Yabancı yatırımcılar iyimser

A.A.
17.02.2006 - 11:17 | Son Güncelleme:

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyeleri, yabancı yatırımlar için ortamın daha iyiye gideceğini düşünüyor. Yabancılar, kurumlar vergisi oranının indirilmesi halinde yatırım kararlarının olumlu yönde etkileneceğini belirtti.

YASED tarafından gerçekleştirilen Barometre 2005 yıl sonu araştırması sonuçları bir basın toplantısı ile açıklandı.
Araştırmaya katılanların yüzde 53'ü kurumlar vergisi oranının indirilmesinin yatırım kararlarını etkileyeceğini ifade ederken, yüzde 27'si de bunun etkili olmayacağını belirtti.

Katılımcıların yüzde 33'ü kurumlar vergisi oranının indirilmesinin sektörlerindeki ekonominin kayıt altına alınmasında etkili olacağı görüşünü taşırken, yüzde 19'u etkili olmayacağı, yüzde 20'si de fark etmeyeceğini belirtti.
Araştırmaya katılanların yüzde 40'ı yatırım indiriminin kaldırılmasının yatırım kararlarını etkileyeceğini belirtirken, yüzde 34'ü etkilemeyeceğini ifade etti.

Katılımcılardan yüzde 51'i ekonomik gelişmeler ışığında önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar yapmayı düşünürken, yüzde 27'si bu düşüncede olmadığını kaydetti.

Araştırmaya katılanlardan yüzde 54'ü, 2005 yılı hedeflerinin üstünde ciro ve üretime ulaştıklarını belirtirken, yüzde 34'ü hedeflerinin büyük oranda gerçekleştiğini, yüzde 12'si de hedeflerinin çok altında bir gerçekleşme olduğunu bildirdi.

KARLILIKTA DURUM

Karlılık açısından ise katılımcıların yüzde 51'i hedeflerinin üstünde bir gerçekleşme olduğunu ifade ederken, yüzde 29'u büyük oranda gerçekleşme olduğunu, yüzde 20'si de hedeflerinin çok altında kaldığını dile getirdi.
Katılımcılardan yüzde 45'inin ihracat gerçekleşmesi hedeflerinin üstünde olurken, yüzde 39'unun büyük oranda hedeflerine ulaştığı, yüzde 16'sının ise hedeflerinin çok altında kaldığı kaydedildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 62'si ekonomik büyümenin sabit kalacağını ifade ederken, yüzde 17'si yavaşlayacağını, yüzde 21'i de hızlanacağını bildirdi. Enflasyon hızı açısından da katılımcıların yüzde 52'si enflasyon hızının sabit kalacağını, yüzde 43'ü yavaşlayacağını, yüzde 5'i de hızlanacağını belirtti. Katılımcıların yüzde 51'i döviz kurunun enflasyona paralel seyredeceğini, yüzde 30'u enflasyondan daha yavaş artacağını ifade etti.

Araştırmaya katılan YASED üyelerinin yüzde 53'ü faiz oranlarının yavaşlayacağını belirtirken, yüzde 39'u bu oranların sabit kalacağını öngördü. Katılımcılar, GSMH artışında 2005 yılı için yüzde 5,7, 2006 için de yüzde 5,1 tahmininde bulunurken, tüketici fiyat endeksinde geçen yıl için yüzde 7,7, bu yıl için ise yüzde 6,2 artış olacağını tahmin etti. Toptan eşya fiyat endeksi tahminleri ise 2005 yılı için yüzde 5,4, 2006 yılı için de yüzde 5,2'lik artış olarak öngörüldü.
Katılımcılar dolar kurunu 2005 yılı için 1,35 YTL, 2006 yılı için ise 1,53 YTL olarak tahmin ederken, avro kurunun da sırasıyla 1,60 YTL ve 1,72 YTL olacağı tahmininde bulundu. Faiz oranının ise 2005 sonu itibariyle yüzde 17, 2006 sonu itibariyle ise yüzde 12 olacağı öngörüldü.

YABANCI YATIRIMLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Araştırmaya katılanlardan yüzde 73'ü doğrudan yabancı yatırımlar için ekonomik ortamın daha iyiye gideceğini düşünürken, yüzde 27'si ortamın değişmeyeceğini belirtti. Türkiye'de yabancı yatırımların önündeki 3 ana engel de “yüzde 75'lik oranla yasal çerçeve, yüzde 61 ile kayıt dışı ekonomi ve yüzde 47 ile bürokratik engeller” olarak sıralandı. Bunların yanı sıra vergi ve teşvikler, ekonomik istikrarsızlık, fikri mülkiyet hakları ve finansal ortam da engeller arasında sayıldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 73'ü ekonomik istikrarın önceki 6 ayda daha iyi olduğunu düşünürken, önümüzdeki 6 aylık dönemde ekonomik istikrarın daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 47 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 72'si geçtiğimiz 6 ayda finansal ortamın daha iyi olduğunu belirtirken, yüzde 42'si önümüzdeki 6 ayda finansal ortamın daha iyi olacağı öngörüsünde bulundu. Katılımcıların yüzde 17'si önceki 6 ayda yasal çerçevenin, yüzde 24'ü fikri mülkiyet haklarının yüzde 22'si rekabeti korumanın yüzde 36'sı vergi ve teşviklerin, yüzde 3'ü kayıt dışı ekonominin, yüzde 8'i de bürokratik engellerin daha iyi olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki 6 ay için ise katılımcıların yüzde 26'sı yasal çerçevenin, yüzde 22'si fikri mülkiyet haklarının, yüzde 25'i rekabeti korumanın, yüzde 53'ü vergi ve teşviklerin, yüzde 36'sı kayıt dışı ekonominin, yüzde 19'u da bürokratik engellerin daha iyi olacağını düşünüyor.
Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı