"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

Yalçın Bayer: Dürüst olmak kaybettiriyor

Yalçın BAYER

Eskişehir'den İr-Ay İnşaat Şirketi sahibi İrfan Karagüllü'nün telefondaki sesi üzüntülü. Size bir faks çektim, her şeyi anlatıyorum diyor. Bir ihale rezaletini açıklıyor İrfan Karagüllü. İktidarlar gelip gidiyor rüşvet çarkı dönüyor. İhale rezaletini okuyoruz:

Firmamız 1993 yılından itibaren Eskişehir Bayındırlık Müdürlüğü'nden ihale ile 6 adet iş aldı. İşleri zamanında ve sorunsuz olarak tamamlayarak teslim ettik. Ancak 1997 yılından itibaren, idare ile ilişki kuran firmalar işlerin anlaşmalı yapılması için, keşfin % 5 komisyonunun idareye ödenerek işlerin istenilen firmalara verilmesi hususunda anlaşmaya vardılar. Firmamızın böyle bir çarkın içine girmeyeceğini belirtmesi üzerine, Bayındırlık müdürü ve yardımcısı tarafından sözlü olarak uyarıldık, birkaç işte de yeterlilik verilmeyerek cezalandırıldık.

Eskişehir Valiliği tarafından 20.7.1999 tarihinde yapılan işlerde de aynı durum söz konusu oldu. İhaleye giren yaklaşık 140 firmadan 8 tanesine 99 puan verildi. Diğer 132 tanesine ise 89-93 arası puan verilmiştir. Bu puanla 132 firmanın iş alması mümkün değildir. Firmamız 6 tane iş yapmış olmasına rağmen sicil puanı verilmeyerek 89 puanda bırakıldı. Yani işi almamız mümkün değildir. Bu anlaşan firmalar idareye dikte ederek yeterlilik komisyonuna kendi adamlarını atadılar. Böylelikle idarenin yetkisindeki 9 puanlık sicil puanını bize karşı koz olarak kullandılar. Yani işler Bayındırlık Müdürü, yardımcısı ve diğer 8 şirket arasında anlaşmalı olarak sonuçlandı. Bu durumu ihale başlamadan önce komisyon başkanı vali yardımcısına sözlü olarak ileterek, ihaleyi alacak firmaların önceden belirlendiğini söyledik. Rüşvetin sahibinin belli olamadığı bu durumda tabii ki elimizde belgemiz yok. Yüksek puan alanlardan her biri yaklaşık 3'er tane iş almıştır. Ancak ihaleye katılan 140 firmadan yalnızca 8 tanesine -iş alanlar- yüksek puan verilmesi, diğer firmalara ise iş almalarını imkánsız hale getirecek şekilde az puan verilmesi rüşvetin belgesi değil midir?

En ağır durumlarda dahi iş yapmış olduğumuz dairenin sicil puanını vermemesinin nedeni, istedikleri fesatlığın içinde yer almamamız ve devletin kurumlarını kendi çıkarları için kullanmalarına karşı çıkmamızdır. Türkiye'de dürüst kalmak, rüşvet çarkı içine girmemek suç mu?

Bakalım Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın bu konuya ne diyecek?

ANAP'a hayırlı olsun

‘‘Yaşar Okuyan bu sosyal güvenlik tasarısını bakanlık döneminde hazırlamış olamaz. Geçmişte bizimle tartışılan hiçbir pazarlıkta bu maddeler yoktu. İsçi ve İşveren Sendikalarının mutabakata vardığı metin de bu değil. Sayın Nami Çağan ve Hakan Tartan'nın bakanlık dönemlerinde hazırlanan taslaklarda böyle hükümler yoktu. IMF'nin hazırladığı ve onun sosyal anlayışını yansıtan bir taslak bu.’’

DSP İstanbul Milletvekili DİSK eski Başkanı Rıdvan Budak böyle söylüyor. Evet bu tasarıyı özel sektörün hempası -omuzdaşı- olarak tanımlanan ANAP mı hazırladı?

20 milyarlık bir sağlık pazarı ANAP'a hayırlı olsun.

Vergiye mahkumuz

İSTER global ekonominin durgunluk veya daralmasından kaynaklanmış olsun, ister kendisine has özelliklerden meydana gelmiş olsun, bugün ülkemizde birçok sektörde ekonomik aktivite olmamakta ve ciddi boyutlarda durgunluk yaşanmaktadır.

Sadece İstanbul'da son 6 ayda beş bin işyerinin kapandığı, şirketleşmede önemli düşüşlerin yaşandığı ve on binlerce çalışanın işsizler ordusuna katıldığı ifade edilmektedir. Piyasanın kan kaybı olarak tanımlanan işyeri terk ve kapatmaları korkutucu boyutlara varmaktadır.

Ülkemizdeki bu kilitlenmede neden olarak son vergi yasası ve onun önemli müessesesi Mali Milat gösterilmektedir. Belki yanlış zamanlama ve yeterince geniş kitlelere sunulamayışı bu sonucun yaratılmasında etkili olabilir. Otomotiv ve emlak gibi bazı sektörler önemli ölçüde felce uğramıştır.

Şöyle veya böyle, yasanın artı ve eksilerini tartışmanın zamanı değildir. Gereği de yoktur. Önemli olan piyasalara yeni manevra kabiliyeti kazandırmak ve moral enjekte etmektir. O sebeple, vergi yasasının yeniden gözden geçirilmesinde büyük yarar vardır.

Ülkemiz vergi gelirleri tahsiline mecbur değil mahkûmdur. Vergi tahsili bütçe açıklarını azaltacak, hazineyi daha az borç alır duruma getirecek ve faaliyetleri önemli ölçüde hazineye borç vermek durumuna gelen finans kurumları elinde, asli fonksiyonları olan iş alemine borç verebilecek fon bırakacaktır.

Eski İstanbul Defterdarı Kemal CİVELEKX