Eğitim Haberleri

EĞİTİM

  Türban davasından çekildiler

  ANKA
  03.07.2007 - 11:01 | Son Güncelleme:

  Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Danıştay 2. Dairesi’nin türban davasında karar düzeltme başvurusundan çekilme isteğini kabul etti.

  Anaokulu öğretmeni Aytaç Kılınç'ın okul bahçesinde türban takmasını laikliğe aykırı bulan Danıştay 2. Dairesi üyeleri, yapılan karar düzeltme başvurusuna ilişkin "çekinme" talebinde bulunmuştu.

  Anaokulu öğretmeni Aytaç Kılınç’ın okul bahçesinde türban takmasının laikliğe aykırı olduğuna karar verdikten sonra, hedef gösterilen ve saldırıya uğrayan Danıştay 2. Dairesi üyeleri, karar düzeltme başvurusunu karara bağlamamak için "çekinme" talebinde bulundular.

  Danıştay 2. Dairesi üyeleri, verdikleri karar sonrası daire üyeleri Mustafa Yücel Özbilgin’in ölümüne neden olan saldırıya maruz kaldıklarını ve verecekleri kararın tarafsızlıklarına gölge düşürebileceği gerekçesiyle davadan çekilmek istediklerini bildirdiler.

  Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Birden, üyeler Kamuran Erbuğa, Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç’in kamuoyunda tartışma yaratan türban kararına ilişkin yapılan karar düzeltme başvurusundan çekilme taleplerini Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kabul etti. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, bir dairede iki kişiden fazla üye bir davadan çekilmek için başvurursa bu konudaki kararı İdari Dava Daireleri Genel Kurulu karara bağlıyor. Böylece, Kılınç’ın yaptığı karar düzeltme başvurusunu İdari Dava Daireleri Genel Kurulu karara bağlayacak.

  DAVA

  Gölbaşı Bayrak Anaokulu Müdürlüğü’ne atanan ve başı kapalı kimlik göstererek okula girmek isteyen Aytaç Kılınç, 2001’de görevinden alınarak Mamak Kıbrıs Köyü İlköğretim Okulu’na çocuk gelişimi öğretmeni olarak atanması işleminin iptali istemiyle dava açtı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, işlemi 2002’de iptal etti.

  Mahkemenin kararında, Altındağ Atam İlköğretim Okulu’nda öğretmen olarak görev yaparken, Gölbaşı Bayrak Garnizonu’ndaki Bayrak Anaokulu’na müdür olarak atanan kişinin, yeni atandığı okula gittiğinde, kimliğindeki fotoğrafında başı kapalı olduğu için görevliler tarafından alınmadığı, bunun dışında başka bir kimlik tespiti yapılmadığından müdürlük görevine başlatılmadığı, öğretmen hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce soruşturma açıldığı belirtildi.

  İdare Mahkemesi’nin kararında, soruşturma sonunda, öğretmene "aylıktan kesme" cezası verildiği ve Ankara Valiliği’nin işlemiyle Mamak Kıbrıs Köyü İlköğretim Okulu’na çocuk gelişimi öğretmeni olarak atamasının yapıldığı kaydedildi. Kararda, davacının, öğretmenlik görevi süresince kılık kıyafet yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket etmediğini söylediği ve nüfus cüzdanındaki fotoğrafında başı açık olduğu ifade edildi.

  Mahkeme, "Öğretmenin okula alınmayışının, o anda başı kapalı olması değil, daha önce aldığı kimliğindeki resminde başının kapalı olmasından kaynaklandığını belirterek, yalnızca bu husus esas alınarak davacının müdürlük görevine başlatılmadan öğretmenliğe atanmasında hukuka uyarlık görülmediği" gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etti.

  Kararın Ankara Valiliği’nce temyiz edilmesi üzerine dosya Danıştay 2. Dairesi’ne geldi. 2. Daire, idare mahkemesinin kararını bozdu. Daire’nin kararında memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığının açık olduğu vurgulandı. Davacı öğretmenin, her ne kadar okul içinde başı açık hizmet verdiği ifade edilse de zaman zaman başörtülü olduğu yönünde beyanların da bulunduğu dile getirilen kararda, davacının, benzer eylemleri nedeniyle daha önce aldığı iki ayrı disiplin cezası bulunduğu belirtildi.

  Kararda, "Davacının yönetici olarak görev yapacağı eğitim öğretim kurumunda öğrenim görenlerin yaşlarının küçüklüğü itibarıyla mantıksal değerlendirme ve çıkarım yapma çağından uzak oldukları hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının, okula geliş ve gidişleri sırasında da olsa yasal düzenlemelerde belirtilen ilkelere aykırı davrandığı sabit olduğundan, bu göreve başlamadan Bayrak Anaokulu Müdürlüğü görevinden alınarak Mamak Kıbrıs Köyü İlköğretim Okulu’na çocuk gelişimi öğretmeni atamasına ilişkin işlemde hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmamaktadır."denildi.

  Kılınç, Danıştay 2. Dairesi’nin verdiği karara ilişkin olarak olağanüstü hukuk yolu olarak bilinen "karar düzeltme" başvurusunda bulundu. Bu başvurunun karara bağlanmasının ardından hüküm kesinleşmiş olacak.

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNANLAR

   Sayfa Başı