Gündem Haberleri

  Üniversite harçları açıklandı

  A.A.
  18.08.2009 - 12:56 | Son Güncelleme:

  Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin 2009-2010 öğretim yılında ödemesi gereken katkı payları belirlendi.

  Buna göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerden 71 TL ile 591 TL arasında katkı payı alınacak.

  Öğrenci katkı payları tıp fakültesinde 591, devlet konservatuvarında 589, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 494, veteriner fakültesinde 386, hukuk fakültesinde 313, fen-edebiyat ve iletişim fakültelerinde 284 TL olarak belirlendi. En düşük katkı payını ise 71 TL ile açık öğretim fakültesi öğrencileri ödeyecek.
  “2009-2010 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar”a ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

  Karara göre, öğrenci katkı payları 71 TL ile 591 TL arasında değişiyor.

  Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılamayacak ve yenilenmeyecek. Ancak, yükseköğrenim kurumları, verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrencilere ek süre verebilecek.

  Öğrenci katkı payı, bizzat öğrenci tarafından karşılanacak. Öğrenci tarafından ödenecek katkı payının bir kısmı veya tamamı normal öğrencinin talebi halinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun normal öğretim süresi kadar süre ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca bütçe imkanları çerçevesinde kredi olarak verilebilecek.

  Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulanmayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenecek.

  Katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ve 2009-2010 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt sırasında birinci taksit katkı payı alınmayacak. Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte ödeyecek.

  Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınacak. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere, yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az 2 yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az 1 öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden, kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmayacak. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmeyecek.

  Lisans üstü öğrenimde öğrenci katkı payı öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yılın başında ödenecek.

  YABANCI DİLLE EĞİTİM

  Yabancı dille eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç olmak üzere, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payı iki katı olarak alınacak.

  Yabancı uyruklu öğrencilerden, mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokol hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payının üç katı ödeme günündeki kur üzerinden döviz olarak defaten alınacak. Ancak, yabancı uyruklu statüsündeki Türk asıllı öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı miktarları Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek.

  Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden, devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yüksek öğrenim gören öğrenciler, 90 TL katkı payı ödeyecek. Bunların ödeyecekleri katkı payları Maliye Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulacak ve Milli Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılacak.

  MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

  Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans veya lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarından, program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilere devlet katkısı ödenmesi sürdürülecek.

  Ancak normal öğrenim süreleri içinde mezun olamayanlardan öğrenci katkısı birinci yıl için yüzde 50, müteakip yıllar için yüzde 100 fazlasıyla alınacak.
  Mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri 1 yıl sonraya sarkan öğrencilerden ise ilk yarı yılda mezun olmaları halinde ikinci yarıyıl için katkı payı alınmayacak.

  Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmayacak. Ancak, vakıf üniversitelerinde çalışıp devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ile ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler katkı payı ödeyecek.

  AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMI

  Anadolu Üniversitesinde açık öğretim programı uygulayan fakülte ve yüksek okulların 2009-2010 eğitim öğretim yılında tahsil ettikleri öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde 20'sine kadar olan kısmı, söz konusu fakülte ve yüksek okullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kurumlarına aktarılacak.
  Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesinin birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak.

  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatını kaybedenler, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı alınmayacak.

  İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ

  Kararla, ikinci öğretim öğrencilerinden alınacak öğrenim ücretleri de belirlendi.

  Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise yarı yıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulamayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenecek.

  Öğrenim ücretleri ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınacak. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere, yarı yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az 2 yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden kayıt dondurulan yıl için öğrenim ücreti alınmayacak. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan öğrenim ücretleri varsa bu miktar iade edilmeyecek.

  Aynı zamanda, mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri 1 yıl sonraya sarkan veya erken mezun olan öğrencilerden ilk yarı yılda mezun olmaları durumunda ikinci yarıyıl için öğrenim ücreti alınmayacak.

  ÖĞRENİM ÜCRETİ TAKSİTİNİ ÖDEMEYENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM

  Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecek.

  İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınacak. Bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilecek.

  İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir artış yapılmayacak.

  FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI ÖĞRENCİ KATKISI YTL
  ------------------------- ----------------
  Tıp Fakülteleri 591
  Diş Hekimliği Fakültesi 494
  Eczacılık Fakültesi 494
  İTÜ İşletme Fakültesi Müh. 402
  Mühendislik Fakültesi 387
  Mimarlık Fakültesi 387
  Müh.-Mimarlık Fakültesi 387
  Mühendislik ve Tekn. Fak. 387
  Mimarlık ve Tasarım Fak. 387
  İnşaat Fakültesi 387
  Makina Fakültesi 387
  Maden Fakültesi 387
  Elektrik-Elektronik Fak. 387
  Kimya Metalurji Fak. 387
  Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi 387
  Ziraat Fakültesi 387
  Orman Fakültesi 387
  Veteriner Fakültesi 386
  Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak. 316
  Deniz Bilimleri Fakültesi 316
  Su Ürünleri Fakültesi 316
  Denizcilik Fakültesi 316
  Sanat ve Tasarım Fakültesi 316
  Güzel Sanatlar Fakültesi 316
  Tekstil Tekn. ve Tasarım Fak. 316
  Hukuk Fakültesi 313
  İktisat Fakültesi 313
  İşletme Fakültesi 313
  Siyasal Bilgiler Fakültesi 313
  İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 313
  Fen Fakültesi 284
  Fen-Edebiyat Fakültesi
  (Fen Programı) 284
  Dil Tarih ve Coğrafya Fak. 284
  İlahiyat Fakültesi 284
  Eğitim Fakültesi 284
  Mesleki Eğitim Fakültesi 284
  Sağlık Eğitim Fakültesi 284
  Endüstriyel San.Eğt. Fak. 284
  Ticaret Turz.Eğt. Fakültesi 284
  Eğitim Bilimleri Fakültesi 284
  Sağlık Bilimleri Fakültesi 284
  Edebiyat Fakültesi 284
  Fen-Edebiyat Fakültesi
  (Edebiyat ve Sos.Prog.) 284
  İletişim Bilimleri Fakültesi 284
  İletişim Fakültesi 284
  Tıbbi Biyolojik Bil.Prog. 281
  Fizik Tedavi ve Reha.Prog. 281
  Teknik Eğitim Fakültesi 281
  Açıköğretim Fakültesi 71
  Yabancı Dil Destek Birimleri, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ve Yabancı Dil
  Hazırlık Okulları için kazanılan fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payı
  ödenecek.

  YÜKSEKOKULLAR

  Yüksekokullar için belirlenen katkı payları da şöyle:

  FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI ÖĞRENCİ KATKI PAYI YTL
  ------------------------ -------------------
  Devlet Konservatuvarı 589
  Sivil Havacılık Yüksekokulu 470
  Mesleki Teknoloji Y.O. 227
  Tütün Eksperliği Y.O. 227
  Ev Ekonomisi Y.O. 227
  Bankacılık ve Sigorta. Y.O. 190
  Uygulamalı Bilimler Y.O. 190
  İlahiyat Meslek Y.O. 190
  Sağlık Yüksekokulları 190
  Endüstriyel Sanatlar Y.O. 190
  Takı Tek. ve Tasarımı Y.O. 190
  Beden Eğit. ve Spor Y.O. 190
  Spor Bilimleri Tek. Y.O. 190
  Fizik Ted. ve Reh. Y.O. 190
  Hemşirelik Yüksekokulu 190
  Ulaştırma Y.O. 190
  Ormancılık M.Y.O. 190
  Engelliler Entegre Y.O. 190
  Tapu Kadastro M.Y.O. 190
  Meslek Yüksekokulları 190
  Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 190
  Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O. 190
  Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O. 190
  Sivil Havacılık M.Y.O. 190
  Sosyal Bilimler M.Y.O. 190
  Teknik Bilimler M.Y.O. 190
  Su Ürünleri M.Y.O. 190
  Uzaktan Eğitim M.Y.O 190
  Adalet Yüksekokulu 190
  Denizcilik Y.O. 190
  Deniz İşl.ve Yön.Y.O. 190
  Lisansüstü Öğretim 258

  İKİNCİ ÖĞRETİM

  Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ise şöyle belirlendi:

  FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI ÖĞRENİM ÜCRETİ YTL
  ------------------------ ---------------
  Veteriner Fakültesi 2.134
  Tıbbi Biyolojik Bil.Prog. 2.134
  Fizik Tedavi ve Reha.Prog. 2.134
  Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak. 1.924
  Deniz Bilimleri Fakültesi 1.924
  Su Ürünleri Fakültesi 1.924
  Denizcilik Fakültesi 1.924
  Sanat ve Tasarım Fakültesi 1.924
  Güzel Sanatlar Fakültesi 1.924
  Tekstil Tekn.ve Tas. Fak. 1.924
  Mühendislik Fakültesi 1.529
  Mimarlık Fakültesi 1.529
  Müh.-Mimarlık Fakültesi 1.529
  Mühendislik ve Tekn. Fak. 1.529
  Mimarlık ve Tasarım Fak. 1.529
  İnşaat Fakültesi 1.529
  Makina Fakültesi 1.529
  Maden Fakültesi 1.529
  Elektrik-Elektronik Fak. 1.529
  Kimya Metalurji Fak. 1.529
  Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi 1.529
  Ziraat Fakültesi 1.529
  Orman Fakültesi 1.529
  Fen Fakültesi 1.281
  Fen-Edebiyat Fakültesi
  (Fen Programı) 1.281
  Hukuk Fakültesi 1.155
  İktisat Fakültesi 1.155
  İşletme Fakültesi 1.155
  Siyasal Bilgiler Fakültesi 1.155
  İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 1.155
  Teknik Eğitim Fakültesi 1.147
  Dil Tarih ve Coğrafya Fak. 1.027
  İlahiyat Fakültesi 1.027
  Eğitim Fakültesi 1.027
  Mesleki Eğitim Fakültesi 1.027
  Sağlık Eğitim Fakültesi 1.027
  Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.027
  Endüstriyel San.Eğt. Fak. 1.027
  Ticaret Turz.Eğt. Fakültesi 1.027
  Eğitim Bilimler Fak. 1.027
  Edebiyat Fakültesi 1.027
  Fen-Edebiyat Fakültesi
  (Edebiyat ve Sos. Prog.) 962
  İletişim Bilimleri Fakültesi 962
  İletişim Fakültesi 962

  YÜKSEKOKULLARDA İKİNCİ ÖĞRETİM

  Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri de şöyle:

  FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI ÖĞRENİM ÜCRETİ YTL
  ------------------------ ---------------
  Devlet Konservatuvarı 4.268
  Sivil Havacılık Yüksekokulu 4.268
  Engelliler Entegre Y.O. 1.924
  Mesleki Teknoloji Y.O. 1.923
  Tütün Eksperliği Y.O. 1.923
  Ev Ekonomisi Y.O. 1.923
  Bankacılık ve Sigorta. Y.O. 1.155
  Uygulamalı Bilimler Y.O. 1.155
  İlahiyat Meslek Y.O. 1.155
  Sağlık Yüksekokulları 1.155
  Endüstriyel Sanatlar Y.O. 1.155
  Takı Tek. ve Tasarımı Y.O. 1.155
  Beden Eğit. ve Spor Y.O. 1.155
  Spor Bilimleri Tek. Y.O. 1.155
  Fizik Ted. ve Reh. Y.O. 1.155
  Hemşirelik Yüksekokulu 1.155
  Ulaştırma Y.O. 1.155
  Ormancılık M.Y.O 1.155
  Denizcilik Y.O 962
  Deniz İşl.ve Yön.Y.O. 962
  Tapu Kadastro M.Y.O. 770
  Meslek Yüksekokulları 770
  Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 770
  Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O. 770
  Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O. 770
  Sivil Havacılık M.Y.O. 770
  Sosyal Bilimler M.Y.O. 770
  Teknik Bilimler M.Y.O. 770
  Adalet Meslek Yüksekokulu 770
  Su Ürünleri M.Y.O. 770
  Uzaktan Eğitim M.Y.O. 770

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı