Tüketici Konseyi'nde yeni taslak tartışıldı

Hürriyet Haber
21.03.1999 - 00:00 | Son Güncelleme: 21.03.1999 - 00:01

Üçüncü Tüketici Konsey toplantısında, Bakanlık tarafından hazırlanan Tüketiciyi Koruma Yasası'nda değişiklik yapılmasını ilişkin Kanun taslağı ele alınarak son şekli verildi. Bakanlık tarafından hazırlanan Kanun Değişikliği taslağıyla ilgili bilgi veren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü Mehmet Akif Ersin, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun taslağına son şeklin verildikten sonra Bakanlar Kurulu'na sunulacağını ve oradan da Meclis'e gönderileceğini söyledi.

Değişiklik taslağı ile Tüketicinin Korunması Yasası'nda önemli değişiklikler yapılmasının öngörüldüğünü belirten Ersin'in verdiği bilgiye göre, yeni taslakla ‘‘tüketici kredileri’’ konusunda tüketicilere 7 gün içinde ‘‘cayma hakkı’’ getirildi. Ancak krediyi veren kuruluş da bu 7 gün içerisinde sözkonusu krediyi kullandırmakla yükümlü olmayacak.

Ayrıca, tüketici kredisi kullandıran kuruluşların gecikme faizinin de, tüketici ile yapılacak sözleşmeye konulması zorunluluğu getirildi. Herhangi bir gecikme halinde, akdi faiz oranının yüzde 150'sini geçmemek üzere, gecikme faizi uygulanması öngörüldü.

Tüketici kredisi kullandıran kuruluşların, krediyi, belli bir marka malın satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi koşulu ile vermesi durumunda, satılan malın hiç ya da zamanında teslim edilmemesi halinde, krediyi veren kuruluş, tüketiciye karşı satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak. Halen yürürlükte bulunan kanunda bu tür bir düzenleme bulunmuyor.

Yeni taslak uyarınca, belirli bir değerin üzerindeki kampanyalı satışlarda, kampanyayı açan kuruluştan teminat alınması yöntemine de gidilecek. Bu kapsamda Sanayi Bakanlığı, hangi tür satışların izne tabi olacağını, ön ödeme, taksit miktarı, teslim süresi, üretici firma garantisi, yatırılacak teminat ile kampanyalı satışlarda uyulması gereken usul ve esasları da belirleme yetkisine sahip olacak.

Değişiklik taslağında, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri konusu da yeniden düzenlendi. Değeri 200 milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerinin vereceği karar, tıpkı mahkeme kararı gibi bağlayıcı hale getirildi. Taraflar ise bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemeleri'ne itiraz edebilecek.

Değişiklik taslağında para cezaları da yeniden düzenleniyor. Kanun değişikliği tasarısı taslağında, bazı cezaların miktarları düşürüldü.

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı