Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Vergilerde yine değişiklik var

GELİR Vergisi ve bazı vergi kanunlarında yine bir dizi değişiklik yapılıyor. Meclis’e sevk edilen tasarıdaki düzenlemelerden bazıları aşağıda özetlenmiştir.

HAPİS CEZASI ARTIYOR

Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlara,

Gerçek olmayan kişiler adına hesap açanlara,

Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenlere,

Defter ve belgelerini inceleme elemanlarına ibraz etmeyenlere,

Kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenlere veya kullananlara,

18 aydan 3 yıla kadar "hapis cezası" uygulanması öngörülüyor.

Bu ceza daha önce bir yıldan üç yıla kadardı.

KOOPERATİFLERE KDV GELİYOR

Kooperatiflerin, üyelerine "konut teslimi" öteden beri KDV’den müstesna tutuluyordu.

Yeni düzenleme ile konut yapı kooperatiflerinin, üyelerine konut teslimlerinin 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren KDV’ye tabi tutulması öngörülüyor. Tasarı yasalaştıktan sonra, Bakanlar Kurulu düşük oranlı bir KDV belirlemediği takdirde, üyelere yapılacak konut teslimlerine, yüzde 18 KDV oranı uygulanacak. Ancak kanun yürürlüğe girmeden önce inşaat ruhsatı alınmış konutların tesliminde KDV hiç uygulanmayacak.

KIZILAY’A BAĞIŞ

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Türkiye Kızılay Derneği’ne makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların tamamı, beyannamede bildirilen gelirden indirilecek.

Ancak Kızılay’ın iktisadi işletmelerine yapılan bağış ve yardımlar bu kapsama girmiyor.

Kızılay, Yeşilay, THK ve ÇEK’in iktisadi işletmelerine vergi ve harç muafiyeti olmayacak.

ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRİM

Elektronik ortamda verilmesi gereken bildirim ve formların cezaları, yeniden düzenleniyor. Buna göre, bildirim ve formların süresi sonundan itibaren 15 gün içinde verilmesi durumunda, özel usulsüzlük cezası dörtte bir, izleyen 15 gün içinde verilirse yarı oranında uygulanacak.

Ayrıca beyannamelerini vermeyenlere, hem beyannameyi vermemekten hem de elektronik ortamda vermemekten dolayı iki kez ceza kesilemeyecek.

TAZMİNAT VE ÜCRETLER

Yapılan bir başka değişiklik de "işe başlatmama tazminatı" gelir vergisinden müstesna tutuluyor. Ücretlerin vergilendirilmesinde de asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnaların göz önüne alınması öngörülüyor.

MAKİNE YATIRIMINA DESTEK

31 Aralık 2011 tarihine kadar tamamlanmak üzere projelendirilen ve en az 200 milyon lira tutarında makine ve teçhizat alımı öngörülen yatırımlarda, yeni makine ve teçhizat için ödenen KDV, yatırımcıya üç aylık dönemler itibariyle iade edilecek.

KOBİ’LERE BİRLEŞME AVANTAJI

KOBİ’lerin, 31 Aralık 2009 tarihine kadar birleşmeleri ve üç yıl süreyle çalışan sayısını azaltmamaları durumunda, belli koşulların bulunmasına bağlı olarak, birleşme işlemlerinden doğan kazançların, kurumlar vergisinden müstesna tutulması ve ayrıca üç yıl süre ile elde edilen kazanca, "indirimli kurumlar vergisi" uygulanması öngörülüyor.

Bu arada KOBİ’nin tanımı da; 2008 yılı aralık ayında 10 ila 250 işçi çalıştıran, 2008 hesap döneminin sonu itibariyle yıllık net satışları 25 milyon TL’yi geçmeyen veya aktif toplamları 25 milyon TL’den az olan ticari işletmeler, şeklinde yapılıyor.

Tam metni ve madde gerekçelerine www.yaklasim.com’dan ulaşabileceğiniz yasa tasarısı ayrıca; Kurumlar Vergisi Kanunu, KDV, Damga Vergisi, Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Kanun ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili çok sayıda değişikliği kapsıyor.
X