Oynatma Listesi
HABER

Eminönü'nde trafik yerin altına iniyor

Tarihi Yarımada’da önemli bir değişimi ön gören ‘Eminönü YayalaştırmaProjesi’nin animasyon görüntüsü yayınlandı. Sirkeci trafiğinin yeraltına alınması planlanan projeyle İstanbul yeni bir meydana kavuşacak.İstanbul’a gelen turistlerin en uğrak yeri olan Eminönü meydanıyayalaştırılacak. Mevcut trafiğin yerin altına inmesini öngören projeyle5 yıl içinde Eminönü’nün tamamı yayalaşacak. Projesiyle ise Sirkeci’den Cankurtaran’a kadar uzanan trafik yer altına alınarak tarihiGülhane Parkı ile bütünleşecek bir meydan ortaya çıkarılacak.Marmaray kapsamında kapatılan kullanılmayan Sirkeci Garı’nındemiryollarının yürüyüş yolu olması hedeflenirken gar ise müzeyedönüştürülecek. Restore edilen Sepetçiler Kasrı ’nın arkasında kalanatıl alan de değerlendirilerek kazıklı iskelelerle konser adasıoluşturulacak.  Bitmek üzere olan projenin ise 2015 sonunda faaliyetegeçirilmesi hedefleniyor. 
Tarihi Yarımada’da önemli bir değişimi ön gören ‘Eminönü YayalaştırmaProjesi’nin animasyon görüntüsü yayınlandı. Sirkeci trafiğinin yeraltına alınması planlanan projeyle İstanbul yeni bir meydana kavuşacak.İstanbul’a gelen turistlerin en uğrak yeri olan Eminönü meydanıyayalaştırılacak. Mevcut trafiğin yerin altına inmesini öngören projeyle5 yıl içinde Eminönü’nün tamamı yayalaşacak. Projesiyle ise Sirkeci’den Cankurtaran’a kadar uzanan trafik yer altına alınarak tarihiGülhane Parkı ile bütünleşecek bir meydan ortaya çıkarılacak.Marmaray kapsamında kapatılan kullanılmayan Sirkeci Garı’nındemiryollarının yürüyüş yolu olması hedeflenirken gar ise müzeyedönüştürülecek. Restore edilen Sepetçiler Kasrı ’nın arkasında kalanatıl alan de değerlendirilerek kazıklı iskelelerle konser adasıoluşturulacak.  Bitmek üzere olan projenin ise 2015 sonunda faaliyetegeçirilmesi hedefleniyor. 
GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER