Vergi değişiklikleri pazartesi Meclis'te

Hürriyet Haber
31 Temmuz 1999 - 00:00Son Güncelleme : 31 Temmuz 1999 - 00:01

Vergi Yasası'nda yapılacak değişikliklerle ilgili son hazırlıklar tamamlandı. Dün Bakanlar Kurulu'nda görüşülen tasarı, pazartesi günü Meclis'e geliyor.

Hükümetin, krizin piyasalardaki etkisini azaltmak için vergi yasalarında yapmayı planladığı değişiklikler, pazartesi günü Meclis'e geliyor. Dün Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanı Sümer Oral taafından Kurulu'a getirilen değişiklik tasarısını 2 saat görüştü.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Tunca Toskay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın Sosyal Güvenlik Yasa tasarısı ile ilgili olarak sivil toplum örgütleri ile yapılan görüşmelerde varılan sonuçlar hakkında Bakanlar Kurulu'na bilgi aktardığını ifade eden Toskay, Okuyan'ın, ‘‘yaş, geçiş sürecindeki emeklilik yaşı ve prim ödeme süreleri ve işsizlik sigortası, kayıt dışı çalışmanın önlenmesi tedbirleri’’ ile ilgili olarak, geniş ölçüde bir mutabakat ve uzlaşmanının sağlandığını ifade ettiğini söyledi.

Toskay, Bakanlar Kurulu'nda Maliye Bakanı Sümer Oral'ın, 22 Temmuz'da açıklanan ekonomik pakette yer alan vergi düzenlemelerine ilişkin konularda, gerekli değişikliklerin ön hazırlıklarının bitirildiğini söylediğini kaydederken, bu konuda Oral'ın Bakanlar Kurulu'na bilgi sunduğunu bildirdi. Bu hazırlıkların, Bakanlar Kurulu'nda yapılan müzakelerin de ışığı altında, Vergi kanunu ile ilgili yeni tasarının önümüzdeki hafta başında TBMM'ye geleceğini anlatan Toskay, şöyle konuştu:

DÖRT ÖNEMLİ NOKTA

‘‘Bu tasarıda önemli olan dört nokta vardır. Bir tanesi gelirin tanımı ve mali milat uygulamalarının üç yıl ertelenmesi. Geçici vergi dönemleri üç aydan 6 aya çıkarılmakta, kurumlardaki geçici vergi oranı da yüzde 25'ten yüzde 20'ye indirilmektedir. Emlak vergisi uygulamasındaki dengesizliğin ve bazı haksızlıkların giderilmesi için, yeni bir beyanda bulunabilme imkanı vatandaşa verilecektir. Bu konuda bir değişiklik yapılacaktır. Özellikle İdare'nin uygulamalarında vatandaşa kolaylık getirmek bakımından temizlik ve çevre vergisi ile emlak vergisi ödemeleri dönemi aynı zamana rastlatılacaktır. Böylece vatandaş iki vergiyi birden ödeme imkanına kavuşacaktır.’’

Toskay, telif kazançlarında kaynakta tevkif yoluyla vergilendirmenin söz konusu olacağını, ancak bu vergilendirmenin nihai bir vergilendirme olacağını belirterek, mevduat ve repo gelirleri için beyanname verme yerine kaynakta tevkif yöntemine dönüleceğini kaydetti.

Borsa kazancına vergi muafiyeti hazırlığı

Başbakan Bülent Ecevit tarafından açıklanan vergi yasası değişiklikleri konusunda hazırlanan Kanun Tasarısı'nda, hisse senedi kazançlarına 4 yıl süreyle vergi muafiyeti getirilirken, dün Bakanlar Kurulu üyelerinin yaptığı çelişkili açıklamalar, kafaları karıştırdı. Maliye Bakanı Sümer Oral, hisse senedi kazançlarının vergi dışı bırakılacağı şeklindeki haberi gazetelerden öğrendiğini söylerken, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Tunca Toskay, hisse senetlerinin vergilendirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Oysa, Hürriyet Gazetesi'nin ele geçirdiği Kanun Tasarısı'nda, hisse senedi gelirleri açıkça, ‘‘gelir tanımı’’ dışında tutuluyor.

BORSA GELİR DIŞI

14 maddelik tasarının geliri tanımlayan 1'inci maddesinin C fıkrasında ‘‘değer artışı kazançları’’ , ‘‘gelir’’ tanımının içine alınırken, aynı maddenin D fıkrasında, değer artışı kazançları, ‘‘Borsada kayıtlı olanlar ve ivazsız olarak iktisap edilenler hariç olmak üzere’’ ifadesi kullanılıyor. Yani, borsaya kayıtlı hisse senetleri, vergi kapsamındaki gelir kalemlerinden biri olan ‘‘değer artışı kazançları’’ tanımının dışında bırakılıyor.

‘‘193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergi Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’’ adını taşıyan tasarının birinci maddesinde de, ‘‘1.1.1999-31.12.2002 tarihleri arasında elde edilen tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan (sıfır oranda tevkifata tabi tutulanlar hariç) Gelir Vergisi Kanunu'nun 75'inci maddesinin 5,7,12 ve 14 numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılım belgelerine ödenen kár payları için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticari işletmeye dahil olan bu gelirler, bu madde kapsamı dışındadır’’ deniliyor. Şükrü KÜÇÜKŞAHİN/ANKARA

Borsa yüzde 1.6 yükseldi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası haftanın son işlem gününde hisse senedi kazançlarına 4 yıl boyunca vergi muafiyeti getirilmesine ilişkin yapılan açıklamaların şaşkınlığını yaşadı. Hisse senedi kazançlarında vergi muafiyeti getirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı'nın Hürriyet'te yayınlanması, ardından dün Bakanlar Kurulu üyelerinin tasarı hakkında açıklamaları yüzünden gün içinde dalgalı seyreden İMKB endeksi kapanışta 95 puan ve yüzde 1.66’lık artışla 5805 puana yükseldi. İkinci seansın sonunda yaşanan yükselişte alımların artması ile Sosyal Güvenlik ve Tahkim konularında yaşanan uzlaşma haberleri etkili oldu.Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı