Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Türklerin uygarlığa ve İslam'a katkısı olmadı mı

  Doç. Dr. Erol Göka
  20 Temmuz 2007 - 16:24Son Güncelleme : 20 Temmuz 2007 - 18:02

  Türk grup davranışının önemli bir bileşenini oluşturan ve modern zamanlarda halen de Türklerin davranışını belirleyen göçebe psikolojisi üzerinde çalışmalarımı, bir süreden beri www.hurriyet.com.tr okuyucularıyla paylaşıyorum.

  Göçebe psikolojisinin süren etkilerini ele alan bu yazılarda, konuya doğrudan odaklandığımızdan, bizim diğer alanlardaki görüşlerimizi bilmeyen okuyucularımızdan eleştiriler alacağımızı tahmin ediyorduk. Genel olarak uygarlık ve Türklerin uygarlık(lar)la ilişkisi ve uyarlık(lar) karşısındaki konumu üzerine başka yerlerde ileri sürdüğümüz görüşlerimizi enine boyuna burada ortaya koymayınca, bir arkadaşımız haklı olarak şunları düşündüğünü söyledi:
  "Selçuklu ve Osmanlının kurucu unsuru olan Türklerin, davranışlarında göçebe psikolojisini taşımaları; kas gücüne dayanan dayanıklı savaşçılar olarak iktidarı ellerinde tutmaları; buna mukabil, kentli Farisi-Grek-Ermeni nüfuzu karşısında itilmişlik duygusunu yaşamaları ilginç konular. Fakat "İslam dünyasının merkezi" olarak nitelendirebileceğimiz, Selçuklu-Osmanlı coğrafyasında Türklere biçilen bu konum, kurucu unsurda sadece kası, savaşı, mücadeleciliği vurgulamak anlamına gelmez mi? 12. yy.dan sonra, İslam dünyasında kayda değer bir gelişme olmamış diyen müsteşrike hak verilmiş olunmaz mı?"

  Doç. Dr. EROL GÖKA'nın önceki yazıları

  * Sözlü kültür iyidir iyi olmasına ama...

  * Türk'ün uygarlık(la baş etme) formülü

  * Göçebe Türk'ün psikolojisi

  * Toplumsal yaşantımızdaki göçebelik görünümleri

  *
  Göçebeyim, göçebesin, göçebeyiz

  * Türk göçebeliğinin Osmanlı'daki durumu

  * Türklerin Anadolu'yu yurtlaştırmaları

  *
  Göçebeliğimiz de kendimize özgüdür

  * Muhabbet ehliyiz

  * Türkün internet sevdası

  *
  Başlarken

  Bu soruya cevap verebilmek için genel olarak uygarlık ve Türklerin uygarlık(lar)la ilişkisi ve uygarlık(lar) karşısındaki konumu üzerindeki görüşlerimizi ortaya koymamız, en başta da düşünürleri ikiye ayıran "kültür" ve "uygarlık" birbirlerinden ayrı mıdır? Tartışmasında konumumuzu belirlememiz gerekir. Hemen söyleyelim, psikoloji alanında bu konuda görüş beyan etmiş psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un aksine, biz "kültür" ve "uygarlık"ın birbirinden ayrı olduğu kanaatindeyiz. Sorunu bu çerçevede ele alıyoruz.

  Braudel gibi uygarlık tarihçilerine göre, Türklerin kendine özgü bir uygarlıkları yoktur; onların bu açıdan tarihteki rolleri uygarlıklar arasında aracı olmaktır. Türklerin kültürler ve dinler karşısında fanatik olmamaları, her türlü uygarlığı kolayca benimseyebilmeleri gibi özellikleri bu rollerini pekiştirmektedir. Uygarlıklar arasında aracı olma rolü, küçümsenecek bir rol değildir, hatta tam tersine "Türkler olmasaydı, uygarlıklar arasında etkileşim olmazdı, uygarlık tarihi olmazdı" denebilir. Benim uygarlık tarihçilerinin bu görüşlerine ilave olarak söylemek istediğim şey, henüz tam olarak başaramasalar, sentezcilikle yetinseler bile Türklerin tüm tarihleri boyunca kendi özgün uygarlıklarını oluşturmaya da giriştikleridir. Sürecin yönü bu doğrultudadır. Türklerin, mimari, şiir, musiki gibi alanlarda her zaman kendine özgü bir uygarlığın temelleri var olduğu birçok araştırmacı tarafından belirtilmektedir.

  Türklerin kendilerine özgü bir uygarlık kurmaya yatkınlıkları, İslam'la karşılaşmalarından sonra ayan beyan görülen bir olgudur. Öyle ki İslam'la ilk toplu karşılaşmaların olduğu coğrafya olan Maveraünnehir'de İslam düşünce külliyatına, mimarisine, müziğine Türk soylulardan çok önemli katkılar olmuştur. Türk tarihi açısından İslam olmanın heyecanıyla yerleşik yaşama ve uygarlığa yönelmenin ayırt edici biçimde kendini gösterdiği bu döneme "Maveraünnehir Aydınlanması" dense, yeridir. Müslüman Türklerin yerleşik ve uygar olma çabaları, yöneticilerin bazı aymazlıklarına rağmen Anadolu'ya geldikten sonra da, kendine özgü bir rotada sürmüştür. Selçuklu ve Osmanlı Türkleri, İslam uygarlığına Arap, Fars, Bizans parçalarından oluşan senteze dayalı katkılar yapmışlardır. Katkılar pek doğal olarak düşünce ve bilim alanında değil, devlet yönetimi, askerlik, mimarlık ve İslam sanatı alanında olmuştur. Pek doğal olarak diyorum çünkü Türklerin yıkılmakta olan İslam dünyasındaki misyonu, onu korumak ve kollamaktır. Ayrıca tüm uygarlıklara düşünce alanındaki katkılar kuruluş ve gelişme döneminde yapılır, bir süre sonra kötü-ünlü Toynbee'nin zeolitleşme (taşlaşma) dediği durum ortaya çıkar. Örneğin modern uygarlık en önemli düşünürlerini Aydınlanma döneminde vermiş daha sonra kendini tekrarlamaya başlamıştır.

  Bu senteze dayalı uygarlık, Batı modernleşmesinin meydan okumasına cevap verememiş, yenilginin külleri arasından yeni bir uygarlaşma umudu olarak Türkiye Cumhuriyeti ile çıkılabilmiştir. Dünyada modern uygarlığın krizinden söz ettiğimiz şu sıralarda Türklerin uygarlıklarla ilişkilerindeki bu muazzam nitelikleri, yeni bir uygarlık için dikkatlerimizin onlara çevrilmesine neden olmaktadır. Kaldı ki Türklerin savaşçı nitelikleri de uygarlık(lar)la ilişkileri açısından küçümsenemez. Onların savaşçı nitelikleridir ki, onları İslam dünyasını kılıcı, koruyucusu haline getirmiştir. Gerek Selçuklu gerek Osmanlı dönemi, muhtemelen Türkler olmasaydı, kaybolup gidecek olan İslam dünyasının yeniden şahlandığı, İslam uygarlığına muhteşem katkılar yapıldığı dönemler olmuştur. Türklerin İslam'a girişleriyle ortalığın karıştığını ve İslamiyet'in safiyetinin bozulduğunu, dolayısıyla İslam dünyasının şimdiki geriliğinden Türklerin sorumlu olduğunu öne sürüp duran Arap kökenli İslamcılar, bu çirkin iftiralarını Türkler olmasa yitip gidecekleri gerçeğine gözlerini kapayarak yapmaktadırlar.

  Haçlı Seferleri'yle ilgili tarihçiler arasında yapılan şu tartışma, Türklerin uygarlık(lar)la ilişkisi ve uygarlık tarihindeki rolü konusunda oldukça ışık tutucu olabilir. Tarihçi Jacques Pirenne, Haçlı Seferleri'nden söz ederken Batı uygarlığının dünyaya yayılışını Türklerin dokuz yüzyıl geride bıraktığını söylemektedir. Ona göre, eğer Türkler tarih sahnesine karışmış olmasaydı Batılılar, çok daha önce Avrupa-Hint yolunu açmış ve büyük keşifler 900 yıl önce başlamış olacaktı. Bu tezin tam aksini savunan Şemsettin Günaltay ise I. Tarih Kurultay'ında, Türklerin İslam uygarlığını savunması olmasaydı, bu uygarlığın 9 ve 10. yy.da yıkılacağını, 9 ve 13. yy.lar arasında Ortaçağ karanlığında yaşayan Batı'ya İslam uygarlığının eserleri aktarılamayacağı için Rönesans'ın ortaya çıkmayacağını ileri sürmüştür. Bu tezlerden hangisi doğrudur bilinmez ama her iki tarihçinin de hemfikir olduğu konu, Türk faktörü işe karışmadan önce yakın-Doğu barajının pek gevşek olduğudur. Bu nedenle Hilmi Ziya Ülken de, Türkler olmasaydı, pek rahatlıkla bu gevşek yakın-Doğu'ya yarı barbar Avrupalıların yerleşeceklerini ama kurulan Haçlı devletlerinde gördüğümüz gibi buralara kültür bakımından pek bir katkı getirmeyeceklerini bildirmektedir. Tam tersine Haçlılar Ortadoğu'dan bir şeyler almışlardır. Türklerin koydukları blok, çeşitli nedenlerle taşmak zorunda olan Avrupa'yı başka yollar bulmaya, yeni kıtalar keşfetmeye sevk etmiştir.

  Türklerin uygarlık tarihindeki rolünü, bunun gibi, Bizans, Sasani, Hint, Çin arasındaki işlevlerinde de gösteren birçok başka örnek verebiliriz. Hasılı kelam, "Türkler olmadan uygarlık tarihi olmazdı" dersek, abartılı bir söz söylemiş olmayız.

  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı