Türkiye’deki LPG araçların yüzde 75’i bomba gibi

Hürriyet Haber
02.02.2005 - 00:00 | Son Güncelleme: 02.02.2005 - 00:01

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, son günlerde kamuoyunda büyük tartışma yaratan LPG’li araçlar hakkında yaptıkları araştırmayı açıkladı. Araştırmaya göre, Türkiye’de LPG’li araçların yüzde 75’nin sızdırmazlık raporu olmadığı belirlenirken, bu sonuç araçların trafikte patlamaya hazır bomba gibi dolaştıklarını ortaya koydu. Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, LPG’li araçların standartlara uygun olması durumunda hiçbir tehlike riski taşımadıklarını söylüyor.MAKİNA Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Türkiye’de araçların LPG’ye dönüştürülmesinde yürürlükteki standartlara uygun malzeme kullanılması, dönüşümlerin yetkili mühendisler tarafından yapılması ve denetim süreçlerinin iyi işletilmesi durumunda LPG’li araçların en az benzinli araçlar kadar güvenli olduğunu ifade ediyor. Oda’nın gözetiminde 1998-1999 yılları arasında dönüşümü yapılan 184 bin araçta bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadığını kaydeden Koramaz, ‘Son zamanlarda gerçekleşen LPG’li araç kazalarının hiç biri Odamızdan alınan Gaz Sızdırmazlık Raporu bulunan araçları kapsamamaktadır’ iddiasında bulunuyor.RAPOR MUAYENEDE İSTENECEKKoramaz, LPG dönüşümüyle ilgili yaşanan sorunları şöyle anlatıyor: ‘Araçların LPG tekniğine uygun olarak dönüştürülmesi 13.10.1983 tarihinde kabul edilen 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile düzenlenmiştir. 17 Ağustos 2000 tarih ve 24143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin Emniyet ile İlgili Hükümler Maddesinin 3. paragrafında ise LPG ile çalışan araca ait TSE’den veya Makina Mühendisleri Odası’ndan veya Otomotiv Ana Bilimi Dalı olan üniversitelerden temin edilen Gaz Sızdırmazlık Raporu, muayene istasyonlarında yapılan periyodik araç muayenesi sırasında araç sahibinden istenecektir, denilerek Karayolları Genel Müdürlüğü Muayene İstasyonları’nın, LPG’li araçların muayene işlemlerinde Gaz Sızdırmazlık Raporunu isteyeceği açıkça belirtilmiştir.’Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu yönetmeliğin uygulanması konusunda yeterli koordinasyonu sağlayamadığını belirten Koromaz, ‘İçişleri Bakanlığı yaptığı yol üstü kontrollerinde LPG ile çalışan ancak ruhsatına işlenmemiş araçların trafikten men edilmesi için gerekli hassasiyeti göstermemekte, Karayolları Genel Müdürlüğü ise LPG’li araçların fenni muayenesi yapılırken Gaz Sızdırmalık Raporu koşulunu genelde aramayarak denetimden geçmemiş LPG’li araçların trafiğe çıkmasına izin vermektedir. Bu ihmaller sonucunda son zamanlarda karşılaştığımız facialar meydana gelmektedir’ dedi.Koramaz, LPG sektörünün denetim altına alınması amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 05.03.1998 tarihinde LPG araç dönüşümü yapan firmalara verilen İmalat Yeterlilik Belgesi ile mühendislere verilen Yetki Belgesi’nin yapılan bir protokolle kendilerine devredildiğini belirtti.183 BİN 490 ARAÇ KONTROL EDİLDİKoramaz şöyle konuştu: ‘Bu yetki devrinden sonra Odamızca sektörde çalışan mühendisler eğitime tabi tutularak belgelendirilmiş ve LPG araç dönüşümü yapan firmaların kayıtları Odamızca tutulmaya başlanmıştı. Bu süreçte konunun taraflarıyla çeşitli toplantılar yapılarak gerekli denetim mekanizması oluşturulmuş, LPG’ye dönüşen araçların son kontrolleri Odamız tarafından eğitilmiş personellerin kontrolünden geçirilerek Montaj Tespit Raporları Odamızca düzenlenmiştir. LPG araç dönüşümü yapan firma sayısı 18 aylık bir sürede 454’e çıkarılmış, tüm firmaların; Odamızdan yeterlik belgesine haiz, odamız eğitim programlarından geçerek belgelendirilen makina mühendisi çalıştırması sağlanmıştır. Bu dönemde, Odamızca 183 bin 490 adet araç kontrol edilerek Montaj Tespit Raporu düzenlenmiştir. Bugüne değin kontrolleri Odamızca yapılan bu araçlarda hiçbir sorun yaşanmamıştır’BAKANLIK ANLAŞMAYI FESHETTİ‘Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol 27.12.1999 tarihinde tek yanlı olarak feshedilmiştir’ diye konuşan Koramaz, ‘Bu fesih işleminden sonra, sektörün denetimi ve kontrolü yine o sektörde faaliyet gösteren firmalara bırakılmıştır. Bu uygulama sonucu; ülkede kaçak LPG KİT’i ve malzeme girişi artmış, yasal olmayan LPG araç dönüşümleri başlamış ve haksız rekabet koşulları yaratılmıştır. Sektörde disiplinsizlik, kuralsızlık, kontrolsüzlük ve denetimsizlik had safhaya ulaşmıştır’ açıklamasını yaptı.Koramaz, bu dönemde oluşturulan haksız rekabet ortamı neticesinde LPG araç dönüşümü yapan yetkili firma sayısının 2004 yılı sonu itibarıyla 231’e düştüğünü belirterek, ‘Montaj KİT’i satan firmalardan aldığımız bilgilere göre, Odamızla protokolün feshinden bugüne değin (yaklaşık 4 dört yılda) bir milyon civarında araç LPG’ye dönüştürülmüş olup bu dönüşümlerin büyük bir çoğunluğu mühendis çalıştırmayan yetkisiz firmalarca gerçekleştirilmiştir’ dedi.500 bin aracın ruhsatına bile işlenmemişBugün itibarıyla, gaz sızdırmazlık raporu Trafik Ruhsatına işlenmiş yaklaşık 1 milyon, ruhsata işlenmemiş yaklaşık 500 bin LPG’li aracın trafikte seyrettiğini belirten Koromaz şunları kaydetti: ‘Odamızca yapılan Gaz Sızdırmazlık kontrollerinin tüm ülkede sayısı iki yıllık dönemde 400 bin civarındadır. Her iki yılda bir Karayolları Muayene İstasyonlarında 1 milyon adet LPG ile çalışan aracın fenni muayenesi yapılması gerektiği göz önüne alındığında, yüzbinlerce aracın gaz sızdırmazlık raporu olmadan fenni muayeneden geçtiği de açıkça görülmektedir. Diğer bir deyişle LPG’li araçların yüzde 75’i herhangi bir denetimden geçmeden trafikte potansiyel tehlike olarak dolaşmaktadır. Araç Muayene İstasyonları hizmetini yürüten Karayolları Genel Müdürlüğü, Odamız tarafından birçok kez uyarılmasına rağmen, nedenini anlamadığımız bir duyarsızlık örneği göstermiş ve denetimsiz araçların trafikte dolaşmasına neden olmuştur.’Raporu olmayanların fenni muayenesi yapılmasınTMMOB Makina Mühendisleri Odası’na göre can ve mal güvenliği için biran önce dikkate alınması ve yapılması gerekenler şunlar:LPG araç dönüşümü yapan firmalara İmalat Yeterlilik Belgesi verilmesi, LPG dönüşümü yapılan araçlara Montaj Tespit Raporu verilmesi ve Araç Tadilat Projelerinin onaylanması işlemlerinin geçmişte olduğu gibi Odamıza devri konusunda ortak bir protokol imzalanmadır.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan A.İ.T.M. Yönetmeliği uyarınca, Karayolları Muayene İstasyonlarında Gaz Sızdırmazlık Raporu olmayan araçların fenni muayenesi yapılmamalıdır.İçişleri Bakanlığı, yaptığı yol üstü kontrollerde, LPG dönüşümünü ruhsatına işletmeyen araçların trafikten men edilmesi hususunda ki denetimlerini sıklaştırılmalıdır.Ülkemizde araçların LPG’ye dönüşümü 1995 yılında başlamıştır. İlgili TSE standardına göre araca takılan LPG tankının ekonomik ömrü 10 yıl olup, bu süre 2005 yılında dolmaktadır. Bu nedenle sıkı bir denetim mekanizması uygulanarak ekonomik ömrünü doldurmuş LPG tankı bulunan araçların tanklarının değiştirilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı acilen gerekli girişimlerde bulunmalıdır.
Etiketler:

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı