Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Tufan Türenç: Sezer nasıl bir cumhurbaşkanı olacak?

Tufan TÜRENÇ

ONUNCU Cumhurbaşkanı'nı gerektiğinden çok fazla zaman yitirerek seçebildik. Ülkemiz ve toplumumuz için hayırlı uğurlu olsun.

Şimdi akıllardaki soru, Ahmet Necdet Sezer'in nasıl bir cumhurbaşkanı olacağı.

Sanırım Sezer'in doğup büyüdüğü kenti tanıtmak, yeni Cumhurbaşkanı'nın kişiliği ve Çankaya'da sergileyeceği tutum açısından yararlı olur.

Afyon tipik, kendi halinde bir Orta Anadolu kentidir.

Sessizdir, sakindir ve kendi yağıyla kavrulur.

Son yıllarda birçok Anadolu kentinde yaşanan sanayi patlaması bu kentte yaratılamamıştır.

Bu nedenle kent atılım yapamamış ve zenginleşememiştir.

Tarıma, hayvancılığa, küçük imalata ve ticarete dayalı geleneksel ekonomi biraz daha büyümüş, ama kentin yazgısını değiştirecek boyuta ulaşmamıştır.

İlk bakışta Afyon treni kaçırmış gibi görünse de, bazı avantajlar sağlamıştır.

Örneğin, kendi halinde yaşamaya alışmış kent hızlı sanayileşmenin getirdiği sorunlarla karşılaşmamış, otantizmini yitirmemiştir.

Bir gecekondulaşma sorunu yoktur. Büyük bir altyapı sorunu da yoktur.

Pek ışıltılı olmayan, ama eli yüzü düzgün orta halli bir Anadolu kenti olarak yaşamını sürdürmektedir.

* * *

Afyon'un insanı da yaşadığı kentle aynı yazgıyı paylaşır. O da kendi halindedir.

Büyük çoğunluk kendi yağıyla kavrulmaya çalışan orta halli insanlardan oluşur.

Bu insanların sessiz, sakin, iddiasız, yobazlıktan uzak, laik, demokratik cumhuriyet yanlısı bir muhafazakárlığın egemen olduğu yaşamları vardır.

Ahmet Necdet Sezer işte böyle bir dünyada, bir memur ailesinin çocuğu olarak doğup büyümüştür.

Yetiştiği ortamın gelenekleri, görenekleri ve terbiyesi onun kişiliğini oluşturmuştur.

Devlet hizmetinde bulunduğu uzun yıllarda Sezer'in bu karakter yapısının etkileri görülmüştür

Onun hizmet anlayışındaki, tasarrufa önem verme, devletin çıkarlarını kendi çıkarlarından bile önde tutma özellikleri bu yapısından kaynaklanmıştır.

Sezer hiç kuşku duyulmasın ki sahip olduğu bu değerler dizisini ve ilkeleri Çankaya'ya da taşıyacaktır.

Bürokrasiden geldiği için ve kendisini devletin sahibi gören anlayışın temsilcisi olduğu için böyle bir duyarlılık içinde görev yapacaktır.

Çankaya'da bundan önceki anlayışla bu anlayış arasında büyük farklılıklar olacaktır.

Örneğin, politik geçmişi olmayan Sezer'in döneminde Çankaya'nın konuk sayısı ve niteliğinde büyük değişiklikler beklenmelidir.

* * *

Sezer bir hukuk adamı olarak hukuk devleti ilkelerinin ödünsüz uygulanmasına özen gösterecek, bu konuda ilkeli bir tutum sergileyecektir.

Hükümeti ve kurumları hukuk devleti esaslarına uymaları ve bu konudaki eksiklikleri tamamlamaları için zorlayacaktır.

Demokratikleşme konusunda Türkiye'nin alması gereken önlemlerin hızla hayata geçirilmesi için cumhurbaşkanı olarak ısrarlı olacaktır.

Çankaya'nın yetki sınırlarını aşmamasına titizlikle uyacaktır.

Bu belki başlangıçta yadırganacak, Özal, Demirel dönemi birçok kimse tarafından aranacaktır.

Ama çeşitli kesimlerden yükselecek sızlanmaların Sezer'i etkileyeceğini kimse düşünmemelidir.

Ülke yönetiminde hukukun ve kurumların güçlenmesi gerçeğini herkesin kabullenmesi gerekmektedir.

Sezer başarılı olur veya olmaz; bunu zaman gösterecek ama şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki, yeni Cumhurbaşkanı ile birlikte Çankaya'daki anlayış değişecektir.

X