TÜSİAD'dan ‘oy verirken uyanık olun’ kampanyası

Hürriyet Haber
22 Mart 1999 - 00:00Son Güncelleme : 22 Mart 1999 - 00:01

Tüsiad, seçim öncesinde sürpriz bir çıkış yaparak, ‘‘oy verirken uyanık olun’’ kampanyası başlattı. TÜSİAD, bu kampanya çerçevesinde, hazırladığı ‘‘acil önlemler listesi’’ni üyelerine, 11 bini aşkın adaya, SİAD'lara ve sendikalara gönderdi. Liste, 450 bin kişiye ulaştırılacak.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), ‘‘oy verirken uyanık olun’’ kampanyası başlattı. Bu kampanya çerçevesinde, vatandaşları kime niçin oy vermeleri gerektiği konusunda uyaran bir ‘‘acil önlemler listesi’’ hazırlayan TÜSİAD, bu listeyi toplam 380 bin çalışanı bulunan 451 üyesi başta olmak üzere 4 bin çalışanı bulunan 73 SİAD'a, 28 profesyonel meslek örgütü ile iş aleminin etkili sivil toplum örgütlerine ve sendika başkanlarına gönderdi. Siyasi partilere ve sayıları 11 bini bulan milletvekili adaylarına ise bugün gönderilmeye başlanacak. TÜSİAD, bu listenin üye işyerlerinde çalışanların göreceği şekilde asılmasını da istedi. TÜSİAD'ın listesi böylece yaklaşık 450 bin insana ulaşacak.

İŞYERLERİNE ASILACAK

Aralarında Koç ve Sabancı gibi büyük holdinglerin de bulunduğu TÜSİAD üyelerinin işyerlerine asılacak ‘‘liste’’de oy kullanırken adaylarda nelerin aranması gerektiğini anlatırken, vatandaşlardan da ‘‘adayları iyi tanımaları’’ isteniyor. Ayrıca, listede yer alan öncelikleri uygulamaya söz vermeyen siyasilere oy verilmemesi isteniyor.

TÜSİAD'ın listesinde yer alan ve siyasilerin öncelikli olarak yapması gerekenler, bir yıl süreyle TÜSİAD Parlamento Komisyonu tarafından takip edilecek ve yerine getirilenler listeden silinecek.

DÖNÜŞ YOK

TÜSİAD’ın açıklamasında, Türkiye'nin tarihi bir dönemeçte olduğu vurgulanarak, seçimlerden dönüş olamayacağı da ifade edildi. TÜSİAD'ın açıklamasında, şu görüşlere yer verildi:

‘‘Ülkemiz, her şeyden önce sağlıklı bir seçim gerçekleştirerek, meşruiyetini tazelemiş, halktan yeniden görev almış bir meclis oluşturmak zorundadır. Bu meclis, ilk iş olarak Anayasa ve iç tüzük değişiklikleri ile her koşul altında verimli çalışan bir yasama organı haline gelmelidir. Bu sağlandığında, mecliste görev alacak tüm milletvekilleri omuzlarındaki tarihi sorumluluğun bilinciyle var güçleriyle çalışmaya başlamalıdır.

Türkiye'nin seçim ortamına girdiği bu günlerde, ülke bir kez daha kısır tartışmaların, dar siyasi çekişmelerin yörüngesine girme eğilimi gösteriyor. Oysa son yıllarda açıkça görüldüğü gibi, 21'inci yüzyıla girerken Türkiye'nin önünde bulunan sorunlar ve bunların çözüm yolları üzerinde çok geniş bir uzlaşma sağlanabilmiştir.

Bu uzlaşmanın hayata geçmesinin tek yolunun, vatandaş olarak kime niçin oy verdiğimizi iyi bilmek, yetki devrettiğimiz vekillerimizi yakından izlemek ve bizlere seçim öncesi verilen vaatlerle ilgili olarak seçim sonrasında hesap sormak olduğunu düşünüyoruz.’’

TÜSİAD'ın ‘Acil Önlemler Listesi’

DAHA İYİ YAŞAM İÇİN

Kapsamlı bir sosyal güvenlik reformu süratle hayata geçirilmelidir. Sağlık ve emeklilik sigorta sistemleri ayrılmalıdır.

Özelleştirme ve büyük altyapı yatırımları için uluslararası normlara uygun mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır.

8 yıllık temel eğitime çağdaş bir içerik kazandırılması için ders kitapları ve müfredatın da yenilenmelidir. Mesleki eğitim yaygınlık kazanmalıdır.

Doğu ve Güneydoğu’ya yönelik projelerin hayata geçirilmesi için asgari 1 milyar dolarlık orta vadeli kredi sağlanmalıdır.

Bankalar Kanunu, bağımsız bir Bankacılık Üst Kurumunu da kapsayacak biçimde yeniden düzenlemelidir.

Yürürlükte olan vergi kanunun, yatırımı ve istihdamı caydırıcı unsurlarından arındırılacak biçimde ve peşin vergi konusu gözden geçirilerek, yeniden ele alınmalıdır.

Gümrük Birliği, tarım ve hizmetler sektörlerini de kapsamalı ve Tek Pazar koşullarına uyum süreci başlatılmalıdır.

DEMOKRASİ İÇİN

Terör suçluları için Pişmanlık Yasası derhal çıkartılmalı ve gençlerin topluma kazandırılması için sosyal programlar hazırlanmalıdır.

Terörle Mücadele Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nda düşünce ve ifade özgürlüğünü tam olarak sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

DGM'lerin kapsamına giren suçlar daraltılmalı ve DGM'ler tamamen sivil yargıçlardan oluşturulmalıdır.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ve yargıçların statüleri ve güvenceleri bakımından Anayasa ve yasalarımızda yargı bağımsızlığını tam olarak sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

Halkın devlet yönetimindeki temsilcilerini yakından denetlemesi için, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kapsamı daraltılmalıdır.

Memurin Muhakematı Hakkında Kanun-u Muvakkat yürürlükten kaldırılmalıdır.

Milletvekilleri eşit sayıda seçmeni içine alan dar bölgelerden ve iki turlu biçimde seçilmelidir.Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı