"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

Türkiye’nin 4 milyon konuta ihtiyacı var

Ülkemizdeki deprem gerçeğine karşı kentsel dönüşüm süreci hız kesmeden devam ediyor.

Yeni bir ruh ve seferberlik anlayışı ile şehirlerimizdeki çöküntü alanları ayağa kaldırılıyor. Burada tüm taraflar, herkes için şehir konseptini öne çıkararak Türkiye’nin güven yüzünü oluşturmalı. 10’uncu beş yıllık kalkınma planına göre, 2014-2018 yıllarında şehirleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacı toplam kentsel dönüşüm ve konut durum analizine göre, sağlıksız yapılaşma, eskiyen ve yıpranan yapı stoku, afet riskleri, hızlı nüfus artışı, değişen mekan tercihleri ile işlev ve değer kaybeden alanların oluşması gibi faktörler, şehirlerde yapı ve alanların dönüşüm ihtiyacını arttırdı. Riskli yapıların tespiti ve yenilenmesi konusunda görevlendirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu yıl mayıs ayı itibariyle 19 ilde, 46 farklı alanda 97 bin 300 yapıyı içeren, yaklaşık 610 bin kişinin yaşadığı 3 bin 876 hektar, dönüşüm alanı ilan edildi.
Plana göre, 2014-2018 yılları arasında izlenecek politikalar şöyle:
1- Afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere üretim ve ortak kullanım alanlarında yüksek fayda ve değer üreten, büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, mekan ile yaşam kalitesini yaygın şekilde arttıran dönüşüm projelerine öncelik verilecek.
2- Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimi ile uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen yaklaşımla gerçekleştirilecek.
3- Kentsel dönüşümde ideal alan büyüklüğü ve bütünlüğü gözetilecek, planlama araçlarından en üst düzeyde yararlanılması sağlanacak. Plan ve projelerin niteliklerini, önceliklendirme, hazırlama, denetim ve yönetişim süreçlerini tanımlayan usul ve esaslar geliştirilecek.
4- Kentsel dönüşüm uygulamalarının finansmanında kamu harcamalarını asgariye indiren model ve yöntemler kullanılacak.
5- Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer oluşturan sektörler, oluşturucu endüstriler ile yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecek.
6- Dar gelirliler başta olmak üzere, halkın temel konut ihtiyacının daha yüksek oranda karşılanması için gerekli önlemler alınacak, barınma sorununa sağlıklı ve alternatif çözümler geliştirilecek.
7- Kamunun konut piyasasında yönlendirici, düzenleyici, denetleyici ve destekleyici rolü güçlendirilecek, alt yapısı hazır arsa üretimi hızlandırılacak.
Tüm bu süreç dikkatle incelendiğinde Türkiye’nin kalkınma ve büyümesinde ana lokomotif sektörlerden biri olan yapı ve inşa faaliyetleri büyüyecek.
Burada insanımıza adaleti esas alan ayrıştıran, bölen değil birleştiren mekansal tasarımları sunmalıyız. Türkiye’nin barış, huzur ve kalkınmasını hep birlikte başarmalıyız.
KADEM EKŞİ

ÖĞRENCİ DE ANNESİNE DAYAKTAN YAKINIYOR

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ilköğretim öğrencilerine “Belediye başkanı olsaydınız neler yapardınız?” diye sordu. Çocuklar bu soruya birbirinden ilginç yanıtlar verirken, bir öğrencinin mektubuna, “Ben annelerin kocalarından dayak yememeleri için kampanya yapardım” diye yazması dikkat çekti. Öğrencilerden gelen yanıtlar arasından seçilen 63 adet mektup, eski hipodrom alanında düzenlenen Büyük Ankara Festivali için kurulan Keçiören Belediyesi standında sergiye açıldı. Hakkı Doğan adlı öğrenci mektubunda Başkan Ak’ın sorusuna, “Fakirlere, işsizlere yardım ederdim. Parası olmayana para verirdim. Okula gitmeyen çocukları okula gönderirim. Okulumda korumalar olmasını isterdim” yanıtını verdi.

BİLİYOR MUSUNUZ

Çankaya Belediyesi ekiplerinin, hafriyat atıkları ve kuru ot bürüyerek tehlike arzeden boş alanları temizleyip, mahallenin gençlerine oyun ve spor alanları olarak kazandırmaya devam ettiğini...

X