Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Vergi-prim affında son şans çarşamba

BİR milyon kişi ve 11 milyar liralık borç için son tarih geldi çattı.

Af kanunundan yararlanmak için başvurduğunuz halde borcunuzu ödemediyseniz, 31 Ekim Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar ödeme yapmanız gerekiyor.

VERGİ ve sigorta primi borcu olanlar; son bir şansınız kaldı!
Af kanunundan yararlanmak için başvurduğunuz halde borcunuzu ödemediyseniz, 31 Ekim Çarşamba günü çalışma saati bitimine kadar, ödeme yaptığınız takdirde, vergi ve sigorta primi affından yararlanabileceksiniz.
Bu son şansınız..

KİMLERİ KAPSIYOR?

Olay, sayısı bir milyonu aşan esnaf, sanatkar, tüccar, serbest meslek erbabı, şirketler ve diğer mükellefleri kapsıyor.
Yukarıda sözü edilen bir milyonu aşkın kişinin yapılandırdığı ancak ödeyemediği için şartları ihlal ettiği borç toplamı ise yaklaşık 11 milyar lira..
Son şansın nasıl uygulanacağını merak edenler olabilir. Onu da açıklayalım.
Halk arasında “Vergi ve Prim Affı” olarak bilinen, “Torba Yasa”dan yararlanmak için başvuran ancak ikiden fazla taksiti aksattıkları için aftan yararlanamayanlar, birikmiş taksit borçlarını “gecikme faizleriyle” birlikte 31 Ekim 2012 akşamına kadar vergi dairelerine veya tahsile yetkili bankalara ödedikleri takdirde;
1- Kalan borçlarını taksitler halinde ödeyebilecekler,
2- Af kanunu ile silinen ancak taksit ödemesini aksattıkları için tekrar eski haline dönüşen yüklü cezaları ve yüksek faizleri ödemekten kurtulacaklar.
Böylece, iş ve işlemlerini vergi borcu ve buna bağlı problemler olmadan yürütebilecekler. İhalelere girmekten men edilmeyecekler, vergi borçlarının olup olmadığına dair yazı istenilmesi halinde, taksitlendirme ihlal edilmediği sürece, bu borçları için “vadesi geçmiş borcun bulunmadığı”na dair yazı alabilecekler.
Ayrıca yapılandırma sırasında, herhangi bir teminat istenilmeyecek.
Bunların her biri çok önemli avantajlar..
Hemen belirtelim, “son şans”  avantajından yararlanacak olanların, geçtiğimiz yıl 31 Mayıs 2011 akşamına kadar 6111 sayılı yasa kapsamında borç yapılandırmasından faydalanabilmek için başvuruda bulunmuş olmaları gerekiyor.
Sigorta prim borcu ile ilgili yapılandırması bozulanların da avantajdan yararlanabilmeleri için 1 Ekim 2012 tarihine kadar başvurmuş olmaları gerekiyordu.

UYGULANAN HACİZLER

Yapılandırma yoluyla, borçlarını indirimli olarak yeniden ödeme avantajını kazananlar, mal varlığına daha önce uygulanan hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların, kamu alacağını karşılayacak değerde olması halinde, ödemeler nispetinde kaldırılabilecek.
Ayrıca “teminat değişikliği” talepleri de değerlendirilebilecek.

YENİ HACİZ BAŞLATILACAK

31 Ekim 2012 akşamına kadar “son şans” tanınan mükelleflerin, borçlarını ödememeleri halinde, “kapsamlı bir haciz” uygulaması başlatılacak.
Elektronik haciz yolu ile borçluların öncelikle banka hesaplarına tedbir konulacak. Hemen ardından oturduğu ev, yazlığı, arsası, arazisi ve diğer gayrimenkullerine, otomobil ve diğer taşıtlarına haciz konulacak.
Haciz konulan mallar, paraya çevrilebilecek.
Özet olarak olay çok ciddi.
Gerekirse eş, dost ve akrabadan, bankadan borç alıp, son şansı iyi değerlendirmekte yarar var.

X