Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Türk turizminde yerel oluşumlar

KALKINMA Ajanslarının Kuruluşu ile ilgili 5446 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 26 kalkınma ajansı kuruldu.

Ajanslar kuruluş amaçlarına uygun olarak kuruluşlara teknik ve mali destekler sağlıyor. Kaynakların yerinde ve etkin kullanılması yoluyla yerel potansiyeli harekete geçirmeyi amaçlayan destekler kapsamında yapılan hibelerin toplamı 600 milyon TL yi buldu.
Turizm konusundaki yaptıkları toplantılarla yörelerin gelişiminde turizmin öneminin ön plana çıkmasını sağlayan kalkınma ajanslarının, turizmle ilgili projeleri desteklemek konusunda da azami gayreti sarf ettiklerini görüyor ve yaşıyoruz. Türkiye’de turizmde yerel oluşumların en çok desteklendiği bir aşamada olduğumuzu ifade etmek durumundayım.

Proje aşırılığı

Genelde makro ölçekli planlarla yönlendirilen kitle turizmi yerine, özellikle Anadolu’da kültür turizmi ve buna bağlı kültür ekonomilerinin gelişimine verilen bir ivme yaşıyoruz. Dengeli, insan odaklı ve katılımcı bir kalkınma stratejisi içinde, 2023 Turizm Stratejisinin de yeniden gözden geçirilmesini gündeme getirebilecek bu aşamada, proje aşırılığının da kontrol edilmesi önem taşımaktadır. Ajanslara gelecek projelerin, yerele özgün konuların, ulusal programlarda öngörülen hedeflere uyumunu sağlamak açısından, yönlendirici özellikler taşımaları da değerlerini artıracaktır.
AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılması amacıyla kurulmuş olan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nu, Anadolu’nun Turizm potansiyelini değerlendirmeye yönelik faaliyetleri ile de izliyoruz.

Yaşama katkı

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Anadolu’nun gücünü oluşturan tarım ve kültürün turizmle bağlantılı olarak gerçekleşmesini sağlayacak projelere katkıda bulunmak amacıyla 2006 yılında yaptırmış olduğu Türkiye’nin Anadolu Turizm Araştırması Raporunu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliği ile yenilemeyi amaçlamaktadır.
Ayrıca kırsal turizmin gelişmesi, tarımsal üretimin yerel turizm işletmelerinde değerlendirilmesi, bölge içi ve bölgeler arası ekonomiye olan katkılarını artıracaktır. Raporumuzun bundan sonra yenilenecek beş yıllık döneminde kırsal turizmin yaşama, istihdama ve ekonomiye olan katkılarını da izlemek imkanımız olacaktır.
İşletmelerimizi, halkımızı ve düşünenleri, turizmin ülkenin sinerjisi ile gelişmesini devamlı kılacak projelere imkan hazırlayan, destek veren kurumlarımızın çabalarına daha çok katılmaya davet etmek istiyorum.

X