« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Turgay Şeren: Birileri dur demeli

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Turgay ŞEREN

FARUK Süren'in üç sene önce başlattığı ve halen devam ettirdiği Ali Sami Yen serüveni var. Bakın o serüven ne boyutlara geldi; size en ufak bir yorum yapmadan aktaracağım. Galatasaray Kulübü ile Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında Ali Sami Yen Stadı ile ilgili imzalanmış iki sözleşme vardır. Bunlardan birincisi, Beyoğlu 9. Noterliği'nce 13.08.1997 tarih ve 23569 sayı ile düzenlenmiştir. Bu sözleşmenin 10. maddesi, ‘‘Kulübün elde ettiği haklarını M.K.'nın 753. maddesi hükmü uyarınca devir tarihinden iki ay önce Genel Müdürlüğe bilgi vermek koşuluyla hisse çoğunluğunu elinde bulundurduğu iştirakçilerine temlik edebilir’’ şeklindedir.

İkinci sözleşme ise Beyoğlu 9. Noterliği'nce 21.08.1997 tarih ve 24338 sayı ile düzenlenmiştir. Bu sözleşmenin 10. maddesinde yukarıdaki hüküm çıkarılmış, yerine, ‘‘Kulüp bu sözleşme ile 49 yıl süreyle daimi nitelikli müstakil üst hakkını kulüp adına tescilini talep hakkına kavuşur’’ hükmü yer almıştır. Her iki sözleşmenin yürürlük tarihi 07.08.1997'dir.

<ı>Üçüncü bir sözleşme mi?

Hukuken aynı konudaki iki sözleşme daha sonra yeni tarihli olanının yani ikinci sözleşmenin geçerli olmasını emreder. O halde Ali Sami Yen Stadı'nın üst hakkı, yeni kurulan Stat AŞ'ye ayni sermaye olarak nasıl konulmuştur. Bu konuda Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılmış üçüncü bir sözleşme mi vardır?

TGS Finans Factoring Hizmetleri AŞ ile imzalanmış 09.02.2000 tarihli sözleşmenin 4.1 maddesinde, ‘‘Kulüp ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında 07.08.1997 tarihinde imzaladığı Ali Sami Yen Stadı'nın 49 yıllığına müstakil nitelikli üst haklarının kulübe devri ile sözleşmeye istinaden oluşan ayni hakkın yatırım kredisinden temini 100 milyon Amerikan Doları kulübün belirleyeceği banka hesabına bloke edilmesini takip eden 5 gün içerisinde Ali Sami Yen Stadı borç temin eden firmanın lehine ipotek edilecektir’’ hükmü mevcuttur. (Metni sözleşmeden aynen yazdım, ifade bozukluğu için özür dilerim.) Basında yeralan haberlerde bu konu hiç yer almamaktadır. Üst hakkı nasıl olur da ipotek yapılabilir? Herhangi bir ödememezlik durumunda kredi verecek olan kuruluş bu ipoteğin çözülmesini isterse G.Saray'ın hali ne olur? Hani kulübün gayrımenkulleri hiçbir şekilde risk altına alınmayacaktı.

TGS Şirketi, 78 milyar, yani takriben 135 bin dolar sermayeli bir şirkettir. Sözleşmede, G.Saray 100 milyon dolar krediyi aldığı taktirde 12 milyon dolar komisyon ödeyeceği taahhüt edilmiştir. Ayrıca 135 bin dolar sermayeli bu şirketin sözleşmesinde 10 milyon dolarlık bir ceza şart konulmuş. Pekii bu şirket taahhütü yerine getirmezse G.Saray'ın 12 milyon dolarını alan bu şirketten G.Saray hakkını nasıl arayacak?

<ı>İŞTE DELİLLER

1. 26 Ocak tarihli Ticaret Sicili Gazetesi

2. 28 Ocak tarihli Sirküler

3. 12 milyon dolar komisyon ödenmesi taahhüt edilen 9 Şubat tarihli sözleşme. (İsteyen Galatasaraylılar'a gönderilir)

Buyurun size, Galatasaray'ın acıklı hali. YORUMSUZ.


Bunları da Beğenebilirsiniz