Vahap Munyar: Hazine'nin skandal banka hissesi yanıtı

Hürriyet Haber
11.09.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

Vahap MUNYAR

ERKAN Acar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen duyuru, bilgi ve bilançoları doğru kabul ederek, günün birinde Yaşarbank hisse senedi aldı.

Amacı, parasını değerlendirmekti. Tabii borsaya girmenin riskini de biliyordu.

O tarihlerde Uluslararası Para Fonu (IMF) ile stand-by anlaşması hazırlığında olan Hükümet, Merkez Bankası Mevduat Sigortası Fonu aracılığıyla 21 Aralık 1999'da beş bankaya el koydu.

Bunlar arasında Yaşarbank da vardı. El koyma işlemiyle birlikte İMKB'de Yaşarbank işlem sırası da kapandı.

Erkan Acar, elinde Yaşarbank hisse senetleri, kalakaldı.

Bir süre bekledi. Yetkililerden, ‘‘Yaşarbank ve Esbank'ın hisselerini almış küçük yatırımcıların sorununu çözeceğiz’’ açıklamaları geldi.

Sayıları da az değildi. Erkan Acar gibi 23 bin kişi vardı. Verilen sözleri duyunca biraz daha bekledi.

Olmadı... Sonunda Danıştay'da dava açtı. Erkan Acar, Yaşarbank hisselerine yatırdığı paranın, bankaya el konduğu günkü değer üzerinden faiziyle birlikte ödenmesini talep etti.

530 TRİLYONLUK ZARAR

Acar'ın açtığı davada, davalı olan Hazine Müsteşarlığı'ydı.

Hazine'nin hukuk müşavirleri, Acar'ın açtığı dava üzerine Danıştay 10. Başkanlığına bir yanıt gönderdi.

Yanıtın en çarpıcı bölümlerinden biri şöyle:

‘‘Mali bünyesinde görülen ciddi bozulma nedeniyle Devlet Bakanlığı'nın onayı ile 07.02.1995 tarihinde mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 64'üncü maddesi kapsamına alınan Yaşarbank'ın mali bünyesindeki zafiyet, yapılan uyarılara ve alınması istenen pekçok tedbire rağmen giderilememiş ve bankanın mali bünyesi had safhada bozulmuştur. Bankalar Yeminli Murakıplarınca banka nezdinde 30.09.1999 ve daha sonraki gelişmelerin incelendiği mali bünye raporunda, banka zararının 31.10.1999 tarihi itibariyle 530 trilyon liraya ulaştığı tespit edilmiştir.’’

HİSSELER SIFIRA İNDİ

Hazine hukuk müşavirlerinin gönderdiği yanıtın bir başka dikkat çeken bölümü de şöyle:

‘‘Zararı özkaynaklarının çok üstünde olan bankanın mali bünyesi değerlendirildiğinde, mevzuat çerçevesinde mevduat sahiplerinin haklarına halel verilmeksizin ve mali sektörün istikrarını teminen tesis edilebilecek tek idari işlem, Yaşarbank'ın hisse senetlerinin mülkiyetinin tamamının, bedeli bankaya zarara mahsuben ödenmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na intikalidir. Bankanın zararının gizlendiği, hesapların Bankalar Kanunu'nun amir hükümleri doğrultusunda gerçek mahiyetlerine uygun olarak muhasebeleştirilmesi neticesinde bulunan zararın, ortakların bankadaki haklarını temsil eden özkaynaklarının çok üstünde olması nedeniyle, söz konusu bankanın hisse senetlerinin gerçekte herhangi bir değerinin bulunmadığı açıkça ortaya çıkacaktır.’’

Özetle, Hazine iki şeyi söylüyor:

ÊBir, hissesini alanın da, o bankaya para yatıranın da haberi yoktu, ama Yaşarbank 530 trilyon liralık zararla çökmüş vaziyetteydi.

Ê İki, ortada 530 trilyon liralık zarar varken, Yaşarbank'ın hisse senetlerinin bedelinin ödenmesini boşuna beklemeyin.

Yazıyı iki soruyla noktalayalım:

Ê Siz açıklamazsanız, makyajlı bilançolara göz yumarsanız vatandaş bankanın 530 trilyon liralık zararını nereden bilecek?

Ê İflas ettiği resmen karara bağlanmamış bir şirketin hisse senetlerinin değeri nasıl sıfıra iner?

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı