Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Torbadaki avantajlar için son günler

TORBA Yasa’da yer alan avantajlardan yararlanabilmek için bugün dahil 7 gün kaldı.

“Canım ne olacak bir ay uzatıldı, yine uzatılır” diye düşünenler boşuna heveslenmesinler. Bakanlar Kurulu’nun “bir ay uzatma yetkisi” vardı. Onu da kullandı.
1 Haziran 2011 Çarşamba günü, iş işten geçmiş olacak.

BİRİKMİŞ BORÇLAR

31 Aralık 2010 tarihinden önce kesinleşmiş olmasına rağmen ödenmemiş olan vergi, SSK ve Bağ-Kur primi ile diğer kamu borçlarının, “Torba Yasa”dan yararlanılarak ödenmesi için 31 Mayıs 2011 Salı akşamına kadar başvuruda bulunulması gerekiyor.
Borcu olanlara, anaparada indirim yapılmıyor ama birikmiş faizlerin yaklaşık dörtte üçü siliniyor ve 36 ayı bulabilen bir ödeme süresi tanınıyor.
Birikmiş borcu olanlar için bu büyük bir fırsat.
Aman süreyi kaçırmayın.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

2006-2009 yılları ile ilgili vergi incelemesinden kurtulmak isteyenlere “matrah ve vergi artırımı” yapmaları için tanınan başvuru süresi de 31 Mayıs 2011 Salı akşamı sona eriyor.
Gayrimenkul satış kazancı, hisse ya da hisse senedi satış kazancı, kâr payı veya temettü geliri ya da kira gelirlerini, yurt dışı kazançlarını;
1. Hiç bildirmeyenler,
2. Eksik bildirenler,
için matrah ve vergi artırımı büyük fırsat.
Aman süreyi kaçırmayın.

İHTİLAFLI VERGİ VE CEZALAR

Vergi mahkemesi aşamasındaki ihtilaflı vergi ve cezalar için “Torba Yasa”dan yararlanmak isteyenlere, çok ciddi bir avantaj sağlanıyor.
1. Verginin yarısı siliniyor.
2. Vergi ziyaı cezasının tamamı siliniyor,
3. Birikmiş faizlerin de yaklaşık dörtte üçü siliniyor.
Silindikten sonra kalan kısma da 36 ayı bulabilen bir vade tanınıyor.
İtiraz ve temyiz aşamasında bulunan dosyalara da vergi mahkemesi kararına göre farklı avantajlar sağlanıyor.
Bu avantajlar için başvurusu süresi 31 Mayıs 2011 Salı akşamı sona eriyor.
Aman süreyi kaçırmayın.

PİŞMANLIKLA BEYAN

Torba Yasa’nın kapsadığı dönemlerle ilgili olarak, pişmanlıkla beyan edilecek vergiler için de beyanname verme süresi 31 Mayıs 2011 Salı akşamı sona eriyor.
Bu tarihe kadar pişmanlıkla yapılacak olan beyanlara, hem faiz indirimi hem de ödeme süresi olarak, ciddi avantajlar sağlanıyor.

HAYALİ PARA VE ALACAKLAR

Gerçekte kasada bulunmayan hayali paralar ile ortaklarda gözüken hayali alacaklar için başvuru süresi, 30 Haziran 2011 akşamı sona eriyor.
İşletmede mevcut olduğu halde defter kayıtlarında gözükmeyen emtia (mal), makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan mallar için başvuru süresi de 30 Haziran 2011 akşamı sona eriyor.
Torba Yasa’daki sürelerin bir daha uzatılması, mümkün değil.
Sınırlı bir süre kaldı. Aman acele edin...

X