Vergi iadesinde ‘Özel Gider İndirimi' hesabı

Hürriyet Haber
06 Ocak 1999 - 00:00Son Güncelleme : 06 Ocak 1999 - 00:01

Ücretliler bir yıl boyunca, harcamaları ile ilgili belgeleri toplayıp biriktirecekler ve yıl sonuna kadar muhafaza edeceklerdir.

Yıl sonunda bu belgeleri ‘‘Özel Gider İndirime ait Bildirim'' formuna döküp Ocak ayının 20'inci günü akşamına kadar işverenlerine beyan ve teslim edeceklerdir. Eğer 20 Ocak günü tatile denk gelirse, bu bildirim tatili takip eden ilk iş gününde yapılabilecektir.

Bu bildirimde ücretliler, harcamalarının toplam tutarını ve bu tutarın 1/3'ünü bildirimde göstereceklerdir.

İşverenler aldıkları belgelerin hem konularının hem de geçerliliklerinin doğruluğunu kontrol edecekler ve toplam belgelerin 1/3 tutarının, o yıl ücretlinin vergi matrahı olarak yıl sonuna kadar teşekkül eden tutarın yüzde 35'ini geçmemesine dikkat edeceklerdir. Eğer bu sınır geçilmişse aşan kısmı dikkate almayacaklardır.

ÖZEL BORDRO

İşverenler, kendilerine yapılan beyanlara dayanarak, Ocak ayı sonuna kadar bir ‘‘Özel Gider İndirimine ait Bordro'' düzenleyeceklerdir.

Şimdi Özel Gider İndiriminin ve bu indirime dayanılarak iade alınacak Gelir Vergisi farkının nasıl hesaplanacağını önce etap etap açıklayalım. Daha sonra bir örnek verelim.

1- Ücretlinin 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındaki vergi matrahlarının toplamı bulunacak.

2- Bu matrah üzerinden, aylar itibariyle kesilip Vergi Dairesine ödenen vergiler toplanacak.

3- Ücretlinin bildirdiği yıllık harcama belgeleri toplamının 1/3'ü hesaplanacak.

4- Yıllık vergi matrahının yüzde 35'i hesaplanarak, o yılın Özel Gider İndirimi olarak dikkate alınabilecek azami tutar bulunacak.

5- Bildirilen harcamaların 1/3 tutarı, yukarıdaki azami indirilebilecek tutarı geçmiyorsa, bu tutar, geçiyorsa azami tutar ‘‘Özel Gider İndirimi'' tutarı olarak belirlenecek.

6- İlk etapta hesaplanan yıllık vergi matrahından, Özel Gider İndirimini düşülerek, yeniden bir vergi matrahı bulunacak.

7- Özel Gider İndirimi yapıldıktan sonra bulunan vergi matrahı üzerinden tarifeye göre yeniden vergi hesaplanacak.

8- Yıl içinde kesilip Vergi Dairesi'ne beyan edilen vergiyle Özel Gider İndirimi yapıldıktan sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanan vergi arasındaki fark ücretliye iade edilecek Gelir Vergisi olarak tespit edilmiş olacaktır.Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı