılımcı listesini yayınlayacaktır

 2007,2008 ve 2009 da açılan Antrenör Yetiştirme Kursunda bütünlemeye kalan antrenör adayları bu kursun ilgili ders/dersleri ile sınav/sınavlarına katılabileceklerdir. Kasım 2007 de gerçekleşen Antrenör Yetiştirme Kursunda Spor Dalı Oyun Kuralları dersinden bütünlemeye kalan adaylar da bu kursun ilgili ders ve sınavına katılabilirler.

Antrenör Eğitim Yönergesi ve TYF Antrenör Talimatı, Madde 6.2 gereğince Antrenör olmak isteyen adaylarda aranacak nitelikler aşağıdadır

1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2. Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak, 3. Yüzme bilmek, 4. Yelken ve/veya windsurf ve /veya kitesurf sporu yapmış olmak, 5. Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 6. Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha fazla ağır hapis veya hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak, 7. Açılacak Antrenör Yetiştirme Kursuna katılmak ve yapılacak sınav sonucunda başarılı olmak.

Yukarıdaki niteliklere uygun adayların, Antrenör Yetiştirme Kursuna katılabilmek için en geç 28 Aralık Pazartesi günü saat 17:00 ye kadar aşağıda belirtilen belgelerle beraber TYF-İstanbul Ofisine (Sayın Selmin Toysal) başvurmaları gerekmektedir.

(Başvuru önceliği dikkate alınacaktır)

Adres : Bolahenk Sok. No.11 Ayaspaşa-Taksim-İstanbul Telefon : 0212 249 1029

Faks     : 0212 243 6125

Email    : sekr@tyf.org.tr

 Gerekli Belgeler:

• Aday Bilgi Formu (Ek - B)

• Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet renkli vesikalık fotoğraf • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Numarası ile) • Noter tasdikli Öğrenim Belgesi • Savcılıktan Sabıkasızlık kaydı • Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak cezaları olmadığına dair yazı  (aslı) • Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından) (2009 yılı geçerli Yelken Lisansına sahip olanların bu belgeyi göndermeleri gerekmemektedir) • Amatör Denizci Belgesi fotokopisi.

• TYF Antrenör Talimatı, Madde 5.2 gereğince Antrenör Kurs, Seminer ve Kliniklerine katılanlardan, Yönetim Kurulunun belirleyeceği Katılım Payı alınmaktadır.

2010 yılı için bu meblağ 300.- TL olup, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Merkez Şubesi 493335 no lu hesaba yatırılması ve ilgili belgenin başvuru bilgilerine eklenmesi, • Antrenör Yetiştirme Kursuna katılanlar ulaşım, konaklama ve iaşelerini kendileri karşılayacaklardır. Konaklama ile ilgili Karşıyaka Yelken Kulübü (Tel: 0232 368 14 72 Faks: 0232 364 73 83) yardımcı olacaktır.

 


Bunları da Beğenebilirsiniz