Eğitim Haberleri

  Üniversite adayları için yeni bir şans

  Celil VARDAR - Final Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü
  18.09.2014 - 16:03 | Son Güncelleme:

  Her yıl ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar, merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar ile ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu basıldıktan sonra açılan ve bu nedenle merkezi yerleştirme işlemlerine girmemiş olan yükseköğretim programlarının kontenjanlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla Ek Yerleştirme uygulaması yapılır.

  Bu yıl Ek Yerleştirme başvuruları 18 Eylül Perşembe-25 Eylül Perşembe 2014 tarihleri arasında yapılıyor. Tercih yapma hakkına sahip adaylar 30 tercih bildiriminde bulunabilecek.

  2014 Ek Yerleştirme Kılavuzuna göre Tablo 4’te yer alan lisans programlarında 72 bin 738,Tablo 3-A’da yer alan ve sınavsız geçişe ayrılmış olan ön lisans programlarında 146 bin 916, Tablo 3-B’de yer alan ve YGS puanıyla aday kabul eden ön lisans programlarında 2 bin 361 olmak üzere toplam 222 bin 15 boş kontenjan için yerleştirme yapılacak. Tablo 4’teki lisans programlarındaki 72 bin 738 boş kontenjanın 18 bin 231’i açık öğretimde.

  Devlet üniversitelerinde 4 bin 442 programda açık 45 bin 61 lisans kontenjanı, vakıf üniversitelerinde 2 bin 424 programda açık 18 bin 410 lisans kontenjanı, KKTC üniversitelerinde 577 programda açık 8 bin 742 lisans kontenjanı, diğer devletlerde bulunan ve ÖSYM tarafından merkezi olarak öğrenci yerleştirilen 59 programda da açık 525 lisans kontenjanı var.
  Tablo 4’te 19 bin 320 kontenjana MF puanıyla, 20 bin 266 kontenjana TM puanıyla, 5 bin 715 kontenjana TS puanıyla, 2 bin 20 kontenjana DİL puanıyla,7 bin 186 boş kontenjana da YGS puanıyla öğrenci yerleştirilecek.

  Kimler tercih yapabilir?

  2014 Ek Yerleştirmede tercih yapabilmek için ön koşul 2014 ÖSYS için başvuru yapmış olmak. 2014 ÖSYS’des başvuru yapıp YGS’de 140 puan, LYS’de 180 puan barajlarını geçip tercih yapma hakkı kazandığı halde tercih formu göndermeyen adaylar ile 2014 ÖSYS’de sınavsız geçiş için başvuru yapıp YGS ve LYS’ye girmeyen ve merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleşmeyenler,
  2014-ÖSYS’de sınava girmek için başvurduğu halde girmeyen veya sınava girerek 140 puan barajını geçemeyen meslek lisesi mezunları sadece Tablo-3A’dan kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarından sınavsız yerleşmek için tercih yapabilirler.

  2014-ÖSYS’de sınava girerek ilgili puan türünde 140 ile 180 arasında YGS puanı alan meslek lisesi mezunları gerek kendi alanlarında gerek alanları dışında Tablo-3A ve Tablo-3B’deki tüm programlar ile Tablo-4’teki açık öğretim programlarını tercih edebilirler. 2014’te özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirme için tercih yapabilirler.

  Yeni açılan yükseköğretim programları ile merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan yükseköğretim programlarını, ilgili puanı hesaplanmış ve tercih hakkı kazanmış tüm adaylar tercih edebilecek.

  - Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve taban puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-4’teki lisans programlarını ve Tablo 3B’deki ön lisans programlarını, sadece o programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilir.

  - Tablo 3A’daki ön lisans programları için en küçük puan koşulu yok. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri edebilmeleri için bu programların kılavuzda belirtilen özel koşullarını karşılamaları gerekiyor. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 30’u geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.

  Tercih yapma hakkı olmayanlar

  2014-ÖSYS Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar bile (özel yetenek sınavı ile yerleşenler hariç) ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değil.

  Ek Yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, öncelikle Ek Yerleştirme Kılavuzu edinmeli. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılamayacağı için ancak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresinden görülebilir.

  İkinci önemli nokta tercih işleminin nasıl yapılacağının belirlenmesi. Adaylar 2014-ÖSYS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimini başvuru merkezlerinden yapabilecekleri gibi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak da yapılabilir.

  Başvuru merkezine giderken doldurulmuş tercih formunun ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportun götürülmesi gerekiyor. Başvuru Merkezleri, resmi iş günü ve resmi iş saatleri arasında başvuru alacak. 2014-ÖSYS merkezi genel yerleştirmede tercih işlemi yapılabilen tüm Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ek yerleştirmede de başvuru merkezi olarak görev yapacak. İnternet kullanımında deneyimi olmayan veya yanlış yapmaktan çekinen adayların tercih bildirimini Başvuru Merkezi aracılığıyla yapmalarında var. Tercihlerini internet üzerinden bireysel olarak yapacak adayların sorumluluğu kendilerinde olacak. Bu iki yöntem dışında posta,elektronik posta veya faks vb yollarla yapılan tercihler kabul edilemeyecek.

  Hangi programdan tercih yapabileceğinizi öğrenin

  Tercih formu, ek yerleştirme için başvuracak bütün adayların doldurmaları gereken bir belge. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, sınava girip girmediklerini ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri lazım.

  Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla, girmek istedikleri yükseköğretim programlarını belirleyecek, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte-yüksekokul adlarını tercih formunun ilgili alanlarına tercih sırasına göre yazacaklar.

  2014-ÖSYS’ye başvurmuş meslek lisesi mezunları, 2013-YGS-LYS’ye girseler de, girmeseler de kendi alanlarında olmak koşuluyla Tablo 3-A’da yer alan programlara sınavsız geçiş öncelikleri dikkate alınarak tercihleri arasında gösterebilecek.

  Tablo 3A’daki programlara yerleştirme yapılırken önce kendi alanlarında sınavsız geçiş hakkına sahip olan meslek lisesi mezunu adaylar yerleştirilecek. Bu programların kontenjanları sınavsız geçiş ile dolmadığında, ilgili puan türünde en az 140 YGS puanı alan genel lise mezunları ile alanları dışında tercih yapmak isteyen meslek lisesi mezunları da yerleştirme işlemine alınacak.

  Bütün programlara, sınav sonuçlarına göre yapılacak yerleştirmelerde kullanılacak puan türleri de kılavuzda gösteriliyor. Tablo 3B’deki programlar hem genel, hem de meslek lisesi mezunlarından 2014-YGS’de ilgili puan türünde 140 ve daha fazla YGS puanı almış adaylar tarafından tercih edilebilir.

  2014-YGS/LYS’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4’teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasına yazabilecek. Tablo 4’teki açık öğretim programlarını tüm adaylar YGS’de en az 140 puan alınması koşuluyla tercih edilebilecek.
  Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3A, Tablo 3B veya Tablo 4’ten bularak tercih sırasına koyması ve tercih formuna yazması gerekir.

  Tercih formu doldurulurken girmek istenilen yükseköğretim programlarının, tercih sırasına konulması gerekiyor. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir. Yapılacak tercih hatalarının bütün sorumluluğu adaylara ait olacak. Tercihlerin 1 numaralı alandan başlayarak yapılması gerekiyor.

  Tercih listesi oluştururken dikkat!

  Adayların girmek istedikleri yükseköğretim programlarının tercih listesindeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmaları ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor.

  - Her şeyden önce hangi tablolardan tercih yapılacaksa bu tabloların dikkatle incelemesi lazım. Bu tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtiliyor. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılamayan programlar tercih edilmemeli. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yapılacak tercihlerin sorumluluğu adaya ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih edilen programların koşullarının karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilmeyecek. Ancak, merkezi ek yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilen tercihleriniz geçersiz sayılacak. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacak. Bu nedenle “Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4’te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları” bölümünü mutlaka okumanız gerekiyor.

  Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezi yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar var. Merkezi yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına,tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayarla yapılacak.

  Her yükseköğretim programına, kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.

  Bir aday, puanları ne kadar yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

  Merkezi ek yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değil.

  Kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazmanız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralamanız yararınıza olur. Duruma göre yapabileceğiniz tercihlerin baştan birkaç tanesini “Puanım yeterli olmayabilir” endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Kazandığınızda kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyin. Ancak “olsun da ne olursa olsun” diyorsanız sonlardaki birkaç tercih sıranıza girebileceğinizi tahmin ettiğiniz programlar ı yazabilirsiniz.

  Tercih formuna yazdığınız bilgileri son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol edin:
  - Listenizdeki programların bu kılavuzda “bakınız” olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?
  - Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?
  - Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu?
  - Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, “Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım” demeyeceğinizden emin misiniz?
  - Bütün tercihleriniz için bu doğru mu?
  - Bütün bu kontrollerden sonra tercih formundan yararlanarak başvuru merkezi veya
  internet üzerinden tercih bildirim işleminizi yapın.

  Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde ÖSYM’nin internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz fakat tercih iptali yapamazsınız. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde http://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol edin ve yazıcıdan tercih listenizi alıp saklayın.

  Etiketler: OSYM
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı