Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Türk halkı cep telefonuyla konuşmayı sevdi

AVRUPA’da Türkiye’nin önünde Fransa vardı.

/images/100/0x0/55eb4e0df018fbb8f8b8a9c7

Bir süre önce gazetelerde okuduğunuz gibi, Fransa’yı da geride bırakarak Avrupa’da cep telefonuile konuşma rekorunu ele geçirdik. Vergisinde ise yıllardır “dünya rekoru” açık ara farkla Türkiye’de...

SABİT VE CEPLE KONUŞMA DAKİKASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye elektronik haberleşme sektörü ile ilgili Ağustos 2012 “Üç Aylık Pazar Verileri Raporu”nu açıkladı.

Yıllık arama trafiği ile ilgili Tablo-I’den de fark edileceği gibi, mobil telefon yani cep telefonu ile yapılan aramalar, “milyar dakika olarak” her yıl düzenli olarak artıyor. 2011 yılında, bir önceki yıla göre mobil ve sabit telefonun toplam trafik miktarı yüzde 13 artarak 168,9 milyar dakikayı geçti. Bunun yüzde 87’sini yani 147,1 milyar dakikasını mobil trafik oluşturuyor. 2012’nin ilk 6 ayında, mobildeki bu oran daha da artarak yüzde 89’a çıktı.

Sabit telefonla yapılan aramalar ise, her geçen yıl azalıyor. 2004 yılında yüzde 76 olan oran, giderek geriledi. 2011 yılının ilk altı aylık döneminde, toplam arama trafiğinin yüzde 14’üne düşen bu oran Tablo-II’de de görüldüğü gibi 2012’nin aynı döneminde yüzde 11’e gerilemiş.

ABONE SAYISI

Tablo-III’de yer alan abone sayılarına göz attığımızda, sabit telefon abonelerinin her geçen yıl azaldığı, buna karşılık mobil telefon abonelerinin sürekli arttığı fark ediliyor. Özellikle 2004 yılına göre kıyaslama yapıldığında, konuşma dakikası ve abone sayısındaki artış daha net fark ediliyor. Mobil telefonla arama, toplam arama trafiğinin 2004’te yüzde 24’ü iken, 2012 Haziran sonunda yüzde 89’a yükselmiş. Sabit telefonla arama ise 2004’te toplam aramanın yüzde 76’sı iken 2012 Haziran sonunda yüzde 11’e düşmüş. Ancak, hane halkı büyüklüğünün 3,97 olduğu göz önüne alındığında, bu oran konuşan kişi yönünden daha farklı oluyor.

SEVGİNİN NEDENİ

Başlıkta, Türk halkının cep telefonuyla konuşmayı sevdiğini belirtmiştik. Bu sevginin nedenleri de var.Birincisi, her yerde ve her ortamda cep telefonu ile konuşma lüksünün olması, şehir içi-şehirlerarası görüşmenin tutar olarak fark etmemesi, çok etkili oluyor. İkincisi, internete ulaşabilmenin cep telefonu ile de sağlanabilmesi ve ulaşımın daha hızlı olması ayrı bir neden. Üçüncüsü, cep telefonu ile yapılan görüşmelerde “Özel İletişim Vergisi’nin sabit telefona kıyasla 10 puan yüksek olması” ayrıca mobil telefon operatörlerinin brüt gelirlerinden (zarar etseler dahi) “yüzde 15 Hazine Payı” alınması ve bunlara rağmen ortalama konuşma bedelinin, sabit telefona kıyasla daha ucuz olması, vatandaşın tercihini etkileyen bir başka neden oluyor...

X