Vergi gelirleri 2006’da yüzde 23.2 büyüyecek

Hürriyet Haber
19.10.2005 - 16:28 | Son Güncelleme: 19.10.2005 - 16:28

Devlet gelecek yıl vergi gelirlerinden yapılacak red ve iadelerle birlikte toplam 146.5 milyar YTL’lik tahsilat yapmayı öngörüyor. Hükümet, gelecek yıl için yüzde 5’lik enflasyon hedefi ortaya koyarken, bu yılın bütçesine göre gelecek yıl vergi gelirlerinde yüzde 23.2 artış sağlamayı planlıyor.

TBMM’ye sunulan 2006 yılı bütçesine göre, vergi iadeleri hariç olmak üzere genel bütçe gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 25.14 artarak 171 milyar 250 milyon YTL olacak. Bu yılın bütçesinde toplam vergi gelirlerinin 118.9 milyar YTL olduğu dikkate alındığında, vergi gelirlerinin gelecek yıl yüzde 23.2 oranında arttırılarak 146 milyar 499 milyon YTL olması planlandı.

Gelir, kar ve sermaye kazançları üzerinden alınan vergilerden sağlanan tahsilat yüzde 45.8 artacak. Bu artışta gelir vergisinde yüzde 37.3, kurumlar vergisinde yüzde 66’ya varan tahsilat artışı etkili olacak. Gelir vergisi tevkifatı kaleminden yapılacak tahsilatın yüzde 35.5 oranında artarak 25 milyar 981 milyon YTL olması bekleniyor. Ücretlilerden yapılan kesintileri kapsayan bu kalemdeki artışta gelecek yıldan itibaren menkul kıymet yatırım araçlarına yönelik uygulamaya konulacak vergiler etkili oldu. Gelecek yıldan itibaren çıkarılacak Hazine borçlanma kağıtlarının faizleri ve satış kazançları, repo, mevduat faizi üzerinden ve halka açık şirketlerin hisse senet satış kazançlarından yüzde 15 vergi kesilecek.

2006 VERGİLERİNİN YÜZDE 33’Ü DOĞRUDAN

Bütçeye göre 2006 yılında 29 milyar 71 milyon YTL gelir vergisi, 14 milyar 756 milyon YTL kurumlar vergisi olmak üzere toplam vergi gelirinin 43 milyar 827 milyon YTL’si gelir ve kurumlar vergisinden tahsil edilecek. Bu kalemlere mülkiyet üzerinden alınan vergiler de dahil edildiğinde 2006 yılı vergi gelirlerinin yüzde 33’ü doğrudan vergiler yoluyla sağlanmış olacak.

Mülkiyet üzerinden alınan vergilerin 2006 yılında 2005 yılı bütçesine göre yüzde 44.6 oranında artarak 4 milyar 973 milyon YTL olması öngörüldü. Bu kapsamda motorlu taşıtlar vergisinin yüzde 41 artışla 3 milyar 60 milyon YTL, mali sermaye muameleri üzerinden alınan vergilerin de yüzde 52.4 artışla 1 milyar 814 milyon YTL olması bekleniyor.

ÖTV ARTIŞI YÜZDE 7.5

Hükümet, dahilde alınan mal ve hizmet vergilerinde ise yüzde 7.5 artış öngördü. Dahilde alınan KDV’nin yüzde 15.2 artışla 25 milyar 492 milyon YTL olması, ÖTV’nin ise yüzde 7.5 artışla 37 milyar 332 milyon YTL olması planlandı.
Özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisini kapsayan mal ve hizmetlerden alınan diğer vergilerin yüzde 28.5 artarak 4 milyar 15 milyon YTL’ye ulaşması, uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergilerin de yüzde 19.4 artışla 24 milyar 263 milyon YTL olması öngörüldü. Böylece 91 milyar 102 milyon YTL ile toplam vergilerin yüzde 62’si dahilde alınan mal ve hizmet vergileri ile uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergiler olmak üzere dolaylı vergilerden sağlanacak.

DOLAYLI VERGİLERİN PAYI YÜZDE 67

Damga vergisi yüzde 18.7 artışla 2 milyar 848 milyon YTL olacak. Harçlarda ise yüzde 34.3 artış öngörüldü. Böylece harçlar kaleminde sağlanacak gelir 3 milyar 699 milyon YTL olacak. Dolaylı vergiler kapsamına damga vergisi ve harçlar da dahil edildiğinde toplam vergilerin yüzde 67’sine ulaşılıyor.

TELEKOM’DAN 2 MİLYAR, KAMU BANKALARINDAN 1.5 MİLYAR YTL

Hükümet vergi dışı gelirlerin de yüzde 31.6 oranında artarak 2006 yılında 22 milyar 155 milyon YTL’ye ulaşmasını bekliyor. Vergi dışı gelirler kapsamında Telekom satışından 2 milyar 10 milyon YTL’lik bütçeye gelir tahsilatı öngörülürken, döner sermaye ve benzeri kurum gelirlerinden 2 milyar 305 milyon YTL, KİT’lerden 4 milyar 257 milyon YTL, kamu bankaları temettü gelirlerinden 1 milyar 460 milyon YTL gelir bekleniyor. Bina satışları ve sabit sermaye satışlarından 162 milyon YTL, taşınmaz kiralarından 645 milyon YTL, faiztahsilatından 1 milar 870 milyon YTL gelir öngörüldü. Bütçeye para cezalarından da 2 milyar 460 milyon YTL gelir yazıldı. Sanayicilerin ve bankacıların itirazlarına neden olan kaynak kullanımı destekleme fonundan da 2006 yılı için 1 milyar 340 milyon YTL gelir bekleniyor.

EVRENSEL HİZMET GELİRİ BÜTÇEYE GİRDİ

Bütçede bu yıl ilk kez evrensel hizmet geliri kalemi de oluşturuldu. Bu kalemden de gelecek yıl 250 milyon YTL gelir bekleniyor. Üst kurullardan ise 1 milyar 200 milyon YTL gelir olarak bütçeye yazıldı.
(ANKARA/ANKA)
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı