Gündem Haberleri

  Üniversite kayıtları için gerekli belgeler ve evraklar nelerdir? Üniversite e-kayıt için gerekli işlemler nelerdir?

  Hürriyet Haber
  31.07.2015 - 14:42 | Son Güncelleme:

  2015 yılı Üniversite'ye yeni kayıt olan adaylar için gerekli evrak ve belgeler nelerdir? E-devlet kayıt işlemleri nasıl yapılır, son günü ne zamandır?

  E-DEVLET ÜNİVERSİTE KAYITLARI SON TARİH 5 AĞUSTOS

  2015-2016 öğretim yılı kayıt döneminde devlet üniversitelerine yerleşmeye hak kazanan öğrenci adayları, e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bir şekilde e-Kayıt sistemini kullanarak, üniversite kayıtlarını yapabilecek. Kayıtlar 28 Temmuz 2015 başlayacak ve 5 Ağustos 2015 tarihinde sona erecektir.

  2015-2016 öğretim döneminde devlet üniversitelerine yerleşen öğrencilerin kayıt işlemlerini kapsayacak olan e-Kayıt sistemine, özel yetenek programları ile Yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen (sağlık raporu, heyet raporu vb. belge gerektirenler hariç ) bazı programlar dahil edilmedi.

  E-DEVLET İLK GİRİŞ VE E-DEVLET ŞİFRESİ ALMA

  e-Kayıt hizmetinden faydalanmak için PTT’ler aracılığı ile dağıtımı yapılan e-Devlet Kapısı şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr adresine ya da e-Devlet mobil uygulamasına giriş yapmak ve e-hizmetler sekmesindeki YÖK “Üniversite e-Kayıt” hizmetini tıklamak yeterli olacak. Öğrenciler, kayıtlarını başarıyla tamamladıklarını gösteren belgeyi barkodlu olarak alabilecek. Ayrıca web hizmetinde e-Kayıt hizmeti için hazırlanan kılavuza da yer verilecektir.

  Öğrenci adaylarının kayıt yaptırmak için yerleştikleri üniversiteye fiilen gitmesinin gerek kalmadığı e-Kayıt uygulaması öğrenci adaylarına hem zaman, hem de maddi tasarruf sağlama anlamında katkı sağlayacak.

  Üniversite kayıtları için gerekli belgeler ve evraklar nelerdir Üniversite e-kayıt için gerekli işlemler nelerdir

  ÜNİVERSİTE KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

  a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

  b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

  c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

  d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

  e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

  f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

  2015-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

  ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

  b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

  c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

  d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

  e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından (http://kamu.turkiye.gov.tr) İnternet adresinde görülebilecektir.

  Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

  ELEKTRONİK KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

  1.Devlet yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kaydolma imkânı sunacaklardır.

  2.Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyenveya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

  3.Elektronik kayıt işlemi 2015-2016 öğretim dönemi için ÖSYM den temin edilecek yerleşenverisiiçerisindekiöğrencilerikapsayacaktır.ÖSYMyerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.

  4.Elektronikkayıttarihleri,ÖSYMyerleştirmesonuçlarınınaçıklanmasındansonra duyurulacaktır,

  5.Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydıuygungörülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir.

  6.Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

  7.Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kayıdında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıtolmalarınaengelolmayacaktır.Ancak;MilliEğitimBakanlığındanlise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik Kayıt yapamayacak ve yerleştiği YükseköğretimKurumunayönlendirileceklerdir.MilliEğitimBakanlığından mezuniyetbilgisialınan öğrencileriçinelektronikkayıttaöğrencininyerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.

  8.Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydıyapılmayarakyerleşmişolduğuYükseköğretimKurumuna yönlendirileceklerdir.

  9.Kaydınıtamamlayanöğrencilerkayıtolduklarınıgösterirbarkotluçıktıda alabileceklerdir.

  10.Kayıt olanlara ait bilgiler YÖKSİS üzerinden günlük olarak alınabilecektir.

  11.Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmalarıve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabilecekler.

  ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANILDIĞI BİLDİRİLEN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA HANGİ DURUMLARDA KAYIT YAPTIRILAMAZ?

  Merkezî yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır. Adayın İnternet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.

  Yükseköğretim programlarının koşulları arasında yer alan veya almadığı halde yükseköğretim kurumları tarafından programa kayıt için meslekle ilgili kanun veya yönetmeliklerde dikkate alınarak tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenmesi ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından öğrencini kaydının gerekli sağlık raporunu karşılayamadığı için yapılamadığının yazılı olarak beyan edilmesi üzerine, sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt 10 tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 1 ay içinde başvurdukları takdirde yerleştirilirler.

  Ek puan veya sınavsız geçişle bir yükseköğretim programına yerleştirilen aday kayıt sırasında okul türü veya alanını belgelendirmek zorundadır, belgelendiremeyen aday yerleştirilmiş olduğu programa kayıt hakkını kaybeder.

  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı