TÜSİAD: Dolaylı vergi kolay toplanır ama bir sınırı var

Hürriyet Haber
15 Ekim 2011 - 00:00Son Güncelleme : 15 Ekim 2011 - 00:35

Hükümetin açıkladığı OVP’yi ‘çıpa niteliği taşıyan bir program’ olarak değerlendiren TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, vergiler konusunda ‘sınıra yaklaşıyoruz’ uyarısı yaptı. Boyner, “Dolaylı vergiler kolay toplanan vergilerdir, ancak her vergi kaynağının bir sınırı vardır” diye konuştu.

TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, hükümetimizin dün açıkladığı Orta Vadeli Programı (OVP) ‘çıpa niteliği taşıyan bir program’ olarak değerlendirirken, yapılan ÖTV zammı konusunda ise, “Dolaylı vergiler kolay toplanır ama bir sınırı vardır” yorumunda bulundu.

Ekonomik olgunluk işareti

İstanbul Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu’nun (İSİFED), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’na (TÜRKONFED) katılımı nedeniyle düzenlenen “Türkiye Ekonomisinde Fırsatlar-Tehditler, Girişimcilik ve Sivil Toplumun Rolü” konulu toplantıda, orta ve uzun vadeli öngörülere dayalı vizyon geliştirmenin hem iş dünyası temsilcileri hem de ülke için bir zorunluluk olduğunu söyledi. Boyner, şu değerlendirmeyi yaptı: “OVP’yi, Türkiye’nin orta vadede diğer gelişmekte olan ülkelere göre fark yaratması açısından çok önemli buluyoruz. Gelişmiş ekonomilerin yarını bile planlamadaki zorlukları dikkate alınınca, Türkiye’nin üç yıla yönelik önemli hedeflerinin, makro ekonomik politikaları ve gelişme eksenlerini ortaya koyan bir programın kamuoyuna sunulmasının son yıllarda gelinen ekonomik olgunluk seviyesinin bir başka işareti.”

Çıpa niteliği taşıyor

Boyner, değerlendirmesine şöyle devam etti: “En önemli ihtiyaç, belirsizliğin azalmasına katkıda bulunacak, çıpa niteliği taşıyan bir program olduğundan, daha önceki dönemde de olduğu gibi, bu belge iyi bir tartışma zemini sağlıyor.”

Vergi reformu artık elzem

Boyner, şunları dile getirdi: “Dolaylı vergilerin, toplanan vergilerin büyük bir bölümünü oluşturması, özellikle düşük gelir gruplarının zarar görmesine, vergi tabanının darlığının gözden uzak kalmasına neden olmakta. Dolaylı vergiler kolay toplanan vergilerdir, ancak her vergi kaynağının bir sınırı vardır ve sınıra yaklaşıyoruz. Orta Vadeli Program’da kayıtdışı ile mücadele ana amaçlardan bir tanesi. Hem düşük gelirli grupların refahı, hem vergi geliri dağılımındaki çarpıklığın giderilmesi için yeni ve kapsamlı bir vergi reformu artık çok elzem.”

Elini taşın altına koyanların  diyalog içinde olması önemli

OVP’nin belirsizlik azaltıcı bir çıpa olduğu kadar, programın hükümetin politika önceliklerini bütünlüklü bir biçimde sunmasının ve mikro reform alanlarına da yer verilmesinin kendileri açısından önem taşıdığını belirten Ümit Boyner, şunları söyledi:

Derneklere çağrı

Bu çerçevede, istişare kanallarının açık tutulması sayesinde, ekonomi hayatımızda, ortak aklın daha fazla yer bulmaya başlamasından duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. TÜSİAD gibi bütün gönüllü, bağımsız iş derneklerinin de bu istişarenin içinde etkin bir şekilde yer almak üzere çalışmaya davet etmek, hatta bunu teşvik etmek istiyorum. Bu çok önemli. Orta vadeli programın gerçekleşmesinde etkili olacak olan biz girişimcilerin, elini taşın altına koyanların bu diyalog içinde olmalarını çok önemsiyorum.

İlk 10 umudu

İş ortamının iyileştirilmesi, kayıtdışı ile mücadele, enerji verimliliği ve rekabetin arttırılması, çevrenin korunması, kentsel gelişim, Ar-Ge ve inovasyonun ekonomiye yayılması, işgücü piyasası reformları gibi konularının programda geniş yer bulması, biz işdünyası temsilcilerini, ortak bir akılla ilk 10 ekonomisi olma yolunda umutlandırıyor.

Tüketici fiyatları üzerinde oluşacak baskı tehlikeli

OLUMLU değerlendirmelerin yanı sıra uygulamanın programı nasıl bir sürece sokacağını da dikkatle izleyeceklerini söyleyen Ümit Boyner, şu noktaya da dikkat çekti: “Program açısından bir tehlike de, bu zamların özellikle tüketici fiyatları üzerinde oluşturacağı baskı. Fiyat istikrari ve makroekonomik politikaların öngörülebilirliğinin de bu küresel ortamda kısa vadeli önemini yadsıyamayız. Cari açık konusundaki hassasiyete hepimiz katılıyoruz. Ama alınan önlemlerin orta vadeli programın bütünlüğünü bozmamasının önemine dikkat çekmek istiyoruz. Programı doğrusu ve eğrisiyle değerlendireceğiz ve takipçi olacağız.”

Birkaç ay OVP güven verici işaretlerle desteklensin not artışı sürpriz olmaz

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Türkiye’de kısa vadede, enflasyonun hedef belirsizlik aralığında seyrettiği bir ortamda mevcut para politikasının kredibilitesinin güçlü kalması çok önemli olduğunu vurguladığı konuşmasında, şu noktalara da vurgu yaptı:

Tüm dünyada 2008-2009 küresel krizi gibi bir sürece yeniden girilmemesine odaklanılmış durumda. Bu nedenle, Türkiye’nin bu kaygı dolu toplu hareketten ayrışması, yabancı sermaye çekmedeki başarısının devamı ve makro ve finansal istikrarını sürdürmesi açısından, başta da belirttiğim gibi dün açıklanan Orta Vadeli Program büyük önem taşıyor.

Orta Vadeli Program’ın yerel ve küresel tüm ekonomik aktörler tarafından kabul görmesi, ilk bir kaç ay içinde ekonomide güven verici işaretlerle desteklenmesi ve hükümetimizin kararlılığının azalmadan devam etmesi, Türkiye’nin gelişmekte olan ekonomilerde daha üst sıralara çıkmasını sağlayacaktır. Zaten, böyle bir süreçte ülkemiz kredi derecelendirmesinin yatırım yapılabilir seviyeye çıkması da sürpriz olmayacaktır. Yani yeni bir not artışı Türkiye’nin hakkı olacaktır.

Sabancı: Gelişmiş ülkeler yarını bile göremezken OVP’nin açıklanması olumlu

SABANCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Orta Vadeli Programı geleceği görmek açısından olumlu değerlendirdiğini söyledi. Sabancı yazılı açıklamasında, Orta Vadeli Program’ı dünyada gelişmiş ülkelerin yarını bile göremedikleri bir dönemde, iş dünyası olarak geleceği görmek açısından olumlu değerlendirdiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’nin büyümesi, ihracatın artması ve cari açığın düşürülmesini öngören Orta Vadeli Program’ın ana hatlarını ekonomimizin gelişmesi ve kalkınması bakımından faydalı buluyorum. Ekonomimizin kalkınmasına katkı sağlayacak bu programın gerçekleşmesi için hep beraber elele vererek çalışmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde oluşturulacak yeni bir anayasa, sağlıklı vergi ve hukuk reformu ile Orta Vadeli Program’da öngörülenden daha düşük bir cari açığın gerçekleşeceğine inanıyorum.”

‘Güncelleme’ hükümetin hovardalığı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Vatandaşa yapılan zam zulmünün arkasında yatan cari açık, hükümetin seçim öncesindeki hovardalığının, yanlış politikalarının bir sonucudur” dedi. Öztrak’ın dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısı şunları söyledi: “Hükümet seçimlerden önce vatandaşın özlemleriyle gelirleri arasındaki uçurumu kredilerle kapattı. Bu politika sonucunda Türkiye, hiç görmediği yükseklikte bir cari açıkla karşı karşıya kaldı. Şimdi bu politikaların bedeli vatandaşa ödettiriliyor. Seçimlerden bu yana döviz kurunda yüzde 20 oranında devalüasyon yaşandı. Seçimlerden bu yana, elektrik, doğalgaz, telefon, otomobil fiyatlarına zam gelmeye başladı. Açıklanan vergi önlemleri vatandaşın cebinden milyarlarca lirayı aldı götürdü. Seçim öncesinde, hükümet, ‘İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Bu dönem bizim ustalık dönemimiz olacak’ diyordu. Evet, bu dönem Hükümet’in zamlarda ve güncellemelerde ustalaştığı bir dönem olarak karşımıza çıktı.”

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı