Gündem Haberleri

GÜNDEM

  ‘Türban disiplin suçu’

  Hürriyet Haber
  13.03.1998 - 00:00 | Son Güncelleme: 13.03.1998 - 00:01

  Sivil Çalışma Grubu, iki ayrı toplantıdan sonra hazırladığı türban raporunda, türbanın ‘kılık kıyafetle ilgili mevzuata aykırı’ olduğunu vurguladı. Raporda, ‘‘Kamu görevlileri ile öğrencilerin, devlet daireleri ile okul ve üniversitelerden oluşan eğitim kurumlarının kapalı mekanlarına türbanla girmesi disiplin suçu oluşturur’’ denildi.

  İrticayla mücadele konusunda gerekli önlemleri almak üzere Başbakanlık bünyesinde kurulan Sivil Çalışma Grubu (SÇG), kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve okullarda, kılık kıyafetle ilgili hukuki düzenlemelerin uygulanması gerektiğini bildirdi. Anayasa Mahkemesi ile İdari Mahkemeler ve Milli Güvenlik Kurulu ile Batı Çalışma Grubu'ndan sonra SÇG de, türbanın ‘Kılık kıyafetle ilgili mevzuata aykırı giyim’ olduğunun altını çizdi ve ‘‘Türban disiplin suçudur’’ kararına vardı.

  SÇG'ye türban için rapor hazırlamak üzere Başbakanlık bünyesinde kurulan çalışma grubunun, 21 Ocak ve 5 Şubat'ta iki toplantı yaptığı bildirildi. Başbakanlık, Milli Eğitim, İçişleri, Adalet ve bazı Devlet bakanlıkları ile Genelkurmay ve üniversiteler adına YÖK'ten üst düzey temsilcilerden oluşan çalışma grubu, türbanla ilgili mevzuat, yargı kararları ve uygulamaların değerlendirildiği bir rapor hazırladı. Raporda, kılık-kıyafeti düzenleyen mevzuat, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay ile Avrupa İnsan Hakları Komisyonu kararlarına yer verildi. Raporda, özetle şu görüşler yer aldı:

  DİSİPLİNE AYKIRI

  Kılık kıyafet konusunda Anayasa ve yasalarda değişiklik yapılmadığı sürece, kamu görevlileri ile öğrencilerin, devlet daireleri ile okul ve üniversitelerden oluşan eğitim kurumlarının kapalı mekanlarına türbanla girmesi disiplin suçu oluşturur.

  SAVSAKLAMAK DA SUÇ

  Yasa ve yönetmelik hükümleri, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve İdare Mahkeme kararları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile buralarda görev yapanlar ve tüm vatandaşları bağlayıcı nitelikte, uyulması-uygulanması zorunlu mevzuat ve içtihatlardır. Bunlara aykırı davranmak kadar savsaklamak disiplin hukuku ve ceza hukuku yönünden suç teşkil eder.

  YASAK KARARI BAĞLAYICI

  Her dereceden yargı kararlarının bağlayıcılığı, Hukuk devleti kavramının temel niteliklerinden biridir. Ancak, özellikle Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı Anayasa ile güvence altına alınmış ve tartışılmaz kılınmıştır. Bağlayıcılık, ‘gereğini yerine getirme’ anlamında olup, başta kamu görevlileri olmak üzere tüm gerçek ve tüzel kişilere, türbanı yasaklayan Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulama yönünde belli yükümlülükler getirmektedir.

  YASAĞA UYULMALI

  Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve okullar dahil tüm eğitim kurumlarında, kılık kıyafetle ilgili hukuki düzenlemelerin uygulanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

  TÜRBAN DERSİ

  Eğitim kurumlarından başlayarak toplumun her kesimine, kılık-kıyafetle ilgili mevcut mevzuat, bunların dayandığı esaslar iyi öğretilip, anlatılmalıdır. Özellikle lise ve üniversitelerde, kıyafet konusu sırası geldikçe derslerde işlenmelidir.

  KİTAPÇIK BASILSIN

  Kılık kıyafetle ilgili Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun kararları, bir kitapçık olarak açıklamalı bir yazı ekiyle basılıp, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite, lise ve diğer ilgili kuruluşlara gönderilmelidir.

  DİKKATLİ YANIT

  Türban ve kılık kıyafet konusunda yapılacak başvurulara, Devrim Yasaları, diğer hukuki düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun kararları dikkate alınarak yanıt verilmesi gerekmektedir.

  UYMAYANLARA CEZA

  Raporda, cezai yaptırımlar konusu da yer aldı, kılık kıyafetle ilgili mevzuata uymalanlara verilecek cezalara değinildi. Mevcut mevzuata göre, cezaların, sırasıyla uyarma, kınama, maaştan kesme ve Devlet memuriyetinden ihraç edilmeye kadar uzandığı vurgulandı.


  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı